{"title":"\u0386\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf 1 - \u03a0\u03b5\u03b4\u03af\u03bf \u03b5\u03c6\u03b1\u03c1\u03bc\u03bf\u03b3\u03ae\u03c2","text":"

1.<\/strong> \u03a3\u03c4\u03b9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2 \u039a\u03b1\u03bd\u03bf\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd \u03c5\u03c0\u03ac\u03b3\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bf\u03b9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03bc\u03ae\u03b8\u03b5\u03b9\u03b5\u03c2 \u03b1\u03b3\u03b1\u03b8\u03ce\u03bd, \u03b7 \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b7 \u03ad\u03c1\u03b3\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b7 \u03c0\u03b1\u03c1\u03bf\u03c7\u03ae \u03c5\u03c0\u03b7\u03c1\u03b5\u03c3\u03b9\u03ce\u03bd \u03c4\u03c1\u03af\u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03cc \u03a3\u03cd\u03bb\u03bb\u03bf\u03b3\u03bf \u0391\u03b8\u03b7\u03bd\u03ce\u03bd (\u0394\u03a3\u0391). \u0395\u03b9\u03b4\u03b9\u03ba\u03cc\u03c4\u03b5\u03c1\u03b1, \u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac \u03c3\u03c4\u03b9\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03ac\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03bc\u03b7\u03b8\u03b5\u03b9\u03ce\u03bd, \u03ad\u03c1\u03b3\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c5\u03c0\u03b7\u03c1\u03b5\u03c3\u03b9\u03ce\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03b5\u03c0\u03b1\u03c7\u03b8\u03ae \u03b1\u03b9\u03c4\u03af\u03b1, \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c3\u03c5\u03bd\u03ac\u03c0\u03c4\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b5\u03b3\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03c9\u03c2 \u03bc\u03b5\u03c4\u03b1\u03be\u03cd \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03a3\u0391 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03bd\u03cc\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03bc\u03b7\u03b8\u03b5\u03c5\u03c4\u03ae \u03ae \u03b5\u03c1\u03b3\u03bf\u03bb\u03ac\u03b2\u03bf\u03c5 \u03ae \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03c7\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03b7\u03c1\u03b5\u03c3\u03b9\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03c9\u03c2 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03b3\u03bf\u03c1\u03ac, \u03c7\u03c1\u03b7\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03b4\u03bf\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03bc\u03af\u03c3\u03b8\u03c9\u03c3\u03b7 \u03ae \u03bc\u03af\u03c3\u03b8\u03c9\u03c3\u03b7 \u03b1\u03b3\u03b1\u03b8\u03ce\u03bd, \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b7 \u03bf\u03b9\u03ba\u03bf\u03b4\u03bf\u03bc\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03b9\u03ce\u03bd \u03ae \u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03b9\u03ce\u03bd \u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03bc\u03b7\u03c7\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03ae \u03ac\u03bb\u03bb\u03c9\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03b5\u03bc\u03c6\u03b5\u03c1\u03ce\u03bd \u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03b9\u03ce\u03bd \u03ae \u03c0\u03b1\u03c1\u03bf\u03c7\u03ae \u03c5\u03c0\u03b7\u03c1\u03b5\u03c3\u03b9\u03ce\u03bd. \u039f\u03bc\u03bf\u03af\u03c9\u03c2, \u03c3\u03c5\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03af\u03b5\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03c9\u03c2 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03b3\u03bf\u03c1\u03ac \u03ae \u03c4\u03b7 \u03bc\u03af\u03c3\u03b8\u03c9\u03c3\u03b7 \u03bc\u03b5 \u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03bf\u03c5\u03c3\u03b4\u03ae\u03c0\u03bf\u03c4\u03b5 \u03c7\u03c1\u03b7\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03bf\u03b9\u03ba\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd\u03c2 \u03cc\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2, \u03b3\u03b7\u03c2, \u03ba\u03c4\u03b9\u03c3\u03bc\u03ac\u03c4\u03c9\u03bd, \u03ae \u03ac\u03bb\u03bb\u03c9\u03bd \u03b1\u03ba\u03b9\u03bd\u03ae\u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b9\u03ce\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03b5\u03c0\u0384 \u03b1\u03c5\u03c4\u03ce\u03bd, \u03b5\u03bc\u03c0\u03af\u03c0\u03c4\u03bf\u03c5\u03bd \u03c3\u03c4\u03bf \u03c0\u03b5\u03b4\u03af\u03bf \u03b5\u03c6\u03b1\u03c1\u03bc\u03bf\u03b3\u03ae\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2 \u039a\u03b1\u03bd\u03bf\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd \u03bc\u03b5 \u03b1\u03bd\u03b1\u03bb\u03bf\u03b3\u03b9\u03ba\u03ae \u03b5\u03c6\u03b1\u03c1\u03bc\u03bf\u03b3\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5.<\/p>\n

2.<\/strong> \u0393\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03b5\u03bd\u03ad\u03c1\u03b3\u03b5\u03b9\u03b1 \u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b1\u03c3\u03b4\u03ae\u03c0\u03bf\u03c4\u03b5 \u03bc\u03bf\u03c1\u03c6\u03ae\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03bc\u03ae\u03b8\u03b5\u03b9\u03b1\u03c2 \u03b1\u03b3\u03b1\u03b8\u03ce\u03bd \u03ae \u03c5\u03c0\u03b7\u03c1\u03b5\u03c3\u03b9\u03ce\u03bd, \u03ba\u03b1\u03b8\u03ce\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03bd\u03ac\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7 \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2 \u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03bf\u03c5\u03b4\u03ae\u03c0\u03bf\u03c4\u03b5 \u03ad\u03c1\u03b3\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf \u0394\u03a3\u0391 \u03c0\u03c1\u03ad\u03c0\u03b5\u03b9, \u03b5\u03ba\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c0\u03c4\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c4\u03c5\u03c7\u03cc\u03bd \u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03b1 \u039a\u03b1\u03bd\u03bf\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc, \u03bd\u03b1 \u03c5\u03c0\u03ac\u03c1\u03c7\u03b5\u03b9 \u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03c0\u03c1\u03bf\u03b7\u03b3\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5\u03bd\u03b7 \u03b1\u03c0\u03cc\u03c6\u03b1\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03a3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 (\u0394.\u03a3.) \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03a3\u0391 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b2\u03bb\u03ad\u03c0\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b1 \u03b1\u03c0\u03b1\u03b9\u03c4\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5\u03bd\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c5\u03c0\u03ac\u03c1\u03c7\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1 (\u03bc\u03b7 \u03b1\u03bd\u03b1\u03bb\u03c9\u03b8\u03ad\u03bd\u03c4\u03b1) \u03ba\u03bf\u03bd\u03b4\u03cd\u03bb\u03b9\u03b1 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03c4\u03c1\u03b5\u03c7\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf \u03a0\u03c1\u03bf\u03cb\u03c0\u03bf\u03bb\u03bf\u03b3\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc, \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf \u03ad\u03c4\u03bf\u03c2 \u03b5\u03bd\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b2\u03bb\u03ad\u03c0\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b7 \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03bc\u03ae\u03b8\u03b5\u03b9\u03b1\u03c2 \u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ad\u03c1\u03b3\u03bf\u03c5.<\/p>\n

3.<\/strong> \u03a0\u03c1\u03bf\u03bc\u03ae\u03b8\u03b5\u03b9\u03b5\u03c2 \u03b1\u03be\u03af\u03b1\u03c2 \u03bc\u03ad\u03c7\u03c1\u03b9 \"1.500\" \u0395\u03c5\u03c1\u03ce, \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd \u03bd\u03b1 \u03b4\u03b9\u03b5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c0\u03b1\u03c1\u03ad\u03ba\u03ba\u03bb\u03b9\u03c3\u03b7 \u03c4\u03c9\u03bd \u03cc\u03c1\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2 \u039a\u03b1\u03bd\u03bf\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd, \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03cc\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03af\u03b5\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b8\u03b1 \u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03b5\u03b9 \u03b7 \u039f\u03b9\u03ba\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b9\u03ba\u03ae \u03a5\u03c0\u03b7\u03c1\u03b5\u03c3\u03af\u03b1.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

* (\u03a4\u03bf \u03c0\u03bf\u03c3\u03cc \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03bf\u03c5 3 \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03b1\u03c0\u03cc 350 \u0395\u03c5\u03c1\u03ce \u03c3\u03b5 1500 \u0395\u03c5\u03c1\u03ce \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc 24\/3\/2015 \u03b1\u03c0\u03cc\u03c6\u03b1\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394.\u03a3.)<\/p>\r

\r\r