{"title":"\u0391\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf 248","text":"

\u03a3\u03c7\u03cc\u03bb\u03b9\u03b1<\/strong>
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u0397 \u03c0\u03b1\u03c1. 2 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c4\u03ac\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1.1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf\u03c5 8 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039d. 4507\/1966.<\/p>\r\n

\u00a0<\/p>\r\n

\u039a\u03b5\u03af\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf \u0391\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf\u03c5<\/strong><\/p>\r\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1. (\u039a\u03b1\u03c4\u03b1\u03c1\u03b3\u03ae\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4. \u03b2' \u03c0\u03b1\u03c1.1 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1.19 \u039d\u03bf\u03bc.1093\/24-28 \u039d\u03bf\u03b5\u03bc.1980, \u03a6\u0395\u039a \u0391' 270.)<\/p>\r\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2. \u0397 \u03b4\u03b9\u03ac\u03c4\u03b1\u03be\u03b9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1. 94 \u03b5\u03c6\u03b1\u03c1\u03bc\u03cc\u03b6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03ac\u03bd \u03b7 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03af\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2<\/p>\r\n

\u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b5\u03c0\u03af \u03c0\u03b1\u03b3\u03af\u03b1 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03bc\u03b9\u03c3\u03b8\u03af\u03b1 \u03b1\u03bc\u03b5\u03b9\u03b2\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c5 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03c5 \u03b5\u03b3\u03ad\u03bd\u03b5\u03c4\u03bf \u03b1\u03c0\u03cc 1 \u03a3\u03b5\u03c0\u03c4. 1954 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bc\u03ad\u03c7\u03c1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b9\u03c3\u03c7\u03cd\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2.<\/p>\r\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3. \u0395\u03c0\u03af \u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03af\u03b5\u03c5\u03c3\u03b9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2 \u03bd\u03bf\u03bc\u03af\u03bc\u03c9\u03c2 \u03b5\u03b3\u03b3\u03b5\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03c9\u03c2 \u03b1\u03c3\u03ba\u03bf\u03c5\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03b5\u03c6\u03b1\u03c1\u03bc\u03cc\u03b6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf \u03c0\u03c1\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03b4\u03af\u03ba\u03b1\u03b9\u03bf\u03bd, \u03b1\u03b9 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03b9\u03c2 \u03cc\u03bc\u03c9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03ac\u03c1\u03b8. 9, 10, \u03b5\u03b4\u03ac\u03c6. \u03b1' \u03ad\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b3', 11, 12 \u03c0\u03b1\u03c1.3, 13, 15, 16, 17, 18, 19 \u03ba\u03b1\u03b9 20 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2 \u03b5\u03c6\u03b1\u03c1\u03bc\u03cc\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03c0\u03af \u03c4\u03bf\u03cd\u03c4\u03c9\u03bd.<\/p>\r\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 4. \u039f\u03b9 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03b3\u03c9\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a3\u03b5\u03c0\u03c4. 1953 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039c\u03b1\u03c1\u03c4. 1954 \u03bb\u03b1\u03b2\u03cc\u03bd\u03c4\u03b5\u03c2 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b2\u03ac\u03c3\u03b9\u03bd \u03c5\u03c0\u03bf\u03c8\u03ae\u03c6\u03b9\u03bf\u03b9 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03b9, \u03b4\u03b9\u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03ad\u03c1\u03b1\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b8\u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c1\u03b9\u03b8\u03bc\u03bf\u03cd \u03ba\u03b5\u03bd\u03ce\u03bd \u03b8\u03ad\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd. \u0397 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03bf \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1. 20 \u03c0\u03b1\u03c1.1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b8\u03b5\u03c3\u03bc\u03af\u03b1 \u03ac\u03c1\u03c7\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03b9\u03b5\u03cd\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2.<\/p>\r\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 5. \u0397 \u03b4\u03b9\u03ac\u03c4\u03b1\u03be\u03b9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1.5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039d.\u0394. 1565\/1942 (\u03a6.\u0395.\u039a. 193\/1942) \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03b7\u03c1\u03b5\u03af\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b5\u03bd \u03b9\u03c3\u03c7\u03cd\u03b9 \u03bc\u03cc\u03bd\u03bf\u03bd \u03b4\u03b9\u03ac \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03af\u03b5\u03c5\u03c3\u03b9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2 \u03ba\u03b5\u03ba\u03c4\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c0\u03c4\u03c5\u03c7\u03af\u03bf\u03bd \u039d\u03bf\u03bc\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b1\u03bd\u03c4\u03b1\u03c2 \u03c0\u03b5\u03bd\u03c4\u03b1\u03b5\u03c4\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5\u03bb\u03ac\u03c7\u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03c5\u03c0\u03b7\u03c1\u03b5\u03c3\u03af\u03b1\u03bd.<\/p>\r\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 6. \u0394\u03cd\u03bd\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b5\u03c0\u03af \u03c4\u03b7 \u03b1\u03b9\u03c4\u03ae\u03c3\u03b5\u03b9 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c5\u03c0\u03bf\u03b2\u03b1\u03bb\u03bb\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03b7 \u03b5\u03bd\u03c4\u03cc\u03c2 \u03b4\u03cd\u03bf \u03bc\u03b7\u03bd\u03ce\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03c2 \u00a0\u03b5\u03bd\u03ac\u03c1\u03be\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b9\u03c3\u03c7\u03cd\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2, \u03bd\u03b1 \u03b4\u03b9\u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03b8\u03ce\u03c3\u03b9 \u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03bb\u03ac\u03b2\u03bf\u03b9 \u03bf\u03b9 \u00a0\u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b5\u03c2 \u03c4\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03cc\u03bd\u03c4\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1. 79 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd \u03c9\u03c2 \u00a0\u03c4\u03bf\u03cd\u03c4\u03bf \u03b5\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03b8\u03b7 \u03c5\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1.1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0391.\u039d. 604\/1937 \u03b5\u03c6' \u03cc\u03c3\u03bf\u03bd \u03ba\u03b1\u03c4' \u00a0\u03b5\u03c6\u03b1\u03c1\u03bc\u03bf\u03b3\u03ae\u03bd \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1.3 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c1\u03b7\u03b8\u03ad\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1. 79 \u03ae\u03c3\u03ba\u03b7\u03c3\u03b1\u03bd \u03ba\u03b1\u03c4' \u03b5\u03c0\u03ac\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03bc\u03b1 \u03c4\u03bf \u00a0\u03ad\u03c1\u03b3\u03bf\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03bb\u03ac\u03b2\u03bf\u03c5 \u03b5\u03c0\u03af \u03c4\u03c1\u03b9\u03b5\u03c4\u03af\u03b1\u03bd \u03bc\u03ad\u03c7\u03c1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b9\u03c3\u03c7\u03cd\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2, \u03c4\u03b7\u03c2 \u00a0\u03c4\u03bf\u03b9\u03b1\u03cd\u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c3\u03ba\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b2\u03b5\u03b2\u03b1\u03b9\u03bf\u03c5\u03bc\u03ad\u03bd\u03b7\u03c2 \u03c5\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5 \u0393\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03b1\u03c4\u03ad\u03c9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03bf\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03c9\u03bd \u00a0\u0395\u03b9\u03c1\u03b7\u03bd\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03c9\u03bd \u03ae \u03a0\u03c4\u03b1\u03b9\u03c3\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03c9\u03bd.<\/p>\r\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 7. \u039a\u03b1\u03c4' \u03b5\u03be\u03b1\u03af\u03c1\u03b5\u03c3\u03b9\u03bd \u03b5\u03bd \u03c4\u03c9 \u03b4\u03b9\u03b1\u03b3\u03c9\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03ce \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a3\u03b5\u03c0\u03c4. 1954 \u03b4\u03cd\u03bd\u03b1\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03bb\u03ac\u03b2\u03c9\u03c3\u03b9 \u00a0\u03bc\u03ad\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c0\u03c4\u03c5\u03c7\u03b9\u03bf\u03cd\u03c7\u03bf\u03b9 \u03c4\u03b7\u03c2 \u039d\u03bf\u03bc\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03a3\u03c7\u03bf\u03bb\u03ae\u03c2, \u03b1\u03bd\u03ac\u03c0\u03b7\u03c1\u03bf\u03b9 \u03c0\u03bf\u03bb\u03ad\u03bc\u03bf\u03c5 \u03ae \u03c4\u03c1\u03b1\u03c5\u03bc\u03b1\u03c4\u03af\u03b1\u03b9 \u00a0\u03c0\u03bf\u03bb\u03ad\u03bc\u03bf\u03c5 \u03ae \u03c3\u03c4\u03c1\u03b1\u03c4\u03b5\u03c5\u03b8\u03ad\u03bd\u03c4\u03b5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bb\u03b1\u03b2\u03cc\u03bd\u03c4\u03b5\u03c2 \u03bc\u03ad\u03c1\u03bf\u03c2 \u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03b1\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03bf\u03bc\u03bc\u03bf\u03c5\u03bd\u03b9\u03c3\u03c4\u03ce\u03bd \u03b4\u03b9\u03b5\u03be\u03b1\u03c7\u03b8\u03b5\u03af\u03c3\u03b1\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b9\u03c7\u03b5\u03b9\u03c1\u03ae\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2, \u03b1\u03bd\u03b5\u03be\u03b1\u03c1\u03c4\u03ae\u03c4\u03c9\u03c2 \u03c7\u03c1\u03cc\u03bd\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c3\u03ba\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2, \u00a0\u03b5\u03c6' \u03cc\u03c3\u03bf\u03bd \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03af\u03b5\u03c5\u03c3\u03b9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2 \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b5\u03b3\u03b3\u03b5\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03b9 \u03c9\u03c2 \u00a0\u03b1\u03c3\u03ba\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf\u03b9. \u039f\u03cd\u03c4\u03bf\u03b9 \u03bc\u03b5\u03c4' \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03c5\u03c7\u03ae \u03b5\u03be\u03ad\u03c4\u03b1\u03c3\u03b9\u03bd \u03b4\u03b9\u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03ad\u03c1\u03b1\u03bd \u00a0\u03c4\u03c9\u03bd \u03b5\u03bd \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1.13 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2 \u03ba\u03b5\u03bd\u03ce\u03bd \u03ae \u03c0\u03bb\u03b1\u03c3\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03b8\u03ad\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd. \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b1 \u03bb\u03bf\u03b9\u03c0\u03ac \u00a0\u03b5\u03c6\u03b1\u03c1\u03bc\u03cc\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03c0' \u03b1\u03c5\u03c4\u03ce\u03bd \u03b1\u03bd\u03b1\u03bb\u03cc\u03b3\u03c9\u03c2 \u03b1\u03b9 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2.<\/p>\r\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 8. \u039f\u03b9 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03af\u03b5\u03c5\u03c3\u03b9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c0\u03c4\u03c5\u03c7\u03b9\u03bf\u03cd\u03c7\u03bf\u03b9 \u03c4\u03b7\u03c2 \u039d\u03bf\u03bc\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2, \u00a0\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b9\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03bb\u03b1\u03bc\u03b2\u03ac\u03bd\u03c9\u03c3\u03b9 \u03bc\u03ad\u03c1\u03bf\u03c2 \u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03b3\u03c9\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c5\u03c0\u03bf\u03c8\u03b7\u03c6\u03af\u03c9\u03bd \u00a0\u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03ae\u03c1\u03c9\u03c3\u03b9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 35 \u03ad\u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b7\u03bb\u03b9\u03ba\u03af\u03b1\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b5\u03bd\u03c4\u03cc\u03c2 \u00a0\u03c0\u03b5\u03bd\u03c4\u03b1\u03b5\u03c4\u03af\u03b1\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b9\u03c3\u03c7\u03cd\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2, \u03c4\u03b7\u03c1\u03bf\u03c5\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b1 \u03bb\u03bf\u03b9\u03c0\u03ac \u03b1\u03c0\u03b1\u03c3\u03ce\u03bd \u00a0\u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd \u03c4\u03c9\u03bd \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1. 3 \u03ad\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 19 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2. \u03a4\u03bf \u03b1\u03c5\u03c4\u03cc \u00a0\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03af\u03c9\u03bc\u03b1 \u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03c3\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bf\u03b9 \u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03b9\u03cc\u03c6\u03bf\u03b9\u03c4\u03bf\u03b9 \u039d\u03bf\u03bc\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2, \u03b5\u03c6' \u03cc\u03c3\u03bf\u03bd \u03bb\u03ac\u03b2\u03c9\u03c3\u03b9 \u03c4\u03bf \u03c0\u03c4\u03c5\u03c7\u03af\u03bf\u03bd \u00a0\u03c4\u03c9\u03bd \u03b5\u03bd\u03c4\u03cc\u03c2 \u03b4\u03cd\u03bf \u03b5\u03c4\u03ce\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b9\u03c3\u03c7\u03cd\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2.<\/p>\r\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 9. \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03b9 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03af\u03b5\u03c5\u03c3\u03b9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2 \u03c5\u03c0\u03b7\u03c1\u03b5\u03c4\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b5\u03c2 \u03c9\u03c2 \u00a0\u03c5\u03c0\u03ac\u03bb\u03bb\u03b7\u03bb\u03bf\u03b9 \u03c4\u03b7\u03c2 \u0392\u03bf\u03c5\u03bb\u03ae\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03b7\u03c1\u03bf\u03cd\u03c3\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b9\u03b4\u03b9\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03c5. \u039f\u03b9 \u03b5\u03be \u00a0\u03b1\u03c5\u03c4\u03ce\u03bd \u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf\u03b9 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b9\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b5\u03c0\u03af \u03c4\u03b7 \u03b1\u03b9\u03c4\u03ae\u03c3\u03b5\u03b9 \u03c4\u03c9\u03bd \u03bd\u03b1 \u03c5\u03c0\u03b1\u03c7\u03b8\u03ce\u03c3\u03b9\u03bd \u03b5\u03b9\u03c2 \u00a0\u03b1\u03bd\u03b1\u03c3\u03c4\u03bf\u03bb\u03ae\u03bd.<\/p>\r\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 10. \"1. \u03a0\u03c1\u03bf\u03ba\u03b5\u03b9\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd \u03b1\u03bc\u03b5\u03b9\u03b2\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03b4\u03b9\u03ac\u03c4\u03b1\u03be\u03b9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u00a0\u03ac\u03c1\u03b8\u03c1. 63 \u03c0\u03b1\u03c1. 4 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03b5\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03c9\u03bd \u03c4\u03b1\u03c2 \u03c5\u03c0\u03b7\u03c1\u03b5\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u03b1\u03c5\u03c4\u03ce\u03bd \u03b5\u03b9\u03c2 \u03a4\u03c1\u03b1\u03c0\u03ad\u03b6\u03b1\u03c2, \u03b1\u03b9 \u00a0\u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b1\u03c1\u03b8\u03c1. 92 \u03c0\u03b1\u03c1. 2 \u03ba\u03b1\u03b9 94 \u03b5\u03c6\u03b1\u03c1\u03bc\u03cc\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bc\u03cc\u03bd\u03bf\u03bd \u03b5\u03c6' \u03cc\u03c3\u03bf\u03bd \u03bf\u03cd\u03c4\u03bf\u03b9 \u00a0\u03c0\u03b1\u03c1\u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03c3\u03b9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c2 \u03b1\u03c5\u03c4\u03ac\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03ba\u03c5\u03c1\u03af\u03b1\u03bd, \u03c4\u03bf\u03c5\u03bb\u03ac\u03c7\u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03b1\u03c0\u03b1\u03c3\u03c7\u03cc\u03bb\u03b7\u03c3\u03b9\u03bd \u03c4\u03b1\u03c2 \u03b5\u03bd \u03bb\u03cc\u03b3\u03c9 \u00a0\u03c5\u03c0\u03b7\u03c1\u03b5\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03c3\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03c0\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03bd \u03b1\u03c5\u03c4\u03ce\u03bd \u03b5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03b9\u03bd \u03b5\u03bd \u03c4\u03bf\u03b9\u03c2 \u00a0\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03b5\u03af\u03bf\u03b9\u03c2 \u03b1\u03c5\u03c4\u03ce\u03bd, \u03ad\u03c3\u03c4\u03c9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03bd \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b9\u03bd \u03b9\u03b4\u03b9\u03b1\u03af\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf\u03bd \u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03b5\u03af\u03bf\u03bd.<\/p>\r\n

\"2. \u0395\u03b9\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b8' \u03b7\u03bd \u03b4\u03b5\u03bd \u03c3\u03c5\u03bd\u03c4\u03c1\u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03b1\u03b9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03cb\u03c0\u03bf\u03b8\u03ad\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u00a0\u03c0\u03c1\u03bf\u03b7\u03b3\u03bf\u03c5\u03bc\u03ad\u03bd\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf \u03b4\u03b9' \u03b1\u03c0\u03bf\u03c6\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a5\u03c0\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03bf\u03cd \u03c4\u03b7\u03c2 \u0394\u03b9\u03ba\u03b1\u03b9\u03bf\u03c3\u03cd\u03bd\u03b7\u03c2 \u00a0\u03ba\u03b1\u03b8\u03bf\u03c1\u03b9\u03b6\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf\u03bd \u03b5\u03ba\u03ac\u03c3\u03c4\u03bf\u03c4\u03b5 \u03b5\u03bb\u03ac\u03c7\u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03cc\u03c1\u03b9\u03bf\u03bd \u03b1\u03bc\u03bf\u03b9\u03b2\u03ae\u03c2 \u03bc\u03b5\u03b9\u03bf\u03cd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac 20%\". 3. \u039f \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1.1 \u03b4\u03b5\u03bd \u03b9\u03c3\u03c7\u03cd\u03b5\u03b9 \u03b4\u03b9\u03ac \u03c4\u03b1\u03c2 \u0391\u03b8\u03ae\u03bd\u03b1\u03c2, \u03a0\u03b5\u03b9\u03c1\u03b1\u03b9\u03ac,<\/p>\r\n

\u0398\u03b5\u03c3\u03c3\u03b1\u03bb\u03bf\u03bd\u03af\u03ba\u03b7\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1\u03c2\".<\/p>\r\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 11. \u039a\u03b1\u03c4\u03b1\u03c1\u03b3\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b9\u03c3\u03c7\u03cd\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2:<\/p>\r\n

1) \u03a4\u03bf \u0392.\u0394. \u03c4\u03b7\u03c2 5\/20 \u039c\u03b1\u03ca\u03bf\u03c5 1926 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6\u0395\u039a 160\/1926 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

2) \u03a4\u03bf \u0392.\u0394. \u03c4\u03b7\u03c2 12\/12 \u0399\u03bf\u03c5\u03bb. 1926 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b5\u03be\u03b5\u03c4\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd \u03c5\u03c0\u03bf\u03c8\u03b7\u03c6\u03af\u03c9\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 196\/1926 \u03a4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

3) \u03a4\u03bf \u039d.\u0394. \u03c4\u03b7\u03c2 17\/20 \u03a3\u03b5\u03c0\u03c4. 1926 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c1\u03b3\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03ce\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd\u03cc\u03bc\u03bf\u03c5 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\"\"(\u03a6.\u0395.\u039a. 319\/1926 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7.\u0391').<\/p>\r\n

4) \u03a4\u03bf \u039d.\u0394. \u03c4\u03b7\u03c2 13\/13 \u039d\u03bf\u03b5\u03bc. 1927 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03ba\u03c5\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03cc 5.5.1926 \u039d.\u0394\/\u03c4\u03bf\u03c2 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03ba\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 273\/1927 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

5) \u03a4\u03bf \u039d.\u0394. \u03c4\u03b7\u03c2 6\/10 \u039d\u03bf\u03b5\u03bc. 1928 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03cc 20 \u0391\u03c0\u03c1. 1927 \u0394\/\u03c4\u03bf\u03c2 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b5\u03ba\u03c4\u03b5\u03bb\u03ad\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\/\u03c4\u03bf\u03c2 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u0399\u039a. 236\/1928 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

6) \u039f \u039d\u03bf\u03bc. 3660 \u03c4\u03b7\u03c2 16\/19 \u039d\u03bf\u03b5\u03bc. 1928 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03ba\u03c5\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03cc 7\/7 \u0399\u03b1\u03bd.1926 \u039d.\u0394\/\u03c4\u03bf\u03c2 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03b5\u03af\u03b1\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b5\u03be\u03b5\u03c4\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd \u03c4\u03c9\u03bd \u03c5\u03c0\u03bf\u03c8\u03b7\u03c6\u03af\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd \u03c4\u03b7\u03c2 9.1.1926\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 242\/1928 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

7) \u039f \u039d\u03bf\u03bc. 3880 \u03c4\u03b7\u03c2 8\/11 \u03a6\u03b5\u03b2\u03c1. 1929 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03ba\u03c5\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03cc 13 \u039d\u03bf\u03b5\u03bc. 1927 \u039d.\u0394\/\u03c4\u03bf\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c1\u03b3\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039d.\u0394. \u03c4\u03b7\u03c2 6.11.1926 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03bb\u03ac\u03b2\u03c9\u03bd\" (\u03a6\u0395\u039a 47\/1929 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

8) \u039f \u039d\u03bf\u03bc. 3888 \u03c4\u03b7\u03c2 11\/13 \u03a6\u03b5\u03b2\u03c1. 1929 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03ba\u03c5\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1. 7, 8, 9 \u03ba\u03b1\u03b9 10 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03cc 6\/13 \u039d\u03bf\u03b5\u03bc. 1925 \u039d.\u0394\/.\u03c4\u03bf\u03c2 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd\" (\u03a6\u0395\u039a 49\/1929 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

9) \u039f \u039d\u03bf\u03bc. 3938 \u03c4\u03b7\u03c2 15\/20 \u03a6\u03b5\u03b2\u03c1. 1929 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03ba\u03c5\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03cc 17\/20 \u03a3\u03b5\u03c0\u03c4. 1926 \u039d.\u0394\/\u03c4\u03bf\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c1\u03b3\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039d\u03cc\u03bc\u03bf\u03c5 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6\u0395\u039a 60\/1929 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

10) \u039f \u039d\u03bf\u03bc. 3991 \u03c4\u03b7\u03c2 25\/27 \u03a6\u03b5\u03b2\u03c1. 1929 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c1\u03b3\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c1\u03b8\u03c1. 38 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039d.\u0394. \u03c4\u03b7\u03c2 5\/20 \u039c\u03b1\u03af\u03bf\u03c5 1926 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6\u0395\u039a 73\/1929 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

11) \u039f \u039d\u03bf\u03bc. 4672 \u03c4\u03b7\u03c2 3\/7 \u039c\u03b1\u03ca\u03bf\u03c5 1930 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03ba\u03c5\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03cc 13 \u039d\u03bf\u03b5\u03bc. 1927 \u0394\/\u03c4\u03bf\u03c2 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03ba\u03c5\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03cc 5 \u039c\u03b1\u03af\u03bf\u03c5 1926 \u039d. \u0394\/\u03c4\u03bf\u03c2 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6\u0395\u039a 143\/1930 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

12) \u03a4\u03b1 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1.10 \u03ba\u03b1\u03b9 15 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039d\u03bf\u03bc. 4975 \u03c4\u03b7\u03c2 30 \u0391\u03c0\u03c1.\/5 \u039c\u03b1\u03af\u03bf\u03c5 1931 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u039d\u03bf\u03bc\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03a3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03af\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b9 \u0394\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03af\u03c9\u03bd \u03c4\u03c9\u03bd \u03a6\u03bf\u03c1\u03bf\u03bb\u03bf\u03b3\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b2\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd\" (\u03a6\u0395\u039a 120\/1931 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

13) \u039f \u039d\u03bf\u03bc. 4984 \u03c4\u03b7\u03c2 12\/15 \u039c\u03b1\u03af\u03bf\u03c5 1931 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039d.\u0394. \u03c4\u03b7\u03c2 5\/20 \u039c\u03b1\u03af\u03bf\u03c5 1926 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" \u03c9\u03c2 \u03b5\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03b8\u03b7 \u03c5\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5 \u039d.\u0394. \u03c4\u03b7\u03c2 13.11.1927, \u03ba\u03c5\u03c1\u03c9\u03b8\u03ad\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2 \u03c5\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5 \u039d\u03bf\u03bc.4627\" (\u03a6\u0395\u039a 132\/1931 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

14) \u039f \u039d\u03bf\u03bc. 5149 \u03c4\u03b7\u03c2 14\/17 \u0399\u03bf\u03c5\u03bb. 1931 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b1\u03c5\u03b8\u03b5\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b5\u03c1\u03bc\u03b7\u03bd\u03b5\u03af\u03b1\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1. 35 \u03ba\u03b1\u03b9 160 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6\u0395\u039a 214\/1931 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

15) \u03a4\u03bf \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1.14 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039d\u03bf\u03bc. 5227 \u03c4\u03b7\u03c2 26\/26 \u0391\u03c5\u03b3. 1931 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03bc\u03b5\u03c3\u03b1\u03b6\u03cc\u03bd\u03c4\u03c9\u03bd\" (\u03a6\u0395\u039a 292\/1931 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

16) \u039f \u039d\u03bf\u03bc. 5358 \u03c4\u03b7\u03c2 31 \u039c\u03b1\u03c1\u03c4.\/4 \u0391\u03c0\u03c1. 1932 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c4\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0' \u03b1\u03c1\u03b9\u03b8. 3 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1.2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039d\u03bf\u03bc. 5229 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b5\u03c0\u03b5\u03ba\u03c4\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039d.\u0394. \u03c4\u03b7\u03c2 22 \u039d\u03bf\u03b5\u03bc. 1923 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b1\u03bc\u03ad\u03c3\u03bf\u03c5 \u03b5\u03ba\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c0\u03bb\u03b7\u03bc\u03bc\u03b5\u03bb\u03b7\u03bc\u03ac\u03c4\u03c9\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03ce\u03bd \u03ba\u03bb\u03c0.\" (\u03a6\u0395\u039a 102\/1932 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

17) \u039f \u039d\u03bf\u03bc. 5604 \u03c4\u03b7\u03c2 27\/29 \u0391\u03c5\u03b3. 1932 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039d\u03bf\u03bc. 4627 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03ba\u03c5\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039d.\u0394. \u03c4\u03b7\u03c2 5\/20, \u039c\u03b1\u03af\u03bf\u03c5 1926, \u03c9\u03c2 \u03b5\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03b8\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03ba\u03c5\u03c1\u03ce\u03b8\u03b7 \u03c5\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5 \u039d.\u0394. \u03c4\u03b7\u03c2 13\/13 \u039d\u03bf\u03b5\u03bc. 1927 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03c9\u03bd \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03cc\u03bd\u03c4\u03c9\u03bd \u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03c4\u03c9\u03c4\u03ad\u03c1\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba.\u03c5\u03c0\u03b1\u03bb\u03bb\u03ae\u03bb\u03c9\u03bd \u039d\u03cc\u03bc\u03c9\u03bd\" (\u03a6\u0395\u039a 285\/1932 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

18) \u039f \u03bd. 6101 \u03c4\u03b7\u03c2 2\/3 \u0391\u03c0\u03c1\u03b9\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 1934 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd.\u03b4. \u03c4\u03b7\u03c2 5\/10 \u039c\u03b1\u03ca\u03bf\u03c5 1926 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" \u03c9\u03c2 \u03b5\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03b8\u03b7 \u03bc\u03b5\u03c4\u03b1\u03b3\u03b5\u03bd\u03b5\u03c3\u03c4\u03ad\u03c1\u03c9\u03c2 (\u03a6.\u0395.\u039a.124\/1934 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

19) \u039f \u03bd. 6182 \u03c4\u03b7\u03c2 11\/19 \u0399\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 1934 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1. 31 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6\u0395\u039a 227\/1934 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

20) \u039f \u03bd. 6327 \u03c4\u03b7\u03c2 10\/15 \u039f\u03ba\u03c4\u03c9\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1934 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c4\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b9\u03c3\u03c7\u03cd\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1.7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd. 5604 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 350\/1934 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

21) \u03a4\u03bf \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1. 5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1.\u03bd. \u03c4\u03b7\u03c2 18\/18 \u03a6\u03b5\u03b2\u03c1\u03bf\u03c5\u03b1\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1935 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd \u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03c9\u03c3\u03ce\u03bd \u03c4\u03b7\u03bd \u03b4\u03b9\u03b1\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03bd \u03b5\u03bd\u03ce\u03c0\u03b9\u03bf\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 \u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03ba\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03b9\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 49\/1935 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

22) \u039f \u03b1.\u03bd. \u03c4\u03b7\u03c2 19\/19 \u039d\u03bf\u03b5\u03bc\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1935 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03c9\u03bd 30, 31 \u03ba\u03b1\u03b9 204 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 581\/1935 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

23) \u039f \u03b1.\u03bd. \u03c4\u03b7\u03c2 23\/27 \u0394\u03b5\u03ba\u03b5\u03bc\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1935 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b4\u03b9\u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd \u03c4\u03c9\u03bd \u03bf\u03bc\u03bf\u03b3\u03b5\u03bd\u03ce\u03bd \u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03b3\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03b5\u03ba \u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c5, \u0394\u03c9\u03b4\u03b5\u03ba\u03b1\u03bd\u03ae\u03c3\u03bf\u03c5, \u0391\u03bb\u03b2\u03b1\u03bd\u03af\u03b1\u03c2 (\u0392\u03bf\u03c1\u03b5\u03af\u03bf\u03c5 \u0397\u03c0\u03b5\u03af\u03c1\u03bf\u03c5) \u03c9\u03c2 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 631\/1935 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

24) \u039f \u03b1\u03bd.\u03bd 481 \u03c4\u03b7\u03c2 19\/23 \u03a6\u03b5\u03b2\u03c1\u03bf\u03c5\u03b1\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1937 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2, \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03bb\u03c0. \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0391\u03b3\u03c1\u03bf\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03a4\u03c1\u03b1\u03c0\u03ad\u03b6\u03b7\u03c2 \u03b9\u03c3\u03c7\u03c5\u03bf\u03c5\u03c3\u03ce\u03bd \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 66\/1937 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

25) \u039f \u03b1.\u03bd. 604 \u03c4\u03b7\u03c2 4\/9 \u0391\u03c0\u03c1\u03b9\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 1937 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03c9\u03bd 79-81 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 135\/1937 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').26) \u03a4\u03bf \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1. 6 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1.\u03bd. 675 \u03c4\u03b7\u03c2 4\/15 \u039c\u03b1\u03af\u03bf\u03c5 1937 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b5\u03c1\u03bc\u03b7\u03bd\u03b5\u03af\u03b1\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03ce\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03c4\u03c9\u03bd \u03bd. 5415, 5585 \u03ba\u03b1\u03b9 5981 \u03ba\u03bb\u03c0.\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 181\/1937 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

27) \u039f \u03b1.\u03bd. 1017 \u03c4\u03c2\u03b7 30\/31 \u0394\u03b5\u03ba\u03b5\u03bc\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1937 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2, \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ba\u03c9\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03cc 5\/20 \u039c\u03b1\u03af\u03bf\u03c5 1926 \u03bd.\u03b4. \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\", \u03c9\u03c2 \u03b5\u03ba\u03c5\u03c1\u03ce\u03b8\u03b7 \u03b4\u03b9\u03ac \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03cc 13.11.1927 \u03bd.\u03b4. \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd. 4627 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c9\u03c2 \u03b5\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03b8\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b5\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03b8\u03b7 \u03bc\u03b5\u03c4\u03b1\u03b3\u03b5\u03bd\u03b5\u03c3\u03c4\u03ad\u03c1\u03c9\u03c2\" (\u03a6.\u0395.\u039a.532\/1937 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

28) \u03a4\u03bf \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1. 4 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1.\u03bd. 1088 \u03c4\u03b7\u03c2 8\/21 \u03a6\u03b5\u03b2\u03c1\u03bf\u03c5\u03b1\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1938 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03cc\u03bd\u03c4\u03c9\u03bd \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c5\u03c0\u03b1\u03bb\u03bb\u03ae\u03bb\u03c9\u03bd \u03bd\u03cc\u03bc\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ac\u03bb\u03bb\u03c9\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03ce\u03bd \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 62\/1938 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

29) \u039f \u03b1.\u03bd. 1089 \u03c4\u03b7\u03c2 21 \u03a6\u03b5\u03b2\u03c1\u03bf\u03c5\u03b1\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1938 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b5\u03ba\u03bb\u03bf\u03b3\u03ae\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03bc\u03b5\u03bb\u03ce\u03bd \u03c4\u03c9\u03bd \u0394\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03a3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03c9\u03bd \u03c4\u03c9\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03c1\u03ac\u03c4\u03bf\u03c5\u03c2\" (\u03a6.\u0395.\u039a.63\/1938 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

30) \u03a4\u03b1 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03b1 1 \u03ad\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 21 \u03ba\u03b1\u03b9 24 \u03ad\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 30 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1.\u03bd. 1752 \u03c4\u03b7\u03c2 24\/30 \u039c\u03b1\u03af\u03bf\u03c5 1939 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03a4\u03b1\u03bc\u03b5\u03af\u03bf\u03c5 \u03a3\u03c5\u03bd\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd \u039d\u03bf\u03bc\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 212\/1939 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

31) \u039f \u03b1.\u03bd. 2164 \u03c4\u03b7\u03c2 28 \u0394\u03b5\u03ba\u03b5\u03bc\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1939\/3 \u0399\u03b1\u03bd\u03bf\u03c5\u03b1\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1940 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd \u03bd\u03bf\u03bc\u03bf\u03b8\u03b5\u03c3\u03af\u03b1\u03c2\" (\u03a6.\u0395.\u039a.4\/1940 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

32) \u039f \u03b1.\u03bd. 2330 \u03c4\u03b7\u03c2 10\/17 \u039c\u03b1\u03af\u03bf\u03c5 1940 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03ce\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd (\u03a6.\u0395.\u039a. 149\/1940 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

33) \u039f \u03b1.\u03bd. 2731 \u03c4\u03b7\u03c2 27 \u0394\u03b5\u03ba\u03b5\u03bc\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1940 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c4\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b8\u03b7\u03c4\u03b5\u03af\u03b1\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03bc\u03b5\u03bb\u03ce\u03bd \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03c9\u03bd \u03c4\u03c9\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03c1\u03ac\u03c4\u03bf\u03c5\u03c2\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 450\/1940 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

34) \u03a4\u03bf \u03bd.\u03b4. 118 \u03c4\u03b7\u03c2 2\/3 \u0399\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 1941 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03bf\u03c1\u03ba\u03c9\u03bc\u03bf\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c3\u03c4\u03c1\u03b1\u03c4\u03b5\u03c5\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03b1\u03c1\u03ba\u03bf\u03cd\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03bc\u03c0\u03bf\u03bb\u03ad\u03bc\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c4\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 183\/1941 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

35) \u03a4\u03bf \u03bd.\u03b4. 216 \u03c4\u03c2\u03b7 24\/26 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 1941 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03bb\u03ae\u03c8\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b5\u03c5\u03b5\u03c1\u03b3\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03bc\u03ad\u03c4\u03c1\u03c9\u03bd \u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03ce\u03bd\u03c4\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c3\u03c4\u03c1\u03b1\u03c4\u03b5\u03c5\u03b8\u03ad\u03bd\u03c4\u03b1\u03c2 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2 \u03ba\u03bb\u03c0.\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 213\/1941 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

36) \u03a4\u03bf \u03bd.\u03b4. 284 \u03c4\u03b7\u03c2 12\/15 \u0399\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 1941 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b1\u03c5\u03b8\u03b5\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b5\u03c1\u03bc\u03b7\u03bd\u03b5\u03af\u03b1\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c1\u03b8\u03c1. 5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd.\u03b4. 216\/1941 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03bb\u03ae\u03c8\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b5\u03c5\u03b5\u03c1\u03b3\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03ce\u03bd \u03bc\u03ad\u03c4\u03c1\u03c9\u03bd \u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03ce\u03bd\u03c4\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c3\u03c4\u03c1\u03b1\u03c4\u03b5\u03c5\u03b8\u03ad\u03bd\u03c4\u03b1\u03c2 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2 \u03ba\u03bb\u03c0. \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd.\u03b4. \u03c4\u03bf\u03cd\u03c4\u03bf\u03c5\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 235\/1941 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

37) \u03a4\u03bf \u03bd.\u03b4. 384 \u03c4\u03b7\u03c2 14\/16 \u0391\u03c5\u03b3\u03bf\u03cd\u03c3\u03c4\u03bf\u03c5 1941 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b1\u03bd\u03b1\u03b8\u03ad\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03c9\u03bd \u0391\u03b8\u03b7\u03bd\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03a0\u03b5\u03b9\u03c1\u03b1\u03b9\u03ce\u03c2 \u03b5\u03b9\u03c2 \u03c0\u03b5\u03bd\u03c4\u03b1\u03bc\u03b5\u03bb\u03ae \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03ae\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 278\/1941 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

38) \u03a4\u03bf \u03bd.\u03b4. 512 \u03c4\u03b7\u03c2 18\/26 \u03a3\u03b5\u03c0\u03c4\u03b5\u03bc\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1941 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c4\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1. 5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd.\u03b4. 216\/1941 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03bb\u03ae\u03c8\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b5\u03c5\u03b5\u03c1\u03b3\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03bc\u03ad\u03c4\u03c1\u03c9\u03bd \u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03ce\u03bd\u03c4\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c3\u03c4\u03c1\u03b1\u03c4\u03b5\u03c5\u03b8\u03ad\u03bd\u03c4\u03b1\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2 \u03ba\u03bb\u03c0.\" \u03a6.\u0395.\u039a. 319\/1941 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

39) \u03a4\u03bf \u03bd.\u03b4. 573 \u03c4\u03b7\u03c2 2\/10 \u039f\u03ba\u03c4\u03c9\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1941 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03bb\u03ae\u03c8\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b5\u03c5\u03b5\u03c1\u03b3\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03bc\u03ad\u03c4\u03c1\u03c9\u03bd, \u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03ce\u03bd\u03c4\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c3\u03c4\u03c1\u03b1\u03c4\u03b5\u03c5\u03b8\u03ad\u03bd\u03c4\u03b1\u03c2 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 337\/1941 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

40) \u03a4\u03bf \u03bd.\u03b4. 878 \u03c4\u03b7\u03c2 11\/29 \u0394\u03b5\u03ba\u03b5\u03bc\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1941 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1. \u03c4\u03b9\u03bd\u03ce\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bc\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03c2 \u0392' \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 453\/1941 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').41) \u03a4\u03bf \u03bd.\u03b4. 989 \u03c4\u03b7\u03c2 21 \u0399\u03b1\u03bd\u03bf\u03c5\u03b1\u03c1\u03af\u03bf\u03c5\/14 \u03a6\u03b5\u03b2\u03c1\u03bf\u03c5\u03b1\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1942 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b1\u03bd\u03b1\u03b8\u03b5\u03c9\u03c1\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c0\u03b5\u03b8\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03b1\u03c0\u03bf\u03c6\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 25\/1942 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

42) \u03a4\u03bf \u03bd.\u03b4. 1131 \u03c4\u03b7\u03c2 20 \u03a6\u03b5\u03b2\u03c1\u03bf\u03c5\u03b1\u03c1\u03af\u03bf\u03c5\/19 \u039c\u03b1\u03c1\u03c4\u03af\u03bf\u03c5 1942 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03ce\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a.55\/1942 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

43) \u03a4\u03bf \u03bd.\u03b4. 1378 \u03c4\u03b7\u03c2 16 \u039c\u03b1\u03ca\u03bf\u03c5\/4 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 1942 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b1\u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03b9\u03b2\u03ac\u03c3\u03c4\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03bb\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a.140\/1942 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

44) \u03a4\u03bf \u03bd.\u03b4. 1565 \u03c4\u03b7\u03c2 25 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5\/1 \u0391\u03c5\u03b3\u03bf\u03cd\u03c3\u03c4\u03bf\u03c5 1942 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03ce\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6\u0395\u039a 193\/1942 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

45) \u03a4\u03bf \u03bd.\u03b4. 1778 \u03c4\u03b7\u03c2 24 \u0391\u03c5\u03b3\u03bf\u03cd\u03c3\u03c4\u03bf\u03c5\/18 \u03a3\u03b5\u03c0\u03c4\u03b5\u03bc\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1942 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c4\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1. 6 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd.\u03b4. 1565\/1942\" (\u03a6\u0395\u039a 238\/1942 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

46) \u03a4\u03bf \u03ba.\u03b4. \u03c4\u03b7\u03c2 15 \u03a6\u03b5\u03b2\u03c1\u03bf\u03c5\u03b1\u03c1\u03af\u03bf\u03c5\/9 \u0391\u03c0\u03c1\u03b9\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 1942 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b5\u03c0\u03b5\u03ba\u03c4\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd.\u03b4. 384\/1941\" \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b1\u03bd\u03b1\u03b8\u03ad\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03c9\u03bd \u0391\u03b8\u03b7\u03bd\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03a0\u03b5\u03b9\u03c1\u03b1\u03b9\u03ce\u03c2 \u03b5\u03b9\u03c2 \u03c0\u03b5\u03bd\u03c4\u03b1\u03bc\u03b5\u03bb\u03ae \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03bd \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03ae\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03b9\u03c2 \u03ac\u03bb\u03bb\u03bf\u03c5\u03c2 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd\u03c2 \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03c1\u03ac\u03c4\u03bf\u03c5\u03c2\" (\u03a6\u0395\u039a 75\/1942 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

47) \u03a4\u03bf \u03ba.\u03b4. \u03c4\u03b7\u03c2 25 \u039d\u03bf\u03b5\u03bc\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5\/22 \u0394\u03b5\u03ba\u03b5\u03bc\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1942 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b5\u03c0\u03b5\u03ba\u03c4\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u00a0\u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd.\u03b4. 384\/1941 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b1\u03bd\u03b1\u03b8\u03ad\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u0394\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u00a0\u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03c9\u03bd \u0391\u03b8\u03b7\u03bd\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03a0\u03b5\u03b9\u03c1\u03b1\u03b9\u03ce\u03c2 \u03b5\u03b9\u03c2 \u03c0\u03b5\u03bd\u03c4\u03b1\u03bc\u03b5\u03bb\u03ae \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03bd \u00a0\u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03ae\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03b9\u03c2 \u03ac\u03bb\u03bb\u03bf\u03c5\u03c2 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd\u03c2 \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c5\u03c2\" (\u03a6\u0395\u039a 326\/1942 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u00a0\u0391').<\/p>\r\n

48) \u0397 \u03c0\u03b1\u03c1.2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c1\u03b8\u03c1. 1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd.\u03b4. 2157\/5.23 \u03a6\u03b5\u03b2\u03c1\u03bf\u03c5\u03b1\u03c1. 1943 (\u03a6.\u0395.\u039a. 41\/1943 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

49) \u039f \u03bd. 56 \u03c4\u03b7\u03c2 30 \u0391\u03c0\u03c1\u03b9\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 1943 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2, \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c4\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03ce\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 117\/1943 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

50) \u039f \u03bd. 243 \u03c4\u03b7\u03c2 12\/16 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 1943 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03b9 \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03ce\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 174\/1943 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7. \u0391').<\/p>\r\n

51) \u039f \u03bd. 1100 \u03c4\u03b7\u03c2 10\/19 \u0399\u03b1\u03bd\u03bf\u03c5\u03b1\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1944 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03ce\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4. \u03c4\u03c9\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd (\u03a6.\u0395.\u039a. 8\/1944 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

52) \u039f \u03bd. 1119 \u03c4\u03b7\u03c2 10\/23 \u0399\u03b1\u03bd\u03bf\u03c5\u03b1\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1944 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03ce\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 12\/1944 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

53) \u039f \u03bd. 1491 \u03c4\u03b7\u03c2 26 \u039c\u03b1\u03c1\u03c4\u03af\u03bf\u03c5\/24 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 1944 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b5\u03bd\u03af\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 130\/1944 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

54) \u039f \u03bd. 1585 \u03c4\u03b7\u03c2 30 \u0391\u03c0\u03c1\u03b9\u03bb\u03af\u03bf\u03c5\/18 \u0399\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 1944 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03ce\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 145\/1944 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

55) \u039f \u03bd. 1733 \u03c4\u03b7\u03c2 2\/6 \u03a3\u03b5\u03c0\u03c4\u03b5\u03bc\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1944 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2,\u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c4\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03ce\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 184\/1944 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7.\u0391').<\/p>\r\n

56) \u039f \u03bd. 1963 \u03c4\u03b7\u03c2 3\/10 \u039f\u03ba\u03c4\u03c9\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1944 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2, \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c4\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03ce\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a.239\/1944 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7.\u0391').<\/p>\r\n

57) \u039f \u03b1.\u03bd. 234 \u03c4\u03b7\u03c2 23\/24 \u0391\u03c0\u03c1\u03b9\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 1945 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 100\/1945 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

58) \u039f \u03b1.\u03bd. 571 \u03c4\u03b7\u03c2 27 \u03a3\u03b5\u03c0\u03c4\u03b5\u03bc\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1945 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c1\u03c5\u03b8\u03bc\u03af\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b6\u03b7\u03c4\u03b7\u03bc\u03ac\u03c4\u03c9\u03bd \u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03ce\u03bd\u03c4\u03c9\u03bd \u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03b1\u03c2 \u03b1\u03c1\u03c7\u03b1\u03b9\u03c1\u03b5\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u03ba\u03bb\u03c0. \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 238\/1945 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

59) \u03a4\u03bf \u03b2.\u03b4. \u03c4\u03b7\u03c2 27 \u03a3\u03b5\u03c0\u03c4\u03b5\u03bc\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5\/6 \u039f\u03ba\u03c4\u03c9\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1945 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c3\u03ba\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03ba\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b5\u03bd\u03c3\u03c4\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03cd\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b1\u03c1\u03c7\u03b1\u03b9\u03c1\u03b5\u03c3\u03b9\u03ce\u03bd \u03c4\u03c9\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03c1\u03ac\u03c4\u03bf\u03c5\u03c2\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 247\/1945 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

60) \u039f \u03b1.\u03bd. 899 \u03c4\u03b7\u03c2 31 \u0399\u03b1\u03bd\u03bf\u03c5\u03b1\u03c1\u03af\u03bf\u03c5\/5 \u03a6\u03b5\u03b2\u03c1\u03bf\u03c5\u03b1\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1946 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03b1\u03be\u03b5\u03ce\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 31\/1946 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

61) \u039f \u03b1.\u03bd. 999 \u03c4\u03b7\u03c2 23\/26 \u03a6\u03b5\u03b2\u03c1\u03bf\u03c5\u03b1\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1946 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1.\u03bd. 899\/1946\" \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03ad\u03c9\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 66\/1946 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7.\u0391').<\/p>\r\n

62) \u039f \u03b1.\u03bd. 1002 \u03c4\u03b7\u03c2 23\/26 \u03a6\u03b5\u03b2\u03c1\u03bf\u03c5\u03b1\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1946 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b1\u03bd\u03b1\u03c3\u03c5\u03bd\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03bc\u03b7\u03c4\u03c1\u03ce\u03c9\u03bd \u03c4\u03c9\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03c1\u03ac\u03c4\u03bf\u03c5\u03c2\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 66\/1946 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

63) \u03a4\u03bf \u03bd.\u03b4. \u03c4\u03b7\u03c2 10\/11 \u039c\u03b1\u03af\u03bf\u03c5 1946 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c4\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1.9 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1.\u03bd. 1002\/1946\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 163\/1946 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

64) \u03a4\u03bf \u03bd.\u03b4. 166 \u03c4\u03b7\u03c2 29\/30 \u039f\u03ba\u03c4\u03c9\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1946 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c4\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b8\u03b5\u03c3\u03bc\u03af\u03b1\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c1\u03b8\u03c1. 5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03bd. \u03bd. 899\/1946 \u03ba\u03bb\u03c0. \" (\u03a6.\u0395.\u039a. 322\/1946 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

65) \u039f \u03bd. 168 \u03c4\u03b7\u03c2 29\/30 \u039f\u03ba\u03c4\u03c9\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1946 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b1\u03c1\u03c7\u03b1\u03b9\u03c1\u03b5\u03c3\u03b9\u03ce\u03bd \u03c4\u03c9\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03b8\u03b7\u03ba\u03ce\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03ce\u03bd \u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03b1\u03c2 \u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd \u03bd\u03bf\u03bc\u03bf\u03b8\u03b5\u03c3\u03af\u03b1\u03c2\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 322\/1946 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

66) \u03a4\u03bf \u03bd.\u03b4. 258 \u03c4\u03b7\u03c2 17\/18 \u0391\u03c0\u03c1\u03b9\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 1947 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03b8\u03b7\u03ba\u03ce\u03bd \u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03b1\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b1\u03c1\u03c7\u03b1\u03b9\u03c1\u03b5\u03c3\u03b9\u03ce\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03b9\u03c2\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 69\/1947 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

67) \u03a4\u03bf \u03bd.\u03b4. 287 \u03c4\u03b7\u03c2 19 \u0391\u03c0\u03c1\u03b9\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 1947 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03ce\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ac\u03bb\u03bb\u03c9\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03ce\u03bd \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 74\/1947 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

68) \u03a4\u03bf \u03bd.\u03b4. 426 \u03c4\u03b7\u03c2 23\/24 \u039f\u03ba\u03c4\u03c9\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1947 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c4\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b8\u03b5\u03c3\u03bc\u03af\u03b1\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1. 61 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1.\u03bd. 1017\/1937\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 230\/1947 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

69) \u039f \u03bd. 498 \u03c4\u03b7\u03c2 9\/13 \u0394\/\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1947 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd \u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03c9\u03c3\u03ce\u03bd \u03c4\u03bf \u03bd.\u03b4. 287 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03ce\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd \u03ba\u03bb\u03c0. \" (\u03a6.\u0395.\u039a. 277\/1947 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

70) \u03a4\u03bf \u03bd.\u03b4. 599 \u03c4\u03b7\u03c2 15\/19 \u0391\u03c0\u03c1\u03b9\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 1948 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03ce\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd, \u03c9\u03c2 \u03b5\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03b8\u03b7 \u03c5\u03c0\u03cc \u03c4\u03c9\u03bd \u03b1.\u03bd. 2330\/1940 \u03ba\u03b1\u03b9 234\/1945\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 95\/1948 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

71) \u039f \u03b1.\u03bd. 824 \u03c4\u03b7\u03c2 29 \u03a3\u03b5\u03c0\u03c4\u03b5\u03bc\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1948 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b5\u03c0\u03b1\u03bd\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac\u03c2 \u03b5\u03bd \u03b9\u03c3\u03c7\u03cd\u03b9 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b5\u03b4\u03b1\u03c6. \u03b1' \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1.2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd.\u03b4. 287\/1947\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 260\/1948 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

72) \u03a4\u03bf \u03bd.\u03b4. 1112 \u03c4\u03b7\u03c2 28 \u03a3\u03b5\u03c0\u03c4\u03b5\u03bc\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5\/1 \u039f\u03ba\u03c4\u03c9\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1949 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03ba\u03c5\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1.\u03bd. 824\/1948 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b5\u03c0\u03b1\u03bd\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac\u03c2 \u03b5\u03bd \u03b9\u03c3\u03c7\u03cd\u03b9 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b5\u03b4\u03b1\u03c6. \u03b1' \u03c0\u03b1\u03c1.2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf\u03c5 1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd.\u03b4. 287\/1947\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 235\/1949 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

73) \u03a4\u03bf \u03bd.\u03b4. 1371 \u03c4\u03b7\u03c2 12\/19 \u0394\u03b5\u03ba\u03b5\u03bc\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 1949 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03ba\u03c5\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03cc 10 \u039c\u03b1\u03af\u03bf\u03c5 1946 \u03bd.\u03b4. \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c4\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1. 9 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1.\u03bd. 1002\/1946\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 349\/1949 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

74) \u039f \u03b1.\u03bd. 1788 \u03c4\u03b7\u03c2 23 \u0391\u03c0\u03c1\u03b9\u03bb\u03af\u03bf\u03c5\/8 \u039c\u03b1\u03af\u03bf\u03c5 1951 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 134\/1951 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

75) \u03a4\u03bf \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1. 8 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd.\u03b4. 2184 \u03c4\u03b7\u03c2 15 \u0391\u03c5\u03b3\u03bf\u03cd\u03c3\u03c4\u03bf\u03c5 1952 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03cc\u03bd\u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4. \u03c5\u03c0\u03b1\u03bb\u03bb\u03ae\u03bb\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd, \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ac\u03bb\u03bb\u03c9\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03ce\u03bd \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 217\/1952 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

76) \u03a4\u03bf \u03bd.\u03b4. 2522 \u03c4\u03b7\u03c2 18\/21 \u0391\u03c5\u03b3\u03bf\u03cd\u03c3\u03c4\u03bf\u03c5 1953 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03ce\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd, \u03c9\u03c2 \u03bf\u03cd\u03c4\u03bf\u03c2 \u03b5\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03b8\u03b7 \u03b4\u03b9\u03ac \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1.\u03bd. 1788\/1951\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 220\/1953 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

77) \u03a4\u03b1 \u03b5\u03b4\u03ac\u03c6\u03b9\u03b1 3, 4, 5 \u03ba\u03b1\u03b9 6 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1.1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1. 24 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1.\u03bd. 427\/1945 \u03c9\u03c2 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c4\u03b5\u03c3\u03c4\u03ac\u03b8\u03b7 \u03c5\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1. 15 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd. 1715\/1951 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c9\u03c2 \u03b1\u03cd\u03c4\u03b7 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c4\u03b5\u03c3\u03c4\u03ac\u03b8\u03b7 \u03c5\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1. 3 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd.\u03b4. 2711 \u03c4\u03b7\u03c2 31.10\/11.11.1953 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u039d\u03bf\u03bc\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03a3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03c1\u03ac\u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03af\u03bf\u03c5, \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03c9\u03bd\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 323\/1953 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

78) \u03a4\u03bf \u03bd.\u03b4. 2812 \u03c4\u03b7\u03c2 12\/14 \u0391\u03c0\u03c1\u03b9\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 1954 \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03ce\u03bd \u03c4\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd, \u03c9\u03c2 \u03bf\u03cd\u03c4\u03bf\u03c2 \u03b5\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03b8\u03b7 \u03b4\u03b9\u03ac \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1.\u03bd. 1788\/1951, \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd.\u03b4. 2184\/1952 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bd.\u03b4. 2522\/1953\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 69\/1954 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391').<\/p>\r\n

79) \u0397 \u03b4\u03b9\u03ac\u03c4\u03b1\u03be\u03b9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b5\u03c6\u03b1\u03bb\u03b1\u03af\u03bf\u03c5 \u03a3\u03a4' \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf\u03c5 1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03cc 4.2.1954\/11.6.1954 \u03b2.\u03b4. \"\u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c3\u03ba\u03bf\u03c0\u03bf\u03cd \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bb\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03af\u03b1\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u0395\u03c1\u03b3\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u0395\u03c3\u03c4\u03af\u03b1\u03c2\" (\u03a6.\u0395.\u039a. 119\/1954 \u03c4\u03b5\u03cd\u03c7\u03bf\u03c2 \u0391'). <\/p>\r

\r\r