{"title":"\u0386\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf 116 \u0395\u03c6\u03bf\u03c1\u03b5\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03c0\u03b9\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03ae \u03c4\u03c9\u03bd \u03b5\u03ba\u03bb\u03bf\u03b3\u03ce\u03bd. \u03a8\u03b7\u03c6\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03af\u03b1","text":"

1. \u039f \u03a0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c5 \u03b5\u03c6\u03cc\u03c3\u03bf\u03bd \u03b4\u03b5\u03bd \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03bf \u03af\u03b4\u03b9\u03bf\u03c2 \u03c5\u03c0\u03bf\u03c8\u03ae\u03c6\u03b9\u03bf\u03c2 \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf\u03c2 \u03b1\u03bb\u03bb\u03b9\u03ce\u03c2 \u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03cd\u03bb\u03b9\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03b5\u03b9 \u03c9\u03c2 \u03c8\u03b7\u03c6\u03bf\u03bb\u03ad\u03ba\u03c4\u03b5\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03b6\u03b5\u03cd\u03b3\u03bf\u03c2 \u03c8\u03b7\u03c6\u03bf\u03b4\u03cc\u03c7\u03c9\u03bd (\u03c0\u03c1\u03bf\u03ad\u03b4\u03c1\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03cd\u03bb\u03c9\u03bd) <\/em>\u03b4\u03cd\u03bf \u03b1\u03c0\u03cc <\/em>\u03c4\u03b1 \u03bc\u03ad\u03bb\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03af\u03c9\u03bc\u03b1 \u03c8\u03ae\u03c6\u03bf\u03c5 \u03bc\u03b5 \u03b9\u03c3\u03ac\u03c1\u03b9\u03b8\u03bc\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03c4\u03b1 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b1 \u03c0\u03c1\u03ad\u03c0\u03b5\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03af\u03c3\u03c4\u03b1\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03cc\u03bb\u03b7 \u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03ac\u03c1\u03ba\u03b5\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03ba\u03bb\u03bf\u03b3\u03ae\u03c2.
\u0391\u03c0\u03b1\u03b3\u03bf\u03c1\u03b5\u03cd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b7 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03bc\u03bf\u03bd\u03ae \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03af\u03b8\u03bf\u03c5\u03c3\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c8\u03b7\u03c6\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03af\u03b1\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03b5\u03bd\u03ad\u03c1\u03b3\u03b5\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2, \u03ac\u03bb\u03bb\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03ce\u03c0\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b7\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03bf\u03ad\u03b4\u03c1\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03cd\u03bb\u03c9\u03bd, \u03c4\u03c9\u03bd \u03c8\u03b7\u03c6\u03bf\u03bb\u03b5\u03ba\u03c4\u03ce\u03bd \u03ae \u03c4\u03c9\u03bd \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03c4\u03ce\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03c5\u03c0\u03bf\u03c8\u03ae\u03c6\u03b9\u03bf\u03c5 \u03ae \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03ce\u03c0\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5. \u039f\u03b9 \u03c5\u03c0\u03bf\u03c8\u03ae\u03c6\u03b9\u03bf\u03b9 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b9\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03b4\u03b9\u03bf\u03c1\u03af\u03c3\u03bf\u03c5\u03bd \u03ad\u03bd\u03b1\u03bd \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03c0\u03c1\u03cc\u03c3\u03c9\u03c0\u03bf \u03bc\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1\u03bd \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03c4\u03ae. \u039f\u03b9 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03c0\u03c1\u03cc\u03c3\u03c9\u03c0\u03bf\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bf\u03b9 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03c4\u03ad\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b4\u03b9\u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b1 \u03bc\u03ad\u03bb\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03af\u03c9\u03bc\u03b1 \u03c8\u03ae\u03c6\u03bf\u03c5. \u039f \u03b4\u03b9\u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03ce\u03c0\u03bf\u03c5 \u03b3\u03af\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03ad\u03b3\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03b7 \u03b4\u03ae\u03bb\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03bf\u03c8\u03b7\u03c6\u03af\u03bf\u03c5, \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03bf\u03b2\u03ac\u03bb\u03bb\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c5 \u03b4\u03cd\u03bf \u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b5\u03c2 \u03c0\u03c1\u03b9\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03ba\u03bb\u03bf\u03b3\u03ae.<\/p>\r\n

2. <\/strong>\u0391\u03c0\u03b1\u03b3\u03bf\u03c1\u03b5\u03cd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b5\u03ba\u03bb\u03bf\u03b3\u03b9\u03ba\u03ae \u03b4\u03c1\u03b1\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03ba\u03bb\u03bf\u03b3\u03ae\u03c2. \u0397 \u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03b2\u03b1\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ac\u03c4\u03b1\u03be\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c5\u03c4\u03ae\u03c2 \u03b1\u03c0\u03bf\u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03af \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b2\u03ac\u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf \u03b2\u03b1\u03c1\u03cd \u03c0\u03b5\u03b9\u03b8\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03cc \u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03c0\u03c4\u03c9\u03bc\u03b1.<\/p>\r\n

3. <\/strong>\u0397 \u03b5\u03ba\u03bb\u03bf\u03b3\u03ae \u03b4\u03b9\u03b5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03b5\u03af\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b5\u03bd\u03ce\u03c0\u03b9\u03bf\u03bd \u03b5\u03c6\u03bf\u03c1\u03b5\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03ae\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03bf\u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03af\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u03a0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bf\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf\u03c5 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c5 \u03ae \u03c4\u03bf \u03bd\u03cc\u03bc\u03b9\u03bc\u03bf \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03c4\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5, \u03b5\u03c6\u03cc\u03c3\u03bf\u03bd \u03b4\u03b5\u03bd \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03c5\u03c0\u03bf\u03c8\u03ae\u03c6\u03b9\u03bf\u03c2, \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c8\u03b7\u03c6\u03bf\u03bb\u03ad\u03ba\u03c4\u03b5\u03c2 \u03ae \u03c3\u03b5 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03ba\u03c9\u03bb\u03cd\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03bd\u03cc\u03bc\u03b9\u03bc\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03c4\u03ad\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03bf\u03c6\u03b1\u03c3\u03af\u03b6\u03b5\u03b9 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c0\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf\u03c8\u03b7\u03c6\u03af\u03b1 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03b6\u03ae\u03c4\u03b7\u03bc\u03b1 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03cd\u03c0\u03c4\u03b5\u03b9 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03ba\u03bb\u03bf\u03b3\u03ae. \u0397 \u03b5\u03c6\u03bf\u03c1\u03b5\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03ae \u03c4\u03b7\u03c1\u03b5\u03af \u03c4\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03cc\u03ba\u03bf\u03bb\u03bb\u03bf \u03c8\u03b7\u03c6\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03af\u03b1\u03c2 \u03c3\u03c4\u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf \u03b1\u03bd\u03b1\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b1 \u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b1\u03c4\u03b5\u03c0\u03ce\u03bd\u03c5\u03bc\u03b1 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c8\u03b7\u03c6\u03bf\u03c6\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bf \u03b1\u03c1\u03b9\u03b8\u03bc\u03cc\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bc\u03b7\u03c4\u03c1\u03ce\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5\u03c4\u03ac \u03c4\u03bf \u03c4\u03ad\u03bb\u03bf\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c8\u03b7\u03c6\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03af\u03b1\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bd\u03c4\u03ac\u03c3\u03c3\u03b5\u03b9 \u03c4\u03bf \u03c0\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03b4\u03b9\u03b1\u03bb\u03bf\u03b3\u03ae\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c8\u03ae\u03c6\u03c9\u03bd, \u03b5\u03be\u03ac\u03b3\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b1 \u03b1\u03c0\u03bf\u03c4\u03b5\u03bb\u03ad\u03c3\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03ba\u03bb\u03bf\u03b3\u03ae\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03b7\u03c1\u03cd\u03c3\u03c3\u03b5\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03c5\u03c7\u03cc\u03bd\u03c4\u03b5\u03c2. \u0395\u03ac\u03bd \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03b1\u03bb\u03bf\u03b3\u03ae \u03b1\u03c0\u03bf\u03c5\u03c3\u03b9\u03ac\u03b6\u03bf\u03c5\u03bd \u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03b9 \u03c8\u03b7\u03c6\u03bf\u03bb\u03ad\u03ba\u03c4\u03b5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bf\u03b9 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03c4\u03ad\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2, \u03bf \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c5 \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af \u03bc\u03b5 \u03c0\u03c1\u03ac\u03be\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd\u03b1 \u03b4\u03b9\u03bf\u03c1\u03af\u03c3\u03b5\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03af\u03b4\u03b9\u03b1 \u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03ba\u03bb\u03bf\u03b3\u03ae\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03af\u03c9\u03bc\u03b1 \u03c8\u03ae\u03c6\u03bf\u03c5 \u03c9\u03c2 \u03bc\u03ad\u03bb\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03c6\u03bf\u03c1\u03b5\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03ae\u03c2 \u03c3\u03b5 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc\u03bd\u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd.<\/p>\r\n

4. \u03a3\u03b5 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd\u03c2 \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c5\u03c2, \u03c3\u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c5\u03c0\u03ac\u03c1\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03b5\u03b3\u03b3\u03b5\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u03bc\u03b7\u03c4\u03c1\u03ce\u03bf \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c3\u03c3\u03cc\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c7\u03af\u03bb\u03b9\u03bf\u03b9 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03b9, \u03b7 \u03b5\u03ba\u03bb\u03bf\u03b3\u03ae \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af \u03bd\u03b1 \u03b5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03b5\u03af\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03bc\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03cd\u03c3\u03c4\u03b5\u03c1\u03b1 \u03b1\u03c0\u03cc \u03b1\u03c0\u03cc\u03c6\u03b1\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c5. \u039c\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc\u03c6\u03b1\u03c3\u03b7 \u03b1\u03c5\u03c4\u03ae \u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bf \u03b1\u03c1\u03b9\u03b8\u03bc\u03cc\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bf \u03c7\u03ce\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c4\u03bc\u03b7\u03bc\u03ac\u03c4\u03c9\u03bd \u03bf \u03b1\u03c1\u03b9\u03b8\u03bc\u03cc\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c8\u03b7\u03c6\u03bf\u03c6\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd \u03b3\u03b9\u03b1 \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03c4\u03bc\u03ae\u03bc\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03ac\u03bb\u03bb\u03b7 \u03b1\u03bd\u03b1\u03b3\u03ba\u03b1\u03af\u03b1 \u03bb\u03b5\u03c0\u03c4\u03bf\u03bc\u03ad\u03c1\u03b5\u03b9\u03b1 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03b5\u03c5\u03ba\u03cc\u03bb\u03c5\u03bd\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c8\u03b7\u03c6\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03af\u03b1\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03be\u03b1\u03c3\u03c6\u03ac\u03bb\u03b9\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03bf\u03c1\u03c1\u03ae\u03c4\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b7\u03c2. \u03a3\u03c4\u03b9\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c0\u03c4\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03b1\u03c5\u03c4\u03ad\u03c2 \u03bf\u03b9 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03c0\u03c1\u03cc\u03c3\u03c9\u03c0\u03bf\u03b9 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c5\u03c0\u03bf\u03c8\u03b7\u03c6\u03af\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03ac\u03c4\u03b1\u03be\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03bf\u03c5 2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf\u03c5 \u03c3\u03b5 \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03c4\u03bc\u03ae\u03bc\u03b1. \u039f \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03b5\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03b1\u03c0\u03cc\u03c6\u03b1\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b9\u03c3\u03ac\u03c1\u03b9\u03b8\u03bc\u03b5\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03b1 \u03c4\u03bc\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03c4\u03c1\u03b9\u03bc\u03b5\u03bb\u03b5\u03af\u03c2 \u03b5\u03c6\u03bf\u03c1\u03b5\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03ad\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03bc\u03ad\u03bb\u03b7 <\/em>\u03c4\u03bf\u03c5 \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bf\u03c5 <\/em>\u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd <\/em>\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03af\u03c9\u03bc\u03b1 \u03c8\u03ae\u03c6\u03bf\u03c5 \u03bc\u03b5 \u03b9\u03c3\u03ac\u03c1\u03b9\u03b8\u03bc\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac. \u03a0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03c6\u03bf\u03c1\u03b5\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03ae\u03c2 \u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bf \u03b1\u03c1\u03c7\u03b1\u03b9\u03cc\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b1 \u03bc\u03ad\u03bb\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03c4\u03ae\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03bf \u03b5\u03c0\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf\u03c2 <\/em>\u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03c1\u03c7\u03b1\u03b9\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03bc\u03ad\u03bb\u03b7. \u03a4\u03b1 \u03c5\u03c0\u03cc\u03bb\u03bf\u03b9\u03c0\u03b1 \u03b4\u03cd\u03bf \u03bc\u03ad\u03bb\u03b7 \u03bc\u03b5 <\/em>\u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03c4\u03ad\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c9\u03c2 \u03c8\u03b7\u03c6\u03bf\u03bb\u03ad\u03ba\u03c4\u03b5\u03c2. \u039f\u03b9 \u03b5\u03c6\u03bf\u03c1\u03b5\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03ad\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b5\u03be\u03ac\u03b3\u03bf\u03c5\u03bd \u03c4\u03b7\u03bd \u03c8\u03b7\u03c6\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03af\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bd\u03c4\u03ac\u03c3\u03c3\u03bf\u03c5\u03bd \u03c4\u03bf \u03c0\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03b4\u03b9\u03b1\u03bb\u03bf\u03b3\u03ae\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b1 \u03a4\u03bc\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2, \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03bf\u03c1\u03b9\u03b6\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03b1 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03b7\u03b3\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5\u03bd\u03b7 \u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03bf. \u039f \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c5 \u03bc\u03b1\u03b6\u03af \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03ad\u03b4\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b5\u03c6\u03bf\u03c1\u03b5\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03ce\u03bd \u03b1\u03c0\u03bf\u03c4\u03b5\u03bb\u03bf\u03cd\u03bd \u03c4\u03b7\u03bd \u039a\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03c6\u03bf\u03c1\u03b5\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03c0\u03b9\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03ae \u03b7 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b1 \u03b5\u03ba\u03b4\u03af\u03b4\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b1 \u03c4\u03b5\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac \u03b1\u03c0\u03bf\u03c4\u03b5\u03bb\u03ad\u03c3\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03b7\u03c1\u03cd\u03c3\u03c3\u03b5\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03c5\u03c7\u03cc\u03bd\u03c4\u03b5\u03c2.<\/p>\r

\r\r