{"title":"\u0386\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf 933 (\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0.)","text":"
\n\t\n\t
\n\t\t\u03a0\u03c1\u03bf\u03b3\u03b5\u03bd\u03ad\u03c3\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf \u03ba\u03b5\u03af\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf<\/strong>\n\t\t

1. \u0391\u03bd\u03c4\u03b9\u03c1\u03c1\u03ae\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03b5\u03ba\u03b5\u03af\u03bd\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf\u03c5 \u03c3\u03c4\u03c1\u03ad\u03c6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b7 \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03b4\u03b1\u03bd\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03ad\u03bd\u03bd\u03bf\u03bc\u03bf \u03c3\u03c5\u03bc\u03c6\u03ad\u03c1\u03bf\u03bd, \u03bf\u03b9 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b5\u03c2 \u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03b3\u03ba\u03c5\u03c1\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b5\u03ba\u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c3\u03c4\u03bf\u03cd \u03c4\u03af\u03c4\u03bb\u03bf\u03c5, \u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03b1\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03b3\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2 \u03ae \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03c0\u03b1\u03af\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7, \u03b1\u03c3\u03ba\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bc\u03cc\u03bd\u03bf \u03bc\u03b5 \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03bf\u03c0\u03ae \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b5\u03b9\u03c3\u03ac\u03b3\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u03b5\u03b9\u03c1\u03b7\u03bd\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf, \u03b1\u03bd \u03bf \u03b5\u03ba\u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c3\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c4\u03af\u03c4\u03bb\u03bf\u03c2 \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03b5\u03ba\u03b4\u03bf\u03b8\u03b5\u03af \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf \u03b1\u03c5\u03c4\u03cc, \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u039c\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03a0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf \u03c3\u03b5 \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03ac\u03bb\u03bb\u03b7 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7. \u0397 \u03c3\u03c5\u03b6\u03ae\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03bf\u03c0\u03ae\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03b4\u03b9\u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c5\u03c0\u03bf\u03c7\u03c1\u03b5\u03c9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03bc\u03ad\u03c3\u03b1 \u03c3\u03b5 \u03b5\u03be\u03ae\u03bd\u03c4\u03b1 (60) \u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b5\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03b8\u03b5\u03c3\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2. \u0397 \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03bf\u03c0\u03ae \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af \u03bd\u03b1 \u03b5\u03c0\u03b9\u03b4\u03bf\u03b8\u03b5\u03af \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03b5\u03be\u03bf\u03cd\u03c3\u03b9\u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03ad\u03b3\u03c1\u03b1\u03c8\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03b1\u03b3\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf\u03c5 924 \u03ae \u03c0\u03b1\u03c1\u03ad\u03c3\u03c7\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03bd\u03c4\u03bf\u03bb\u03ae \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03b5\u03bd\u03ad\u03c1\u03b3\u03b5\u03b9\u03b1 \u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b1\u03c3\u03b4\u03ae\u03c0\u03bf\u03c4\u03b5 \u03b4\u03b9\u03b1\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03c0\u03c1\u03ac\u03be\u03b7\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03b3\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2.<\/p>\n

2. \u0391\u03c1\u03bc\u03cc\u03b4\u03b9\u03bf \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03cc\u03c0\u03bf \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c6\u03ad\u03c1\u03b5\u03b9\u03b1\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c4\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2, \u03b5\u03c6\u03cc\u03c3\u03bf\u03bd \u03bc\u03b5\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03c0\u03af\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03b1\u03b3\u03ae\u03c2 \u03b1\u03ba\u03bf\u03bb\u03bf\u03cd\u03b8\u03b7\u03c3\u03b1\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ac\u03bb\u03bb\u03b5\u03c2 \u03c0\u03c1\u03ac\u03be\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03ba\u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2, \u03b1\u03bb\u03bb\u03b9\u03ce\u03c2 \u03b1\u03c1\u03bc\u03cc\u03b4\u03b9\u03bf \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf\u03c5 584.<\/p>\n

3. \u0391\u03bd \u03bf \u03b5\u03ba\u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c3\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c4\u03af\u03c4\u03bb\u03bf\u03c2 \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03b1\u03c0\u03cc\u03c6\u03b1\u03c3\u03b7, \u03bf\u03b9 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03c1\u03c1\u03ae\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03b4\u03b5\u03ba\u03c4\u03b5\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03ad\u03ba\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b9\u03c3\u03c7\u03cd\u03b5\u03b9 \u03c4\u03bf \u03b4\u03b5\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf 330. 4. \u039f\u03b9 \u03b9\u03c3\u03c7\u03c5\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03af \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc\u03c3\u03b2\u03b5\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03b1\u03af\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c0\u03c1\u03ad\u03c0\u03b5\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b4\u03b5\u03b9\u03ba\u03bd\u03cd\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03bc\u03ad\u03c3\u03c9\u03c2, \u03b1\u03bb\u03bb\u03b9\u03ce\u03c2 \u03b1\u03c0\u03bf\u03c1\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c5\u03c4\u03b5\u03c0\u03b1\u03b3\u03b3\u03ad\u03bb\u03c4\u03c9\u03c2 \u03c9\u03c2 \u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03b4\u03b5\u03ba\u03c4\u03bf\u03b9. \u03a3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03b1\u03c5\u03c4\u03ae \u03b4\u03b5\u03bd \u03b5\u03c6\u03b1\u03c1\u03bc\u03cc\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bf\u03b9 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf\u03c5 270 \u03c0\u03b1\u03c1. 2 \u03ba\u03b1\u03b9 3.<\/p>\t<\/div>\n\t\n\t

\n\t\t\u03a0\u03c1\u03bf\u03c4\u03b5\u03b9\u03bd\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf \u03ba\u03b5\u03af\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf<\/strong>\n\t\t

1. \u0391\u03bd\u03c4\u03b9\u03c1\u03c1\u03ae\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03b5\u03ba\u03b5\u03af\u03bd\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf\u03c5 \u03c3\u03c4\u03c1\u03ad\u03c6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b7 \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03b4\u03b1\u03bd\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03ad\u03bd\u03bd\u03bf\u03bc\u03bf \u03c3\u03c5\u03bc\u03c6\u03ad\u03c1\u03bf\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03b3\u03ba\u03c5\u03c1\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b5\u03ba\u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c3\u03c4\u03bf\u03cd \u03c4\u03af\u03c4\u03bb\u03bf\u03c5, \u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03b1\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03b3\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2 \u03ae \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03c0\u03b1\u03af\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03b1\u03c3\u03ba\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03bf\u03c0\u03ae, \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b5\u03b9\u03c3\u03ac\u03b3\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u03b5\u03b9\u03c1\u03b7\u03bd\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf, \u03b1\u03bd \u03bf \u03b5\u03ba\u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c3\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c4\u03af\u03c4\u03bb\u03bf\u03c2 \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03b5\u03ba\u03b4\u03bf\u03b8\u03b5\u03af \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf \u03b1\u03c5\u03c4\u03cc, \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u03bc\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf \u03c3\u03b5 \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03ac\u03bb\u03bb\u03b7 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7. \u0391\u03bd \u03b1\u03c3\u03ba\u03b7\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c3\u03c3\u03cc\u03c4\u03b5\u03c1\u03b5\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03bf\u03c0\u03ad\u03c2 \u03bc\u03b5 \u03be\u03b5\u03c7\u03c9\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03ac \u03b4\u03b9\u03ba\u03cc\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03b1, \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03b4\u03b9\u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03ba\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03cc\u03bb\u03b5\u03c2 \u03c5\u03c0\u03bf\u03c7\u03c1\u03b5\u03c9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03af\u03b4\u03b9\u03b1 \u03b4\u03b9\u03ba\u03ac\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf. \u03a0\u03c1\u03cc\u03c3\u03b8\u03b5\u03c4\u03bf\u03b9 \u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03b9 \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03bf\u03c0\u03ae\u03c2 \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd \u03bd\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c4\u03b1\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd \u03bc\u03cc\u03bd\u03bf \u03bc\u03b5 \u03b9\u03b4\u03b9\u03b1\u03af\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03cc\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03bf \u03c0\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c4\u03af\u03b8\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7 \u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03b1\u03c4\u03b5\u03af\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf \u03b1\u03c0\u03b5\u03c5\u03b8\u03cd\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b7 \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03bf\u03c0\u03ae, \u03ba\u03ac\u03c4\u03c9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf \u03c3\u03c5\u03bd\u03c4\u03ac\u03c3\u03c3\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ad\u03ba\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7, \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ba\u03bf\u03b9\u03bd\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b5\u03af\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03b1\u03bd\u03c4\u03af\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf \u03bf\u03ba\u03c4\u03ce \u03c4\u03bf\u03c5\u03bb\u03ac\u03c7\u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b5\u03c2 \u03c0\u03c1\u03b9\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7 \u03c3\u03c5\u03b6\u03ae\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7.<\/strong><\/p>\n

2. \u00a0<\/strong>\u0397 \u03c3\u03c5\u03b6\u03ae\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03bf\u03c0\u03ae\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03b4\u03b9\u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c5\u03c0\u03bf\u03c7\u03c1\u03b5\u03c9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03bc\u03ad\u03c3\u03b1 \u03c3\u03b5 \u03b5\u03be\u03ae\u03bd\u03c4\u03b1 \u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b5\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03b8\u03b5\u03c3\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b3\u03af\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03b1\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 \u03c4\u03c9\u03bd \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03c9\u03bd 686 \u03b5\u03c0.. \u039a\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc\u03c6\u03b1\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b5\u03ba\u03b4\u03af\u03b4\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b4\u03b5\u03bd \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03c1\u03ad\u03c0\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b7 \u03ac\u03c3\u03ba\u03b7\u03c3\u03b7 \u03ad\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03c9\u03bd \u03bc\u03ad\u03c3\u03c9\u03bd \u03bc\u03b5 \u03b5\u03be\u03b1\u03af\u03c1\u03b5\u03c3\u03b7 \u03bc\u03cc\u03bd\u03bf \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03bf\u03c0\u03ae\u03c2 \u03b5\u03c1\u03b7\u03bc\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03af\u03b1\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03ad\u03c6\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc\u03c6\u03b1\u03c3\u03b7\u03c2, \u03b7 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b1 \u03ad\u03ba\u03c1\u03b9\u03bd\u03b5 \u03b5\u03c0\u03af \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03bf\u03c0\u03ae\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03b1\u03af\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03af\u03b6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03bb\u03b1\u03b9\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03b9\u03ba\u03cc \u03ad\u03b3\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03bf. \u03a3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c5\u03c4\u03b1\u03af\u03b1 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7, \u03b7 \u03ac\u03c3\u03ba\u03b7\u03c3\u03b7 \u03ad\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c5 \u03bc\u03ad\u03c3\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b5\u03bd \u03b1\u03bd\u03b1\u03c3\u03c4\u03ad\u03bb\u03bb\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03c1\u03cc\u03bf\u03b4\u03bf \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2, \u03b5\u03ba\u03c4\u03cc\u03c2 \u03b1\u03bd \u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ad\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c5 \u03bc\u03ad\u03c3\u03bf\u03c5, \u03bc\u03b5\u03c4\u03ac \u03b1\u03c0\u03cc \u03b1\u03af\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03cc\u03c0\u03c4\u03bf\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03bf\u03b2\u03ac\u03bb\u03bb\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c5\u03c4\u03bf\u03c4\u03b5\u03bb\u03ce\u03c2, \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03bd\u03b1\u03c3\u03c4\u03bf\u03bb\u03ae, \u03bc\u03b5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03bf\u03c7\u03ae \u03ae \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c7\u03c9\u03c1\u03af\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03bf\u03c7\u03ae \u03b5\u03b3\u03b3\u03cd\u03b7\u03c3\u03b7\u03c2, \u03b5\u03c6\u03cc\u03c3\u03bf\u03bd \u03c0\u03b9\u03b8\u03b1\u03bd\u03bf\u03bb\u03bf\u03b3\u03b5\u03af\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b7 \u03b5\u03c5\u03b4\u03bf\u03ba\u03af\u03bc\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ad\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c5 \u03bc\u03ad\u03c3\u03bf\u03c5.<\/strong><\/p>\n

3. \u00a0<\/strong>\u0391\u03c1\u03bc\u03cc\u03b4\u03b9\u03bf \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03cc\u03c0\u03bf \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c6\u03ad\u03c1\u03b5\u03b9\u03b1\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c4\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2.<\/strong><\/p>\n

4. \u00a0<\/strong>\u0391\u03bd \u03bf \u03b5\u03ba\u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c3\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c4\u03af\u03c4\u03bb\u03bf\u03c2 \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03b1\u03c0\u03cc\u03c6\u03b1\u03c3\u03b7 \u03ae \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03b1\u03b3\u03ae \u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03bc\u03ae\u03c2, \u03bf\u03b9 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03c1\u03c1\u03ae\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03b4\u03b5\u03ba\u03c4\u03b5\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03ad\u03ba\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b9\u03c3\u03c7\u03cd\u03b5\u03b9 \u03c4\u03bf \u03b4\u03b5\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1, \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03b1 330 \u03ba\u03b1\u03b9 633 \u00a7 2 \u03b5\u03b4\u03ac\u03c6. \u03b3, \u03b1\u03bd\u03c4\u03af\u03c3\u03c4\u03bf\u03b9\u03c7\u03b1.<\/strong><\/p>\n

5. \u00a0<\/strong>\u039f\u03b9 \u03b9\u03c3\u03c7\u03c5\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03af \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc\u03c3\u03b2\u03b5\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03b1\u03af\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c0\u03c1\u03ad\u03c0\u03b5\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b4\u03b5\u03b9\u03ba\u03bd\u03cd\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bc\u03cc\u03bd\u03bf \u03bc\u03b5 \u03ad\u03b3\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03b1.<\/strong><\/p>\n

6. \u00a0<\/strong>\u0397 \u03b1\u03c0\u03cc\u03c6\u03b1\u03c3\u03b7 \u03b5\u03c0\u03af \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03bf\u03c0\u03ae\u03c2 \u03b5\u03ba\u03b4\u03af\u03b4\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c5\u03c0\u03bf\u03c7\u03c1\u03b5\u03c9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03bc\u03ad\u03c3\u03b1 \u03c3\u03b5 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b8\u03b5\u03c3\u03bc\u03af\u03b1 \u03b5\u03be\u03ae\u03bd\u03c4\u03b1 \u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03ce\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7 \u03c3\u03c5\u03b6\u03ae\u03c4\u03b7\u03c3\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2. \u0391\u03bd \u03b3\u03af\u03bd\u03b5\u03b9 \u03b4\u03b5\u03ba\u03c4\u03ae \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03bf\u03c0\u03ae \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03b6\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03cc\u03c1\u03b8\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03b1\u03c2 \u03ad\u03ba\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2, \u03b9\u03b4\u03af\u03c9\u03c2 \u03c9\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c7\u03b5\u03b8\u03ad\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2, \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03ba\u03c4\u03af\u03bc\u03b7\u03c3\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c4\u03b9\u03bc\u03ae \u03c0\u03c1\u03ce\u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac\u03c2, \u03c4\u03bf\u03bd \u03c4\u03cc\u03c0\u03bf \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03bd \u03c5\u03c0\u03ac\u03bb\u03bb\u03b7\u03bb\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd, \u03b7 \u03b1\u03c0\u03cc\u03c6\u03b1\u03c3\u03b7 \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03b9\u03b5\u03cd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7 \u03b4\u03ad\u03ba\u03b1\u03c4\u03b7 \u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b1 \u03c0\u03c1\u03b9\u03bd \u03c4\u03bf\u03bd \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03cc \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03c3\u03b5\u03bb\u03af\u03b4\u03b1 \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03b9\u03b5\u03cd\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03ce\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b5\u03bb\u03c4\u03af\u03bf\u03c5 \u0394\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u0394\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03b9\u03b5\u03cd\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a4\u03bf\u03bc\u03ad\u03b1 \u0391\u03c3\u03c6\u03ac\u03bb\u03b9\u03c3\u03b7\u03c2 \u039d\u03bf\u03bc\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u0395\u03bd\u03b9\u03b1\u03af\u03bf\u03c5 \u03a4\u03b1\u03bc\u03b5\u03af\u03bf\u03c5 \u0391\u03bd\u03b5\u03be\u03ac\u03c1\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1 \u0391\u03c0\u03b1\u03c3\u03c7\u03bf\u03bb\u03bf\u03c5\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd.<\/strong><\/p>\t<\/div>\n\t\n<\/div>\r