{"title":"2.\u03a4\u03bf \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf 68 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd.3588\/2007 (\u03a0\u03c4\u03c9\u03c7\u03b5\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc\u03c2 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c2) \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b8\u03af\u03c3\u03c4\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c9\u03c2 \u03b5\u03be\u03ae\u03c2:","text":"
\n\t\n\t
\n\t\t\u03a0\u03c1\u03bf\u03b3\u03b5\u03bd\u03ad\u03c3\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf \u03ba\u03b5\u03af\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf<\/strong>\n\t\t

\u00a0<\/p>\r\n

\u0391\u03c0\u03bf\u03c3\u03c6\u03c1\u03ac\u03b3\u03b9\u03c3\u03b7 - \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae<\/div>\r\n

\u00a0<\/p>\r\n

1. \u039f \u03c3\u03cd\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03bc\u03ad\u03c3\u03b1 \u03c3\u03b5 \u03c4\u03c1\u03b5\u03b9\u03c2 (3) \u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b5\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03c6\u03cc\u03c3\u03bf\u03bd \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03bf\u03bb\u03bf\u03ba\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03b8\u03b5\u03af \u03b7 \u03c3\u03c6\u03c1\u03ac\u03b3\u03b9\u03c3\u03b7, \u03b6\u03b7\u03c4\u03b5\u03af \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u03b5\u03b9\u03c1\u03b7\u03bd\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b7 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03c0\u03bf\u03c3\u03c6\u03c1\u03ac\u03b3\u03b9\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03c4\u03c9\u03c7\u03b5\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03bf\u03c5\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b2\u03b1\u03af\u03bd\u03b5\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2. \u039f \u03bf\u03c6\u03b5\u03b9\u03bb\u03ad\u03c4\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03bb\u03b5\u03af\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c1\u03b9\u03bd \u03b4\u03cd\u03bf (2) \u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b5\u03c2, \u03bd\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b5\u03c5\u03c1\u03af\u03c3\u03ba\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03c0\u03bf\u03c3\u03c6\u03c1\u03ac\u03b3\u03b9\u03c3\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae. \u0391\u03bd \u03bf \u03bf\u03c6\u03b5\u03b9\u03bb\u03ad\u03c4\u03b7\u03c2 \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b2\u03b9\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9, \u03c3\u03c4\u03b7 \u03b8\u03ad\u03c3\u03b7 \u03b1\u03c5\u03c4\u03bf\u03cd \u03ba\u03b1\u03bb\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bf\u03b9 \u03ba\u03bb\u03b7\u03c1\u03bf\u03bd\u03cc\u03bc\u03bf\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c5.<\/div>\r\n

\u00a0<\/p>\r\n

2. \u0397 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae \u03b3\u03af\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u03c3\u03cd\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03bf\u03c5\u03c3\u03af\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b5\u03b9\u03c1\u03b7\u03bd\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b7. \u039f \u03c3\u03cd\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03ac\u03b4\u03b5\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b5\u03b9\u03c3\u03b7\u03b3\u03b7\u03c4\u03ae \u03bd\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03bb\u03ac\u03b2\u03b5\u03b9 \u03b2\u03bf\u03b7\u03b8\u03cc \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03ba\u03bb\u03bf\u03b3\u03ae\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7 \u03c3\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03be\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03ba\u03c4\u03af\u03bc\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03c1\u03b1\u03b3\u03bc\u03ac\u03c4\u03c9\u03bd. \u03a0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03ba\u03c4\u03af\u03bc\u03b7\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03c1\u03b1\u03b3\u03bc\u03ac\u03c4\u03c9\u03bd \u03c3\u03c5\u03bd\u03c4\u03ac\u03c3\u03c3\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u03c3\u03cd\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf \u03ad\u03ba\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u03af\u03b4\u03b9\u03bf, \u03c4\u03bf\u03bd \u03b5\u03b9\u03c1\u03b7\u03bd\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b1 \u03ac\u03bb\u03bb\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03b1 \u03c0\u03c1\u03cc\u03c3\u03c9\u03c0\u03b1. \u039f\u03b9 \u03c3\u03c6\u03c1\u03b1\u03b3\u03af\u03b4\u03b5\u03c2 \u03b1\u03c6\u03b1\u03b9\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b4\u03b9\u03b1\u03b4\u03bf\u03c7\u03b9\u03ba\u03ac, \u03b1\u03bd\u03ac\u03bb\u03bf\u03b3\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03b4\u03b9\u03b1\u03ba\u03bf\u03c0\u03ae \u03b1\u03bd\u03b1\u03c6\u03ad\u03c1\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03ad\u03ba\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c5\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03cc\u03bb\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b1\u03bd\u03c9\u03c4\u03ad\u03c1\u03c9. \u0395\u03bd\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03c0\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03b7\u03c2 \u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b1\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03ac\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae\u03c2, \u03b7 \u03ad\u03ba\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c4\u03af\u03b8\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03b5\u03b9\u03c3\u03b7\u03b3\u03b7\u03c4\u03ae \u03ba\u03b1\u03b9 \u03cc\u03c0\u03bf\u03b9\u03bf\u03c2 \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03ad\u03bd\u03bd\u03bf\u03bc\u03bf \u03c3\u03c5\u03bc\u03c6\u03ad\u03c1\u03bf\u03bd \u03bb\u03b1\u03bc\u03b2\u03ac\u03bd\u03b5\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03b1\u03c4\u03ad\u03b1 \u03b1\u03bc\u03ad\u03c3\u03c9\u03c2 \u03b1\u03c4\u03b5\u03bb\u03ce\u03c2 \u03b1\u03bd\u03c4\u03af\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03bf.<\/div>\r\n

\u00a0<\/p>\r\n

3. \u039c\u03cc\u03bb\u03b9\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b1\u03c4\u03c9\u03b8\u03b5\u03af \u03b7 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae, \u03c4\u03b1 \u03b2\u03b9\u03b2\u03bb\u03af\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b1 \u03bb\u03bf\u03b9\u03c0\u03ac \u03ad\u03b3\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03b1, \u03c4\u03b1 \u03c7\u03c1\u03b5\u03cc\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03b1, \u03b5\u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03cd\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1, \u03c4\u03b1 \u03c7\u03c1\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03cc\u03bb\u03b1 \u03c4\u03b1 \u03c0\u03c1\u03ac\u03b3\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03b3\u03b5\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03c4\u03ce\u03c7\u03b5\u03c5\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b4\u03af\u03b4\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03c3\u03cd\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf, \u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf\u03c2 \u03b2\u03b5\u03b2\u03b1\u03b9\u03ce\u03bd\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7 \u03b5\u03c0\u03af \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b5\u03b3\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03ba\u03b8\u03ad\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae\u03c2, \u03b1\u03bd \u03ae\u03b4\u03b7 \u03b4\u03b5\u03bd \u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b4\u03bf\u03b8\u03b5\u03af \u03c3\u2019 \u03b1\u03c5\u03c4\u03cc\u03bd \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf 67.<\/div>\r\n

\u00a0<\/p>\r\n

\u00a0<\/div>\r\n


<\/span><\/p>\t<\/div>\n\t\n\t

\n\t\t\u03a0\u03c1\u03bf\u03c4\u03b5\u03b9\u03bd\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf \u03ba\u03b5\u03af\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf<\/strong>\n\t\t

\u00a0<\/p>\r\n

\u0391\u03c0\u03bf\u03c3\u03c6\u03c1\u03ac\u03b3\u03b9\u03c3\u03b7 - \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae<\/div>\r\n

\u00a0<\/p>\r\n

\u00ab1. \u039f \u03c3\u03cd\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u00b5\u03ad\u03c3\u03b1 \u03c3\u03b5 \u03c4\u03c1\u03b5\u03b9\u03c2 (3) \u03b7\u00b5\u03ad\u03c1\u03b5\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u00b5\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03c6\u03cc\u03c3\u03bf\u03bd \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03bf\u03bb\u03bf\u03ba\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03b8\u03b5\u03af \u03b7 \u03c3\u03c6\u03c1\u03ac\u03b3\u03b9\u03c3\u03b7, \u03b6\u03b7\u03c4\u03b5\u03af \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u03b5\u03b9\u03c1\u03b7\u03bd\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b7 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03c0\u03bf\u03c3\u03c6\u03c1\u03ac\u03b3\u03b9\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03c4\u03c9\u03c7\u03b5\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03bf\u03c5\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b2\u03b1\u03af\u03bd\u03b5\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2. \u039f \u03bf\u03c6\u03b5\u03b9\u03bb\u03ad\u03c4\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03bb\u03b5\u03af\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c1\u03b9\u03bd \u03b4\u03c5\u03bf(2) \u03b7\u00b5\u03ad\u03c1\u03b5\u03c2, \u03bd\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b5\u03c5\u03c1\u03af\u03c3\u03ba\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03c0\u03bf\u03c3\u03c6\u03c1\u03ac\u03b3\u03b9\u03c3\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae. \u0391\u03bd \u03bf \u03bf\u03c6\u03b5\u03b9\u03bb\u03ad\u03c4\u03b7\u03c2 \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b2\u03b9\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9, \u03c3\u03c4\u03b7 \u03b8\u03ad\u03c3\u03b7 \u03b1\u03c5\u03c4\u03bf\u03cd \u03ba\u03b1\u03bb\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bf\u03b9 \u03ba\u03bb\u03b7\u03c1\u03bf\u03bd\u03cc\u00b5\u03bf\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c5.<\/div>\r\n

\u00a0<\/p>\r\n

2. \u0397 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae \u03b3\u03af\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u03c3\u03cd\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf. \u039f \u03c3\u03cd\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2 \u00b5\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af \u00b5\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03ac\u03b4\u03b5\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b5\u03b9\u03c3\u03b7\u03b3\u03b7\u03c4\u03ae \u03bd\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03bb\u03ac\u03b2\u03b5\u03b9 \u03b2\u03bf\u03b7\u03b8\u03cc \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03ba\u03bb\u03bf\u03b3\u03ae\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7 \u03c3\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03be\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03ba\u03c4\u03af\u00b5\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03c1\u03b1\u03b3\u00b5\u03ac\u03c4\u03c9\u03bd. \u03a0\u03b5\u03c1\u03af \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03ba\u03c4\u03af\u00b5\u03b7\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03c1\u03b1\u03b3\u00b5\u03ac\u03c4\u03c9\u03bd \u03c3\u03c5\u03bd\u03c4\u03ac\u03c3\u03c3\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u03c3\u03cd\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf \u03ad\u03ba\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u03af\u03b4\u03b9\u03bf \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b1 \u03ac\u03bb\u03bb\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03b1 \u03c0\u03c1\u03cc\u03c3\u03c9\u03c0\u03b1. \u039f\u03b9 \u03c3\u03c6\u03c1\u03b1\u03b3\u03af\u03b4\u03b5\u03c2 \u03b1\u03c6\u03b1\u03b9\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b4\u03b9\u03b1\u03b4\u03bf\u03c7\u03b9\u03ba\u03ac, \u03b1\u03bd\u03ac\u03bb\u03bf\u03b3\u03b1 \u00b5\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03b4\u03b9\u03b1\u03ba\u03bf\u03c0\u03ae \u03b1\u03bd\u03b1\u03c6\u03ad\u03c1\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03ad\u03ba\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c5\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03cc\u03bb\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b1\u03bd\u03c9\u03c4\u03ad\u03c1\u03c9. \u0395\u03bd\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03c0\u03cc\u00b5\u03b5\u03bd\u03b7\u03c2 \u03b7\u00b5\u03ad\u03c1\u03b1\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03ac\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae\u03c2, \u03b7 \u03ad\u03ba\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c4\u03af\u03b8\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03b5\u03b9\u03c3\u03b7\u03b3\u03b7\u03c4\u03ae \u03ba\u03b1\u03b9 \u03cc\u03c0\u03bf\u03b9\u03bf\u03c2 \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03ad\u03bd\u03bd\u03bf\u00b5\u03bf \u03c3\u03c5\u00b5\u03c6\u03ad\u03c1\u03bf\u03bd \u03bb\u03b1\u00b5\u03b2\u03ac\u03bd\u03b5\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u03b3\u03c1\u03b1\u00b5\u00b5\u03b1\u03c4\u03ad\u03b1 \u03b1\u00b5\u03ad\u03c3\u03c9\u03c2 \u03b1\u03c4\u03b5\u03bb\u03ce\u03c2 \u03b1\u03bd\u03c4\u03af\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03bf.<\/div>\r\n

\u00a0<\/p>\r\n

3. \u039c\u03cc\u03bb\u03b9\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b1\u03c4\u03c9\u03b8\u03b5\u03af \u03b7 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae, \u03c4\u03b1 \u03b2\u03b9\u03b2\u03bb\u03af\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b1 \u03bb\u03bf\u03b9\u03c0\u03ac \u03ad\u03b3\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03b1, \u03c4\u03b1 \u03c7\u03c1\u03b5\u03cc\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03b1, \u03b5\u00b5\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03cd\u00b5\u03b1\u03c4\u03b1, \u03c4\u03b1 \u03c7\u03c1\u03ae\u00b5\u03b1\u03c4\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03cc\u03bb\u03b1 \u03c4\u03b1 \u03c0\u03c1\u03ac\u03b3\u00b5\u03b1\u03c4\u03b1 \u03b3\u03b5\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03c4\u03ce\u03c7\u03b5\u03c5\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b4\u03af\u03b4\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03c3\u03cd\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf, \u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf\u03c2 \u03b2\u03b5\u03b2\u03b1\u03b9\u03ce\u03bd\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7 \u03b5\u03c0\u03af \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b5\u03b3\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03ba\u03b8\u03ad\u03c3\u03b5\u03c9\u03c2 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae\u03c2, \u03b1\u03bd \u03ae\u03b4\u03b7 \u03b4\u03b5\u03bd \u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b4\u03bf\u03b8\u03b5\u03af \u03c3\u2019 \u03b1\u03c5\u03c4\u03cc\u03bd \u03c3\u03cd\u00b5\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u00b5\u03b5 \u03c4\u03bf \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf 67\u00bb.\u00a0<\/div>\r\n


<\/span><\/p>\t<\/div>\n\t\n<\/div>\r

\r\r