{"title":"\u0386\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf 172 \u0394\u03b9\u03b1\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 \u03b5\u03bd\u03ce\u03c0\u03b9\u03bf\u03bd \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03b5\u03b9\u03b8\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03c9\u03bd","text":"

1. \u039f \u03a0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b5\u03b9\u03b8\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bc\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b5\u03b9\u03b8\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b5\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac \u03c7\u03c1\u03b5\u03c9\u03b8\u03b5\u03af \u03c4\u03b7\u03bd \u03c5\u03c0\u03cc\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7 \u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03b5\u03b9 \u03b5\u03b9\u03c3\u03b7\u03b3\u03b7\u03c4\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c5\u03c0\u03cc\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2.
2. \u039f \u0395\u03b9\u03c3\u03b7\u03b3\u03b7\u03c4\u03ae\u03c2 \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03cc\u03bb\u03b5\u03c2 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b1\u03c1\u03bc\u03bf\u03b4\u03b9\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03be\u03bf\u03c5\u03c3\u03af\u03b5\u03c2 \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03b3\u03b5\u03bd\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c0\u03c1\u03bf\u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03c1\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c5\u03c0\u03b1\u03bb\u03bb\u03ae\u03bb\u03bf\u03c5. \u0395\u03be\u03b5\u03c4\u03ac\u03b6\u03b5\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03bc\u03ac\u03c1\u03c4\u03c5\u03c1\u03b5\u03c2, \u03c3\u03c5\u03bb\u03bb\u03ad\u03b3\u03b5\u03b9 \u03c4\u03bf \u03bb\u03bf\u03b9\u03c0\u03cc \u03b1\u03c0\u03bf\u03b4\u03b5\u03b9\u03ba\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03c5\u03bb\u03b9\u03ba\u03cc, \u03c3\u03c5\u03bd\u03c4\u03ac\u03c3\u03c3\u03b5\u03b9 \u03c4\u03bf \u03ba\u03b1\u03c4\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b7\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03bb\u03b5\u03af \u03c4\u03bf\u03bd \u03c0\u03b5\u03b9\u03b8\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03ac \u03b4\u03b9\u03c9\u03ba\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf \u03bd\u03b1 \u03bb\u03ac\u03b2\u03b5\u03b9 \u03b3\u03bd\u03ce\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b7\u03c4\u03b7\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03af\u03b1\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03b1\u03c0\u03bf\u03bb\u03bf\u03b3\u03b7\u03b8\u03b5\u03af \u03c0\u03c1\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac \u03ae \u03b3\u03c1\u03b1\u03c0\u03c4\u03ac \u03bc\u03ad\u03c3\u03b1 \u03c3\u03b5 \u03b5\u03cd\u03bb\u03bf\u03b3\u03bf \u03c7\u03c1\u03cc\u03bd\u03bf. \u03a3\u03b5 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03bf \u03b4\u03b9\u03c9\u03ba\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf\u03c2 \u03c5\u03c0\u03bf\u03b2\u03ac\u03bb\u03b5\u03b9 \u03b3\u03c1\u03b1\u03c0\u03c4\u03cc \u03b1\u03c0\u03bf\u03bb\u03bf\u03b3\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03c5\u03c0\u03cc\u03bc\u03bd\u03b7\u03bc\u03b1 \u03bf \u0395\u03b9\u03c3\u03b7\u03b3\u03b7\u03c4\u03ae\u03c2 \u03b4\u03cd\u03bd\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03c5\u03c0\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9 \u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b1\u03b4\u03ae\u03c0\u03bf\u03c4\u03b5 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03ba\u03c1\u03af\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03b5\u03c5\u03ba\u03c1\u03b9\u03bd\u03b9\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03ae \u03ac\u03bb\u03bb\u03b7 \u03b5\u03c1\u03ce\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7.
3. \u03a3\u03b5 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03ad\u03ba\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u03b5\u03b9\u03c3\u03b7\u03b3\u03b7\u03c4\u03ae \u03b5\u03bd\u03c4\u03ac\u03bb\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03c2 \u03b2\u03b9\u03b1\u03af\u03b1\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03c9\u03bd \u03bc\u03b1\u03c1\u03c4\u03cd\u03c1\u03c9\u03bd \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03b5\u03b9\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd, \u03c4\u03bf \u03ad\u03bd\u03c4\u03b1\u03bb\u03bc\u03b1 \u03b4\u03b9\u03b1\u03b2\u03b9\u03b2\u03ac\u03b6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u2019 \u03b5\u03c5\u03b8\u03b5\u03af\u03b1\u03c2 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03b1\u03c1\u03bc\u03cc\u03b4\u03b9\u03bf \u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03ad\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03bc\u03b1\u03c1\u03c4\u03cd\u03c1\u03c9\u03bd \u03c3\u03c4\u03c1\u03b1\u03c4\u03b9\u03c9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03b1\u03c1\u03bc\u03cc\u03b4\u03b9\u03bf \u03c5\u03c0\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03cc, \u03bf\u03b9 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf\u03b9 \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03c5\u03c0\u03bf\u03c7\u03c1\u03b5\u03c9\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03c4\u03bf \u03b5\u03ba\u03c4\u03b5\u03bb\u03ad\u03c3\u03bf\u03c5\u03bd. \u039f \u03b5\u03b9\u03c3\u03b7\u03b3\u03b7\u03c4\u03ae\u03c2 \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9, \u03b5\u03c0\u03af\u03c3\u03b7\u03c2, \u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03af\u03c9\u03bc\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03b5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03ae\u03c3\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b5\u03ba\u03c4\u03cc\u03c2 \u03ad\u03b4\u03c1\u03b1\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c6\u03ad\u03c1\u03b5\u03b9\u03b1\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0395\u03c6\u03b5\u03c4\u03b5\u03af\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03ac\u03be\u03b5\u03b9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03bd\u03ad\u03c1\u03b3\u03b5\u03b9\u03b5\u03c2, \u03b5\u03c6\u03cc\u03c3\u03bf\u03bd \u03c4\u03bf \u03ba\u03c1\u03af\u03bd\u03b5\u03b9 \u03b5\u03c6\u03b9\u03ba\u03c4\u03cc \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03bd\u03b1\u03b3\u03ba\u03b1\u03af\u03bf. \u03a3\u03b5 \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7, \u03cc\u03bc\u03c9\u03c2, \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c5\u03c0\u03bf\u03c7\u03c1\u03ad\u03c9\u03c3\u03b7 \u03bd\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03bf\u03b9\u03bd\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03a0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b5\u03b9\u03b8\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf\u03c5 \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03bc\u03ad\u03bb\u03bf\u03c2 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03c3\u03bc\u03ad\u03bd\u03b7 \u03b1\u03c0\u03cc \u03b1\u03c5\u03c4\u03cc\u03bd \u03b5\u03bd\u03ad\u03c1\u03b3\u03b5\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5\u03bb\u03ac\u03c7\u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03bd 24 \u03ce\u03c1\u03b5\u03c2 \u03c0\u03c1\u03b9\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03b5\u03be\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2.
4. \u0391\u03bd \u03bf \u03b5\u03b9\u03c3\u03b7\u03b3\u03b7\u03c4\u03ae\u03c2 \u03bc\u03b5\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03ad\u03bd\u03c4\u03c1\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b4\u03b5\u03b9\u03ba\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c5\u03bb\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03ba\u03c1\u03af\u03bd\u03b5\u03b9 \u03cc\u03c4\u03b9 \u03b4\u03b5\u03bd \u03c5\u03c0\u03ac\u03c1\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03b5\u03c0\u03b1\u03c1\u03ba\u03b5\u03af\u03c2 \u03b5\u03bd\u03b4\u03b5\u03af\u03be\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03bd\u03b1 \u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03af\u03b6\u03bf\u03c5\u03bd \u03c0\u03b5\u03b9\u03b8\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03ae \u03ba\u03b1\u03c4\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03af\u03b1, \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b4\u03af\u03b4\u03b5\u03b9 \u03c4\u03bf\u03bd \u03c6\u03ac\u03ba\u03b5\u03bb\u03bf \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b5\u03b9\u03b8\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03c1\u03cc\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7 \u03bd\u03b1 \u03bc\u03b7\u03bd \u03b3\u03af\u03bd\u03b5\u03b9 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03af\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03c4\u03b5\u03b8\u03b5\u03af \u03b7 \u03c5\u03c0\u03cc\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7 \u03c3\u03c4\u03bf \u03b1\u03c1\u03c7\u03b5\u03af\u03bf. \u039f \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf\u03c2 \u03b5\u03b9\u03c3\u03ac\u03b3\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c5\u03c0\u03cc\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7 \u03c3\u03c4\u03bf \u03c0\u03b5\u03b9\u03b8\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03cc \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03cd\u03bb\u03b9\u03bf \u03c4\u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf \u03b1\u03c0\u03bf\u03c6\u03b1\u03c3\u03af\u03b6\u03b5\u03b9 \u03b1\u03bd \u03b8\u03b1 \u03b3\u03af\u03bd\u03b5\u03b9 \u03ae \u03cc\u03c7\u03b9 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03af\u03b1 \u03ae \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03bd \u03c0\u03c1\u03ad\u03c0\u03b5\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03b3\u03af\u03bd\u03b5\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03b1\u03bd\u03ac\u03ba\u03c1\u03b9\u03c3\u03b7 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u03b5\u03b9\u03c3\u03b7\u03b3\u03b7\u03c4\u03ae. \u0391\u03bd \u03c4\u03bf \u03c0\u03b5\u03b9\u03b8\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03cc \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03cd\u03bb\u03b9\u03bf \u03b4\u03b5\u03c7\u03b8\u03b5\u03af \u03cc\u03c4\u03b9 \u03c0\u03c1\u03ad\u03c0\u03b5\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03b3\u03af\u03bd\u03b5\u03b9 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03af\u03b1, \u03c3\u03c5\u03bd\u03c4\u03ac\u03c3\u03c3\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u03b5\u03b9\u03c3\u03b7\u03b3\u03b7\u03c4\u03ae \u03ba\u03b1\u03c4\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b7\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03c6\u03b1\u03c1\u03bc\u03cc\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03cc\u03c3\u03b1 \u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b9\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b7\u03b3\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5\u03bd\u03b5\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03bf\u03c5\u03c2.
5. \u039c\u03b5\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03bf\u03bb\u03bf\u03ba\u03bb\u03ae\u03c1\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ad\u03c1\u03b3\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b5\u03b9\u03c3\u03b7\u03b3\u03b7\u03c4\u03ae, \u03bf\u03bb\u03cc\u03ba\u03bb\u03b7\u03c1\u03bf\u03c2 \u03bf \u03c6\u03ac\u03ba\u03b5\u03bb\u03bf\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03b2\u03b9\u03b2\u03ac\u03b6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03a0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c1\u03bc\u03cc\u03b4\u03b9\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b5\u03b9\u03b8\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf\u03bd \u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03af\u03bc\u03bf\u03c5, \u03bc\u03b1\u03b6\u03af \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\u03bd \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03bb\u03bf\u03b3\u03bf \u03c4\u03c9\u03bd \u03bc\u03b1\u03c1\u03c4\u03cd\u03c1\u03c9\u03bd \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03ad\u03c0\u03b5\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03ba\u03bb\u03b7\u03b8\u03bf\u03cd\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf \u03b1\u03c0\u03bf\u03b4\u03b5\u03b9\u03ba\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03b5\u03c0\u03af\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03c1\u03ac\u03be\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c5\u03c4\u03ae\u03c2 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03c0\u03b5\u03b9\u03b8\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03ac \u03b4\u03b9\u03c9\u03ba\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf.
6. \u039f \u03b5\u03b9\u03c3\u03b7\u03b3\u03b7\u03c4\u03ae\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c5\u03c0\u03cc\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2 \u03b4\u03cd\u03bd\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03c3\u03c5\u03bc\u03bc\u03b5\u03c4\u03ac\u03c3\u03c7\u03b5\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b5\u03b4\u03c1\u03af\u03b1\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5.
7. \u0397 \u03b1\u03ba\u03c1\u03bf\u03b1\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03b4\u03b9\u03b1\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 \u03b4\u03b5\u03bd \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b4\u03b7\u03bc\u03cc\u03c3\u03b9\u03b1. \u0395\u03c0\u03b9\u03c4\u03c1\u03ad\u03c0\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03cc\u03bc\u03c9\u03c2 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c3\u03c4\u03bf\u03cd\u03bd \u03bf \u03a0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c3\u03ba\u03b7\u03c3\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b5\u03b9\u03b8\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03ae \u03b4\u03af\u03c9\u03be\u03b7 \u03ae \u03c4\u03bf \u03bc\u03ad\u03bb\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03bd \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03ce\u03bd\u03b5\u03b9 \u03ae \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b8\u03b9\u03c3\u03c4\u03ac. \u039f \u03b1\u03c3\u03ba\u03ae\u03c3\u03b1\u03c2 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ae \u03b4\u03af\u03c9\u03be\u03b7 \u03a0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c5 \u03ae \u03bf \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c4\u03ac\u03c4\u03b7\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03af\u03c9\u03bc\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03b6\u03b7\u03c4\u03ae\u03c3\u03b5\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03bb\u03ac\u03b2\u03b5\u03b9 \u03c4\u03bf\u03bd \u03bb\u03cc\u03b3\u03bf \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u03a0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b5\u03b9\u03b8\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03c4\u03cd\u03be\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c5\u03c0\u03cc\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03bd \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b1 \u03ac\u03c3\u03ba\u03b7\u03c3\u03b5 \u03c0\u03b5\u03b9\u03b8\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03ae \u03b4\u03af\u03c9\u03be\u03b7. \u0397 \u03bc\u03b7 \u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a0\u03c1\u03bf\u03ad\u03b4\u03c1\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c5 \u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03c4\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b5\u03bd \u03b1\u03c0\u03bf\u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03af \u03bb\u03cc\u03b3\u03bf \u03b1\u03bd\u03b1\u03b2\u03bf\u03bb\u03ae\u03c2 \u03bf\u03cd\u03c4\u03b5 \u03ba\u03b1\u03b8\u03b9\u03c3\u03c4\u03ac \u03ac\u03ba\u03c5\u03c1\u03b7 \u03c4\u03b7 \u03c3\u03cd\u03bd\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b5\u03b9\u03b8\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5.
8. \u039f \u03b4\u03b9\u03c9\u03ba\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03c2 \u03b4\u03cd\u03bd\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c3\u03c4\u03b5\u03af \u03b1\u03c5\u03c4\u03bf\u03c0\u03c1\u03cc\u03c3\u03c9\u03c0\u03b1 \u03bc\u03cc\u03bd\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ae \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7 \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7 \u03ac\u03bb\u03bb\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03c5. \u0391\u03c3\u03ba\u03b5\u03af \u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03af\u03c9\u03bc\u03b1 \u03c5\u03c0\u03b5\u03c1\u03ac\u03c3\u03c0\u03b9\u03c3\u03ae\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03bb\u03ce\u03bd\u03c4\u03b1\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b5\u03c5\u03b8\u03cd\u03bd\u03b7, \u03c7\u03c9\u03c1\u03af\u03c2 \u03c5\u03c0\u03bf\u03c7\u03c1\u03b5\u03c9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03c0\u03c1\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03af\u03b1, \u03bc\u03ac\u03c1\u03c4\u03c5\u03c1\u03b5\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03b8\u03ad\u03c3\u03bf\u03c5\u03bd \u03c5\u03c0\u03ad\u03c1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ae \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c5\u03c0\u03cc\u03b8\u03b5\u03c3\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5.
9. \u03a4\u03bf \u03c0\u03b5\u03b9\u03b8\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03cc \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03cd\u03bb\u03b9\u03bf \u03bc\u03ad\u03c3\u03b1 \u03c3\u03b5 \u03ad\u03be\u03b9 (6) \u03bc\u03ae\u03bd\u03b5\u03c2 \u03c4\u03bf \u03b1\u03c1\u03b3\u03cc\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03ac\u03c3\u03ba\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b5\u03b9\u03b8\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ce\u03be\u03b5\u03c9\u03c2, \u03bf\u03c6\u03b5\u03af\u03bb\u03b5\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03b5\u03ba\u03b4\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9 \u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03b1\u03c0\u03cc\u03c6\u03b1\u03c3\u03b7. \u039f \u03c7\u03c1\u03cc\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b1\u03c5\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c4\u03b5\u03af\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03bd\u03b1\u03bb\u03cc\u03b3\u03c9\u03c2, \u03b5\u03ac\u03bd \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03b1\u03c7\u03b8\u03b5\u03af \u03b7 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c3\u03c4\u03bf\u03bb\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b5\u03b9\u03b8\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b4\u03af\u03c9\u03be\u03b7\u03c2. \u03a4\u03bf \u03af\u03b4\u03b9\u03bf \u03b9\u03c3\u03c7\u03cd\u03b5\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03ad\u03b3\u03b9\u03bd\u03b5 \u03b4\u03b5\u03ba\u03c4\u03ae \u03b1\u03af\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03b5\u03be\u03b1\u03af\u03c1\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03be\u03b1\u03b9\u03c4\u03af\u03b1\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03bd\u03ad\u03c6\u03b9\u03ba\u03c4\u03b7\u03c2 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03c1\u03cc\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b5\u03b9\u03b8\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03bc\u03b5 \u03bd\u03ad\u03b1 \u03c3\u03cd\u03bd\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7, \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c0\u03ad\u03bc\u03c0\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b7 \u03c5\u03c0\u03cc\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7 \u03c3\u03b5 \u03ac\u03bb\u03bb\u03bf \u03c0\u03b5\u03b9\u03b8\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03cc \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03cd\u03bb\u03b9\u03bf.
10. \u0391\u03bd \u03c4\u03bf \u03c0\u03b5\u03b9\u03b8\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03cc \u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03c0\u03c4\u03c9\u03bc\u03b1 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b9\u03c3\u03c4\u03ac \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03be\u03b9\u03cc\u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03b7 \u03c0\u03c1\u03ac\u03be\u03b7, \u03b7 \u03b1\u03b8\u03c9\u03c9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03ae \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03b1\u03c0\u03cc\u03c6\u03b1\u03c3\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b8\u03ce\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf \u03b1\u03c0\u03b1\u03bb\u03bb\u03b1\u03ba\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03b2\u03bf\u03cd\u03bb\u03b5\u03c5\u03bc\u03b1 \u03b4\u03b5\u03bd \u03b5\u03bc\u03c0\u03bf\u03b4\u03af\u03b6\u03bf\u03c5\u03bd \u03c4\u03bf \u03c0\u03b5\u03b9\u03b8\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03cc \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03cd\u03bb\u03b9\u03bf \u03bd\u03b1 \u03b5\u03ba\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac\u03c3\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c5\u03c0\u03cc\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03bf\u03c5\u03c3\u03af\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03b5\u03ba\u03b4\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc\u03c6\u03b1\u03c3\u03b7 \u03bb\u03b1\u03bc\u03b2\u03ac\u03bd\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03c2 \u03c5\u03c0\u03cc\u03c8\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b7 \u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ae \u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03af\u03b1, \u03c4\u03b7\u03bd \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b1 \u03bf\u03c6\u03b5\u03af\u03bb\u03b5\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03b1\u03c0\u03bf\u03c3\u03c4\u03b5\u03af\u03bb\u03b5\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03b1\u03bd\u03c4\u03af\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03b1 \u03bf \u03b1\u03c1\u03bc\u03cc\u03b4\u03b9\u03bf\u03c2 \u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03ad\u03b1\u03c2, \u03cd\u03c3\u03c4\u03b5\u03c1\u03b1 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03b1\u03af\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b5\u03b9\u03c3\u03b7\u03b3\u03b7\u03c4\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c5\u03c0\u03cc\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2.

<\/p>\r

\r\r