{"title":"\u0386\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf 999","text":"
\n\t\n\t
\n\t\t\u03a0\u03c1\u03bf\u03b3\u03b5\u03bd\u03ad\u03c3\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf \u03ba\u03b5\u03af\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf<\/strong>\n\t\t

\"1. \u039f \u03b1\u03c1\u03bc\u03cc\u03b4\u03b9\u03bf\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b7 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b9\u03bc\u03b5\u03bb\u03b7\u03c4\u03ae\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c1\u03c4\u03af\u03b6\u03b5\u03b9 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03bb\u03b7\u03c8\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03b1\u03c2 \u03ad\u03ba\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2, \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bd\u03bf\u03c0\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03ba\u03b9\u03bd\u03ae\u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c7\u03ad\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03bf \u03b5\u03af\u03b4\u03bf\u03c2, \u03c4\u03b7 \u03b8\u03ad\u03c3\u03b7, \u03c4\u03b1 \u03cc\u03c1\u03b9\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03ad\u03ba\u03c4\u03b1\u03c3\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5, \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03c3\u03c5\u03c3\u03c4\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03ba\u03b1\u03b9 \u03cc\u03c3\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c1\u03c4\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03c3\u03c7\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9, \u03ba\u03b1\u03b8\u03ce\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03bc\u03bd\u03b5\u03af\u03b1 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c5\u03c0\u03bf\u03b8\u03b7\u03ba\u03ce\u03bd \u03ae \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03ac\u03c1\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03b5\u03c0\u03ac\u03bd\u03c9 \u03c3\u03c4\u03bf \u03b1\u03ba\u03af\u03bd\u03b7\u03c4\u03bf, \u03c4\u03bf \u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b1\u03c4\u03b5\u03c0\u03ce\u03bd\u03c5\u03bc\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03ad\u03c1 \u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b8' \u03bf\u03c5 \u03b7 \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b7, \u03c4\u03bf \u03cc\u03bd\u03bf\u03bc\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03b1\u03bb\u03bb\u03ae\u03bb\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd, \u03c4\u03bf\u03bd \u03c4\u03cc\u03c0\u03bf, \u03c4\u03b7\u03bd \u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03ce\u03c1\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd, \u03c4\u03b7\u03bd \u03c4\u03b9\u03bc\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03c1\u03ce\u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03cc\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b8\u03ad\u03c4\u03b5\u03b9 \u03c4\u03c5\u03c7\u03cc\u03bd \u03bf \u03c5\u03c0\u03ad\u03c1 \u03bf\u03c5 \u03b7 \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b3\u03bd\u03c9\u03c3\u03c4\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03b8\u03b7\u03ba\u03b1\u03bd \u03c3\u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03b5\u03c0\u03b9\u03bc\u03b5\u03bb\u03b7\u03c4\u03ae \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03bd\u03c4\u03bf\u03bb\u03ae \u03b3\u03b9\u03b1 \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf\u03c5 927.<\/p>\n

2. \u039f \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b9\u03bc\u03b5\u03bb\u03b7\u03c4\u03ae\u03c2 \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03bd\u03b5\u03b9 \u03b5\u03c0\u03af\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03bb\u03b7\u03c8\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03b1\u03c2 \u03ad\u03ba\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2, \u03bc\u03b5 \u03b5\u03b9\u03b4\u03b9\u03ba\u03ae \u03b5\u03c5\u03b4\u03b9\u03ac\u03ba\u03c1\u03b9\u03c4\u03b7 \u03c3\u03c6\u03c1\u03b1\u03b3\u03af\u03b4\u03b1, \u03c4\u03b9\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b8\u03b5\u03c3\u03bc\u03af\u03b5\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03ad\u03c0\u03b5\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c1\u03b7\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b1\u03b9\u03c4\u03ae\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c3\u03c4\u03bf\u03bb\u03ae\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd, \u03b4\u03b9\u03cc\u03c1\u03b8\u03c9\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03b1\u03c2 \u03ad\u03ba\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03bb\u03bb\u03b1\u03b3\u03ae\u03c2 \u03c4\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd, \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b1 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03b1 938 \u03c0\u03b1\u03c1. 3, 1000, 954 \u03c0\u03b1\u03c1. 4 \u03ba\u03b1\u03b9 959 \u03c0\u03b1\u03c1. 3.<\/p>\n

3. \u03a4\u03b7\u03bd \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03bf 1 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03bb\u03b7\u03c8\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03b1\u03c2 \u03ad\u03ba\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2 \u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b9\u03bc\u03b5\u03bb\u03b7\u03c4\u03ae\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b9\u03b4\u03af\u03b4\u03b5\u03b9 \u03bc\u03ad\u03c3\u03b1 \u03c3\u03b5 \u03b5\u03af\u03ba\u03bf\u03c3\u03b9 (20) \u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b5\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03c3\u03c7\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03bf\u03c6\u03b5\u03b9\u03bb\u03ad\u03c4\u03b7, \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03c4\u03c1\u03af\u03c4\u03bf \u03ba\u03cd\u03c1\u03b9\u03bf \u03ae \u03bd\u03bf\u03bc\u03ad\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b5\u03bd\u03c5\u03c0\u03cc\u03b8\u03b7\u03ba\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b4\u03b1\u03bd\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03ad\u03c2, \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03b8\u03ad\u03c4\u03b5\u03b9 \u03b4\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03bb\u03b7\u03c8\u03b7 \u03b1\u03c5\u03c4\u03ae \u03bc\u03ad\u03c3\u03b1 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03af\u03b4\u03b9\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b8\u03b5\u03c3\u03bc\u03af\u03b1 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03c5\u03c0\u03ac\u03bb\u03bb\u03b7\u03bb\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd, \u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bd\u03c4\u03ac\u03c3\u03c3\u03b5\u03b9 \u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03c0\u03c1\u03ac\u03be\u03b7. \u00ab\u0391\u03c0\u03cc\u03c3\u03c0\u03b1\u03c3\u03bc\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03bb\u03b7\u03c8\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c5\u03c4\u03ae\u03c2, \u03c4\u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf \u03c0\u03c1\u03ad\u03c0\u03b5\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b1 \u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b1\u03c4\u03b5\u03c0\u03ce\u03bd\u03c5\u03bc\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03ad\u03c1 \u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b8' \u03bf\u03c5 \u03b7 \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b7, \u03c3\u03c5\u03bd\u03bf\u03c0\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03ba\u03b9\u03bd\u03ae\u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03bf \u03b5\u03af\u03b4\u03bf\u03c2, \u03c4\u03b7 \u03b8\u03ad\u03c3\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03ad\u03ba\u03c4\u03b1\u03c3\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03c3\u03c5\u03c3\u03c4\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03b1\u03c5\u03c4\u03bf\u03cd, \u03bc\u03bd\u03b5\u03af\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c1\u03b9\u03b8\u03bc\u03bf\u03cd \u03c4\u03c9\u03bd \u03b5\u03b3\u03b3\u03b5\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03c5\u03c0\u03bf\u03b8\u03b7\u03ba\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd, \u03c4\u03b7\u03bd \u03c4\u03b9\u03bc\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03c1\u03ce\u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac\u03c2, \u03c4\u03bf \u03cc\u03bd\u03bf\u03bc\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03ba\u03c1\u03b9\u03b2\u03ae \u03b4\u03b9\u03b5\u03cd\u03b8\u03c5\u03bd\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03b1\u03bb\u03bb\u03ae\u03bb\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd, \u03ba\u03b1\u03b8\u03ce\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03bd \u03c4\u03cc\u03c0\u03bf, \u03c4\u03b7\u03bd \u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03ce\u03c1\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd, \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03b9\u03b5\u03cd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u0399\u03c3\u03c4\u03bf\u03c3\u03b5\u03bb\u03af\u03b4\u03b1 \u0394\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03b9\u03b5\u03cd\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd \u03a0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03ce\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b5\u03bb\u03c4\u03af\u03bf\u03c5 \u0394\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u0394\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03b9\u03b5\u03cd\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a4\u03bf\u03bc\u03ad\u03b1 \u0391\u03c3\u03c6\u03ac\u03bb\u03b9\u03c3\u03b7\u03c2 \u039d\u03bf\u03bc\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u0395\u03bd\u03b9\u03b1\u03af\u03bf\u03c5 \u03a4\u03b1\u03bc\u03b5\u03af\u03bf\u03c5 \u0391\u03bd\u03b5\u03be\u03ac\u03c1\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1 \u0391\u03c0\u03b1\u03c3\u03c7\u03bf\u03bb\u03bf\u03c5\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd, \u03ba\u03b1\u03b8\u03ce\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03ba\u03cd\u03c1\u03b9\u03bf \u03c6\u03cd\u03bb\u03bb\u03bf \u03ba\u03b1\u03b8\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03b9\u03bd\u03ae\u03c2 \u03b5\u03c6\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03af\u03b4\u03b1\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b5\u03ba\u03b4\u03af\u03b4\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u03b4\u03ae\u03bc\u03bf \u03cc\u03c0\u03bf\u03c5 \u03b2\u03c1\u03af\u03c3\u03ba\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bf \u03c4\u03cc\u03c0\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd \u03ba\u03b1\u03b9, \u03b1\u03bd \u03b4\u03b5\u03bd \u03b5\u03ba\u03b4\u03af\u03b4\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c4\u03ad\u03c4\u03bf\u03b9\u03b1 \u03b5\u03c6\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03af\u03b4\u03b1, \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03b9\u03b5\u03cd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03ba\u03cd\u03c1\u03b9\u03bf \u03c6\u03cd\u03bb\u03bb\u03bf \u03ba\u03b1\u03b8\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03b9\u03bd\u03ae\u03c2 \u03b5\u03c6\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03af\u03b4\u03b1\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b5\u03ba\u03b4\u03af\u03b4\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u03b4\u03ae\u03bc\u03bf \u03cc\u03c0\u03bf\u03c5 \u03b2\u03c1\u03af\u03c3\u03ba\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bf \u03c4\u03cc\u03c0\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd \u03ba\u03b1\u03b9, \u03b1\u03bd \u03b4\u03b5\u03bd \u03b5\u03ba\u03b4\u03af\u03b4\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c4\u03ad\u03c4\u03bf\u03b9\u03b1 \u03b5\u03c6\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03af\u03b4\u03b1, \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03b9\u03b5\u03cd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03ba\u03cd\u03c1\u03b9\u03bf \u03c6\u03cd\u03bb\u03bb\u03bf \u03ba\u03b1\u03b8\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03b9\u03bd\u03ae\u03c2 \u03b5\u03c6\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03af\u03b4\u03b1\u03c2, \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b5\u03ba\u03b4\u03af\u03b4\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c6\u03b5\u03c1\u03b5\u03b9\u03b1\u03ba\u03ae \u03b5\u03bd\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1, \u03b4\u03b9\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03ad\u03b4\u03c1\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c6\u03ad\u03c1\u03b5\u03b9\u03b1\u03c2, \u03cc\u03c0\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03ac\u03b3\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bf \u03b4\u03ae\u03bc\u03bf\u03c2, \u03b4\u03b5\u03ba\u03b1\u03c0\u03ad\u03bd\u03c4\u03b5 (15) \u03c4\u03bf\u03c5\u03bb\u03ac\u03c7\u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b5\u03c2 \u03c0\u03c1\u03b9\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd.\u00bb \u039c\u03ad\u03c3\u03b1 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03af\u03b4\u03b9\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b8\u03b5\u03c3\u03bc\u03af\u03b1 \u03b7 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b9\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03bf\u03c5\u03c2 1 \u03ba\u03b1\u03b9 2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03bb\u03b7\u03c8\u03b7 \u03b5\u03c0\u03b9\u03b4\u03af\u03b4\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03b5\u03b9\u03c1\u03b7\u03bd\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c4\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5 \u03cc\u03c0\u03bf\u03c5 \u03ad\u03b3\u03b9\u03bd\u03b5 \u03b7 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03c3\u03c7\u03b5\u03c3\u03b7. \u039f \u03b5\u03b9\u03c1\u03b7\u03bd\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b7\u03c2 \u03bf\u03c6\u03b5\u03af\u03bb\u03b5\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c7\u03c9\u03c1\u03af\u03c3\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03bb\u03b7\u03c8\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03ad\u03ba\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c3\u03b5 \u03b5\u03b9\u03b4\u03b9\u03ba\u03cc \u03b2\u03b9\u03b2\u03bb\u03af\u03bf \u03bc\u03b5 \u03b1\u03bb\u03c6\u03b1\u03b2\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03b5\u03c5\u03c1\u03b5\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf, \u03bc\u03b5 \u03b2\u03ac\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b1 \u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b1\u03c4\u03b5\u03c0\u03ce\u03bd\u03c5\u03bc\u03b1 \u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b8' \u03c9\u03bd \u03b7 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03c3\u03c7\u03b5\u03c3\u03b7. (\u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03bb\u03b5\u03af\u03c0\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c9\u03c2 \u03bc\u03b7 \u03b9\u03c3\u03c7\u03cd\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1.)<\/p>\n

4. \u039f \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 \u03bc\u03b5 \u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03ae \u03b1\u03ba\u03c5\u03c1\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1\u03c2 \u03b4\u03b5\u03bd \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af \u03bd\u03b1 \u03b3\u03af\u03bd\u03b5\u03b9 \u03c7\u03c9\u03c1\u03af\u03c2 \u03bd\u03b1 \u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03c4\u03b7\u03c1\u03b7\u03b8\u03b5\u03af \u03bf\u03b9 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03c5\u03c0\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1. 1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1. 3 \u03b5\u03b4\u03ac\u03c6\u03b9\u03b1 \u03c0\u03c1\u03ce\u03c4\u03bf, \u03b4\u03b5\u03cd\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf, \u03c4\u03c1\u03af\u03c4\u03bf, \u03c0\u03ad\u03bc\u03c0\u03c4\u03bf \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ad\u03ba\u03c4\u03bf.<\/p>\n

5. \u039f\u03b9 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03c9\u03bd 972 \u03ba\u03b1\u03b9 973 \u03b5\u03c6\u03b1\u03c1\u03bc\u03cc\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03b4\u03ce \u03b5\u03c6\u03cc\u03c3\u03bf\u03bd \u03c3\u03c4\u03bf \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf \u03b1\u03c5\u03c4\u03cc \u03b4\u03b5\u03bd \u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac\".<\/p>\t<\/div>\n\t\n\t

\n\t\t\u03a0\u03c1\u03bf\u03c4\u03b5\u03b9\u03bd\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf \u03ba\u03b5\u03af\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf<\/strong>\n\t\t
  \n
 1. \n

  \u039f \u03b1\u03c1\u03bc\u03cc\u03b4\u03b9\u03bf\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b7 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b9\u03bc\u03b5\u03bb\u03b7\u03c4\u03ae\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c1\u03c4\u03af\u03b6\u03b5\u03b9 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03bb\u03b7\u03c8\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03b1\u03c2 \u03ad\u03ba\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2, \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bd\u03bf\u03c0\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03ba\u03b9\u03bd\u03ae\u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c7\u03ad\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03bf \u03b5\u03af\u03b4\u03bf\u03c2, \u03c4\u03b7 \u03b8\u03ad\u03c3\u03b7, \u03c4\u03b1 \u03cc\u03c1\u03b9\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03ad\u03ba\u03c4\u03b1\u03c3\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5, \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03c3\u03c5\u03c3\u03c4\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03ba\u03b1\u03b9 \u03cc\u03c3\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c1\u03c4\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03c3\u03c7\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9, \u03ba\u03b1\u03b8\u03ce\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03bc\u03bd\u03b5\u03b9\u03b1 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c5\u03c0\u03bf\u03b8\u03b7\u03ba\u03ce\u03bd \u03ae \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03ac\u03c1\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03b5\u03c0\u03ac\u03bd\u03c9 \u03c3\u03c4\u03bf \u03b1\u03ba\u03af\u03bd\u03b7\u03c4\u03bf, \u03c4\u03bf \u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b1\u03c4\u03b5\u03c0\u03ce\u03bd\u03c5\u03bc\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03ad\u03c1 \u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b8' \u03bf\u03c5 \u03b7 \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b7, \u03c4\u03bf \u03cc\u03bd\u03bf\u03bc\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03b1\u03bb\u03bb\u03ae\u03bb\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd, \u03c4\u03bf\u03bd \u03c4\u03cc\u03c0\u03bf, \u03c4\u03b7\u03bd \u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03ce\u03c1\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd, \u03c4\u03b7\u03bd \u03c4\u03b9\u03bc\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03c1\u03ce\u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03cc\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b8\u03ad\u03c4\u03b5\u03b9 \u03c4\u03c5\u03c7\u03cc\u03bd \u03bf \u03c5\u03c0\u03ad\u03c1 \u03bf\u03c5 \u03b7 \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b3\u03bd\u03c9\u03c3\u03c4\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03b8\u03b7\u03ba\u03b1\u03bd \u03c3\u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03b5\u03c0\u03b9\u03bc\u03b5\u03bb\u03b7\u03c4\u03ae \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u0395\u03bd\u03c4\u03bf\u03bb\u03ae \u03b3\u03b9\u03b1 \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf\u03c5 927.<\/p>\n<\/li>\n

 2. \n

  \u039f \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b9\u03bc\u03b5\u03bb\u03b7\u03c4\u03ae\u03c2 \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03bd\u03b5\u03b9 \u03b5\u03c0\u03af\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03bb\u03b7\u03c8\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03b1\u03c2 \u03ad\u03ba\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2, \u03bc\u03b5 \u03b5\u03b9\u03b4\u03b9\u03ba\u03ae \u03b5\u03c5\u03b4\u03b9\u03ac\u03ba\u03c1\u03b9\u03c4\u03b7 \u03c3\u03c6\u03c1\u03b1\u03b3\u03af\u03b4\u03b1, \u03c4\u03b9\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b8\u03b5\u03c3\u03bc\u03af\u03b5\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03ad\u03c0\u03b5\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c1\u03b7\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b1\u03b9\u03c4\u03ae\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c3\u03c4\u03bf\u03bb\u03ae\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd, \u03b4\u03b9\u03cc\u03c1\u03b8\u03c9\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03b1\u03c2 \u03ad\u03ba\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03bb\u03bb\u03b1\u03b3\u03ae\u03c2 \u03c4\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd, \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b1 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03b1 938 \u03c0\u03b1\u03c1. 3, 1000, 954 \u03c0\u03bf\u03c1. 4 \u03ba\u03b1\u03b9 959 \u03c0\u03b1\u03c1. 3.<\/p>\n<\/li>\n

 3. \n

  \u03a4\u03b7\u03bd \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03bf 1 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03bb\u03b7\u03c8\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03b1\u03c2 \u03ad\u03ba\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2 \u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b9\u03bc\u03b5\u03bb\u03b7\u03c4\u03ae\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b9\u03b4\u03af\u03b4\u03b5\u03b9 \u03bc\u03ad\u03c3\u03b1 \u03c3\u03b5 \u03b5\u03af\u03ba\u03bf\u03c3\u03b9 (20) \u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b5\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03c3\u03c7\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03bf\u03c6\u03b5\u03b9\u03bb\u03ad\u03c4\u03b7, \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03c4\u03c1\u03af\u03c4\u03bf \u03ba\u03cd\u03c1\u03b9\u03bf \u03ae \u03bd\u03bf\u03bc\u03ad\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b5\u03bd\u03c5\u03c0\u03cc\u03b8\u03b7\u03ba\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b4\u03b1\u03bd\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03ad\u03c2, \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03b8\u03ad\u03c4\u03b5\u03b9 \u03b4\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03bb\u03b7\u03c8\u03b7 \u03b1\u03c5\u03c4\u03ae \u03bc\u03ad\u03c3\u03b1 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03af\u03b4\u03b9\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b8\u03b5\u03c3\u03bc\u03af\u03b1 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03c5\u03c0\u03ac\u03bb\u03bb\u03b7\u03bb\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd, \u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bd\u03c4\u03ac\u03c3\u03c3\u03b5\u03b9 \u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03c0\u03c1\u03ac\u03be\u03b7.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

  \u0391\u03c0\u03cc\u03c3\u03c0\u03b1\u03c3\u03bc\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03bb\u03b7\u03c8\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c5\u03c4\u03ae\u03c2, \u03c4\u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf \u03c0\u03c1\u03ad\u03c0\u03b5\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b1 \u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b1\u03c4\u03b5\u03c0\u03ce\u03bd\u03c5\u03bc\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03ad\u03c1 \u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b8' \u03bf\u03c5 \u03b7 \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b7, \u03c3\u03c5\u03bd\u03bf\u03c0\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03ba\u03b9\u03bd\u03ae\u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03bf \u03b5\u03af\u03b4\u03bf\u03c2, \u03c4\u03b7 \u03b8\u03ad\u03c3\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03ad\u03ba\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03c3\u03c5\u03c3\u03c4\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03b1\u03c5\u03c4\u03bf\u03cd, \u03bc\u03bd\u03b5\u03af\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c1\u03b9\u03b8\u03bc\u03bf\u03cd \u03c4\u03c9\u03bd \u03b5\u03b3\u03b3\u03b5\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03c5\u03c0\u03bf\u03b8\u03b7\u03ba\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd, \u03c4\u03b7\u03bd \u03c4\u03b9\u03bc\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03c1\u03ce\u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac\u03c2, \u03c4\u03bf \u03cc\u03bd\u03bf\u03bc\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03ba\u03c1\u03b9\u03b2\u03ae \u03b4\u03b9\u03b5\u03cd\u03b8\u03c5\u03bd\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03b1\u03bb\u03bb\u03ae\u03bb\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd, \u03ba\u03b1\u03b8\u03ce\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03bd \u03c4\u03cc\u03c0\u03bf, \u03c4\u03b7\u03bd \u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03ce\u03c1\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd, \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03b9\u03b5\u03cd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u0399\u03c3\u03c4\u03bf\u03c3\u03b5\u03bb\u03af\u03b4\u03b1 \u0394\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03b9\u03b5\u03cd\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd \u03a0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03ce\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b5\u03bb\u03c4\u03af\u03bf\u03c5 \u0394\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u0394\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03b9\u03b5\u03cd\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a4\u03bf\u03bc\u03ad\u03b1 \u0391\u03c3\u03c6\u03ac\u03bb\u03b9\u03c3\u03b7\u03c2 \u039d\u03bf\u03bc\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u0395\u03bd\u03b9\u03b1\u03af\u03bf\u03c5 \u03a4\u03b1\u03bc\u03b5\u03af\u03bf\u03c5 \u0391\u03bd\u03b5\u03be\u03ac\u03c1\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1 \u0391\u03c0\u03b1\u03c3\u03c7\u03bf\u03bb\u03bf\u03c5\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd, \u03ba\u03b1\u03b8\u03ce\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03ba\u03cd\u03c1\u03b9\u03bf \u03c6\u03cd\u03bb\u03bb\u03bf \u03ba\u03b1\u03b8\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03b9\u03bd\u03ae\u03c2 \u03b5\u03c6\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03af\u03b4\u03b1\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b5\u03ba\u03b4\u03af\u03b4\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u03b4\u03ae\u03bc\u03bf \u03cc\u03c0\u03bf\u03c5 \u03b2\u03c1\u03af\u03c3\u03ba\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bf \u03c4\u03cc\u03c0\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd \u03ba\u03b1\u03b9, \u03b1\u03bd \u03b4\u03b5\u03bd \u03b5\u03ba\u03b4\u03af\u03b4\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c4\u03ad\u03c4\u03bf\u03b9\u03b1 \u03b5\u03c6\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03af\u03b4\u03b1, \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03b9\u03b5\u03cd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03ba\u03cd\u03c1\u03b9\u03bf \u03c6\u03cd\u03bb\u03bb\u03bf \u03ba\u03b1\u03b8\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03b9\u03bd\u03ae\u03c2 \u03b5\u03c6\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03af\u03b4\u03b1\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b5\u03ba\u03b4\u03af\u03b4\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u03b4\u03ae\u03bc\u03bf \u03cc\u03c0\u03bf\u03c5 \u03b2\u03c1\u03af\u03c3\u03ba\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bf \u03c4\u03cc\u03c0\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd \u03ba\u03b1\u03b9, \u03b1\u03bd \u03b4\u03b5\u03bd \u03b5\u03ba\u03b4\u03af\u03b4\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c4\u03ad\u03c4\u03bf\u03b9\u03b1 \u03b5\u03c6\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03af\u03b4\u03b1, \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03b9\u03b5\u03cd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03ba\u03cd\u03c1\u03b9\u03bf \u03c6\u03cd\u03bb\u03bb\u03bf \u03ba\u03b1\u03b8\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03b9\u03bd\u03ae\u03c2 \u03b5\u03c6\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03af\u03b4\u03b1\u03c2, \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b5\u03ba\u03b4\u03af\u03b4\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c6\u03b5\u03c1\u03b5\u03b9\u03b1\u03ba\u03ae \u03b5\u03bd\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1, \u03b4\u03b9\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03ad\u03b4\u03c1\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c6\u03ad\u03c1\u03b5\u03b9\u03b1\u03c2, \u03cc\u03c0\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03ac\u03b3\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bf \u03b4\u03ae\u03bc\u03bf\u03c2, \u03b4\u03b5\u03ba\u03b1\u03c0\u03ad\u03bd\u03c4\u03b5 (15) \u03c4\u03bf\u03c5\u03bb\u03ac\u03c7\u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b5\u03c2 \u03c0\u03c1\u03b9\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd.<\/p>\n

  \u039c\u03ad\u03c3\u03b1 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03af\u03b4\u03b9\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b8\u03b5\u03c3\u03bc\u03af\u03b1 \u03b7 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b9\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03bf\u03c5\u03c2 1 \u03ba\u03b1\u03b9 2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03bb\u03b7\u03c8\u03b7 \u03b5\u03c0\u03b9\u03b4\u03af\u03b4\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03b5\u03b9\u03c1\u03b7\u03bd\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c4\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5 \u03cc\u03c0\u03bf\u03c5 \u03ad\u03b3\u03b9\u03bd\u03b5 \u03b7 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03c3\u03c7\u03b5\u03c3\u03b7. \u039f \u03b5\u03b9\u03c1\u03b7\u03bd\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b7\u03c2 \u03bf\u03c6\u03b5\u03af\u03bb\u03b5\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c7\u03c9\u03c1\u03af\u03c3\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03bb\u03b7\u03c8\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03ad\u03ba\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c3\u03b5 \u03b5\u03b9\u03b4\u03b9\u03ba\u03cc \u03b2\u03b9\u03b2\u03bb\u03af\u03bf \u03bc\u03b5 \u03b1\u03bb\u03c6\u03b1\u03b2\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03b5\u03c5\u03c1\u03b5\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf, \u03bc\u03b5 \u03b2\u03ac\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b1 \u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b1\u03c4\u03b5\u03c0\u03ce\u03bd\u03c5\u03bc\u03b1 \u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b8' \u03c9\u03bd \u03b7 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03c3\u03c7\u03b5\u03c3\u03b7.<\/p>\n

   \n
  1. \n

   \u039f \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 \u03bc\u03b5 \u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03ae \u03b1\u03ba\u03c5\u03c1\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1\u03c2 \u03b4\u03b5\u03bd \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af \u03bd\u03b1 \u03b3\u03af\u03bd\u03b5\u03b9 \u03c7\u03c9\u03c1\u03af\u03c2 \u03bd\u03b1 \u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03c4\u03b7\u03c1\u03b7\u03b8\u03b5\u03af \u03bf\u03b9 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03c5\u03c0\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1. 1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1. 3 \u03b5\u03b4\u03ac\u03c6\u03b9\u03b1 \u03c0\u03c1\u03ce\u03c4\u03bf, \u03b4\u03b5\u03cd\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf, \u03c4\u03c1\u03af\u03c4\u03bf, \u03c0\u03ad\u03bc\u03c0\u03c4\u03bf \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ad\u03ba\u03c4\u03bf.<\/p>\n<\/li>\n

  2. \n

   \u039f\u03b9 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03c9\u03bd 972 \u03ba\u03b1\u03b9 973 \u03b5\u03c6\u03b1\u03c1\u03bc\u03cc\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03b4\u03ce \u03b5\u03c6\u03cc\u03c3\u03bf\u03bd \u03c3\u03c4\u03bf \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf \u03b1\u03c5\u03c4\u03cc \u03b4\u03b5\u03bd \u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\t<\/div>\n\t\n<\/div>\r