ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 1

Προγενέστερο κείμενο

Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) Οι διαφορές του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ο νόμος δεν τις έχει υπαγάγει σε άλλα δικαστήρια, β) οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που ο νόμος έχει υπαγάγει σ' αυτά, γ) οι υποθέσεις δημόσιου δικαίου που ο νόμος έχει υπαγάγει σ' αυτά.

Προτεινόμενο κείμενο

Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν:

α) Οι διαφορές του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ο νόμος δεν τις έχει υπαγάγει σε άλλα δικαστήρια, β) οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που ο νόμος έχει υπαγάγει σ' αυτά, γ) οι υποθέσεις δημόσιου δικαίου που ο νόμος έχει υπαγάγει σ" αυτά και δ) οι διοικητικές διαφορές που δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων.

  ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΏΝ

 • 25 Απριλίου 2014 08:12:08
  ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΡΑΔΙΑΣ Δικηγόρος Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

 • 12 Απριλίου 2014 14:42:51
  ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Δικηγόρος Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ

 • 8 Απριλίου 2014 15:28:19
  Σαρρής Κωνσταντίνος Δικηγόρος Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ

 • 26 Μαρτίου 2014 16:34:17
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΕΛΙΟΥ Δικηγόρος Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

 • 26 Μαρτίου 2014 16:32:43
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΕΛΙΟΥ Δικηγόρος Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ


Σύνολο σχολίων 25