{"title":"1. \u03a4\u03b1 \u03c3\u03c4\u03bf\u03b9\u03c7\u03b5\u03af\u03b1 \u03b2\u0384 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b3\u0384 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf\u03c5 79 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd. 1756\/1988 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c1\u03b9\u03b8\u00b5\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9, \u03c9\u03c2 \u03c3\u03c4\u03bf\u03b9\u03c7\u03b5\u03af\u03b1 \u03b1\u0384 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b2\u0384 \u03b1\u03bd\u03c4\u03af\u03c3\u03c4\u03bf\u03b9\u03c7\u03b1. 2. \u03a3\u03c4\u03bf \u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c5\u03c4\u03b1\u03af\u03bf \u03b5\u03b4\u03ac\u03c6\u03b9\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd\u03ad\u03bf\u03c5 \u03c3\u03c4\u03bf\u03b9\u03c7\u03b5\u03af\u03bf\u03c5 \u03b2\u0384, \u03b7 \u03c6\u03c1\u03ac\u03c3\u03b7 \u00ab\u03bf\u03b9 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf\u03b9 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b9\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03c5\u03c0\u03ce\u03c3\u03bf\u03c5\u03bd \u03c4\u03b7 \u03b3\u03bd\u03ce\u00b5\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf \u03ba\u03c1\u03b9\u03bd\u03cc\u00b5\u03b5\u03bd\u03bf \u03b6\u03ae\u03c4\u03b7\u00b5\u03b1\u00bb \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b8\u03af\u03c3\u03c4\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9 \u00b5\u03b5 \u03c4\u03b7 \u03c6\u03c1\u03ac\u03c3\u03b7 \u00ab\u03bf\u03b9 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf\u03b9 \u03ba\u03b1\u03bb\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03c5\u03c0\u03ce\u03c3\u03bf\u03c5\u03bd \u03c4\u03b7 \u03b3\u03bd\u03ce\u00b5\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf \u03ba\u03c1\u03b9\u03bd\u03cc\u00b5\u03b5\u03bd\u03bf \u03b6\u03ae\u03c4\u03b7\u00b5\u03b1\u00bb.","text":"
\n\t\n\t
\n\t\t\u03a0\u03c1\u03bf\u03b3\u03b5\u03bd\u03ad\u03c3\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf \u03ba\u03b5\u03af\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf<\/strong>\n\t\t

\u0391\u03c0\u03bf\u03c6\u03ac\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2, \u03b4\u03b9\u03b1\u03c6\u03c9\u03bd\u03af\u03b1, \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03c5\u03b3\u03ae<\/strong><\/p>\r\n

\u03a9\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03b7 \u03bb\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03af\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b1\u03c0\u03bf\u03c6\u03ac\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0391\u03bd\u03c9\u03c4\u03ac\u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03a3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b9\u03bf\u03c3\u03cd\u03bd\u03b7\u03c2, \u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c6\u03c9\u03bd\u03af\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a5\u03c0\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03bf\u03cd, \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03c5\u03b3\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b5\u03bd\u03b4\u03b9\u03b1\u03c6\u03b5\u03c1\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c5 \u03ba.\u03bb\u03c0. \u03b9\u03c3\u03c7\u03cd\u03bf\u03c5\u03bd \u03b1\u03bd\u03b1\u03bb\u03cc\u03b3\u03c9\u03c2 \u03bf\u03b9 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf\u03c5 68 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b5\u03be\u03ae\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03bb\u03bb\u03b1\u03b3\u03ad\u03c2:<\/p>\r\n

\u03b1) \u03a3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03bf 3,\u03ba\u03b1\u03bb\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03bf\u03c7\u03ae \u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03b9\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf\u03b9\u03c7\u03b5\u03af\u03c9\u03bd, \u03b5\u03ba\u03c4\u03cc\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03ca\u03c3\u03c4\u03b1\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03c1\u03b9\u03bd\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03bf\u03ad\u03b4\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2 \u03ae \u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03b5\u03af\u03c2 \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd, \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bf\u03b9 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03b5\u03af\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0391\u03c1\u03b5\u03af\u03bf\u03c5 \u03a0\u03ac\u03b3\u03bf\u03c5, \u03ad\u03c3\u03c4\u03c9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03bd \u03b4\u03b5\u03bd \u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03c4\u03b7\u03bd \u03b9\u03b4\u03b9\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b5\u03c0\u03b9\u03b8\u03b5\u03c9\u03c1\u03b7\u03c4\u03ae. \u0395\u03c0\u03af\u03c3\u03b7\u03c2, \u03b7 \u03b5\u03bd\u03ad\u03c1\u03b3\u03b5\u03b9\u03b1 \u03b5\u03b9\u03b4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b5\u03be\u03ad\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7\u03c2 \u03ae \u03b5\u03c0\u03b9\u03b8\u03b5\u03ce\u03c1\u03b7\u03c3\u03b7\u03c2 \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af \u03bd\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c4\u03b5\u03b8\u03b5\u03af \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03ad\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0391\u03c1\u03b5\u03af\u03bf\u03c5 \u03a0\u03ac\u03b3\u03bf\u03c5.<\/p>\r\n

\u03b2) \u03a3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03bf 4, \u03b7 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c0\u03bf\u03bc\u03c0\u03ae \u03b1\u03bd\u03c4\u03af \u03c3\u03c4\u03bf \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf 34 \u03c0\u03b1\u03c1. 3 \u03ba\u03b1\u03b9 4 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd.\u03b4. 170\/1973 \u03b3\u03af\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf 302 \u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03bf\u03c2 2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1 \u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03af\u03b1\u03c2.<\/p>\r\n

\"\u03b3. \u03a3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03bf 9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03af\u03b8\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf \u03b5\u03be\u03ae\u03c2 \u03b5\u03b4\u03ac\u03c6\u03b9\u03bf:<\/p>\r\n

\"\u03a3\u03c4\u03b7\u03bd \u039f\u03bb\u03bf\u03bc\u03ad\u03bb\u03b5\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0391\u03c1\u03b5\u03af\u03bf\u03c5 \u03a0\u03ac\u03b3\u03bf\u03c5 \u03c9\u03c2 \u03b4\u03b5\u03c5\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf\u03b2\u03ac\u03b8\u03bc\u03b9\u03bf \u03b1\u03bd\u03ce\u03c4\u03b1\u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03cd\u03bb\u03b9\u03bf \u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b9\u03bf\u03c3\u03cd\u03bd\u03b7\u03c2 \u03bc\u03b5\u03c4\u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03bf \u0395\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03ad\u03b1\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bf\u03b9 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03b5\u03af\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0391\u03c1\u03b5\u03af\u03bf\u03c5 \u03a0\u03ac\u03b3\u03bf\u03c5. \u03a3\u03c4\u03b7\u03bd \u03af\u03b4\u03b9\u03b1 \u039f\u03bb\u03bf\u03bc\u03ad\u03bb\u03b5\u03b9\u03b1, \u03cc\u03c4\u03b1\u03bd \u03c0\u03c1\u03cc\u03ba\u03b5\u03b9\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae, \u03c4\u03bf\u03c0\u03bf\u03b8\u03ad\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7, \u03bc\u03b5\u03c4\u03ac\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7, \u03bc\u03b5\u03c4\u03ac\u03c4\u03b1\u03be\u03b7 \u03ae \u03b1\u03c0\u03cc\u03c3\u03c0\u03b1\u03c3\u03b7 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03bb\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03ce\u03bd, \u03bc\u03b5\u03c4\u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03c7\u03c9\u03c1\u03af\u03c2 \u03c8\u03ae\u03c6\u03bf \u03bf\u03b9 \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf\u03b9 \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd, \u03bf\u03b9 \u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03b5\u03af\u03c2 \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd, \u03bf\u03b9 \u03b5\u03c6\u03ad\u03c4\u03b5\u03c2 \u03ae \u03bf\u03b9 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03b5\u03af\u03c2 \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd \u03c0\u03bf\u03c5 \u03bc\u03b5\u03c4\u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c3\u03c4\u03bf \u0391\u03bd\u03ce\u03c4\u03b1\u03c4\u03bf \u0394\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03a3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03cd\u03bb\u03b9\u03bf \u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b9\u03bf\u03c3\u03cd\u03bd\u03b7\u03c2, \u03bf\u03b9 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf\u03b9 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b9\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03c5\u03c0\u03ce\u03c3\u03bf\u03c5\u03bd \u03c4\u03b7 \u03b3\u03bd\u03ce\u03bc\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf \u03ba\u03c1\u03b9\u03bd\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf \u03b6\u03ae\u03c4\u03b7\u03bc\u03b1, \u03bf\u03c6\u03b5\u03af\u03bb\u03bf\u03c5\u03bd \u03b4\u03b5 \u03bd\u03b1 \u03b1\u03c0\u03bf\u03c7\u03c9\u03c1\u03ae\u03c3\u03bf\u03c5\u03bd \u03c0\u03c1\u03b9\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03ad\u03bd\u03b1\u03c1\u03be\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c8\u03b7\u03c6\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03af\u03b1\u03c2.\"\u00a0<\/p>\t<\/div>\n\t\n\t

\n\t\t\u03a0\u03c1\u03bf\u03c4\u03b5\u03b9\u03bd\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf \u03ba\u03b5\u03af\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf<\/strong>\n\t\t

\u0391\u03c0\u03bf\u03c6\u03ac\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2, \u03b4\u03b9\u03b1\u03c6\u03c9\u03bd\u03af\u03b1, \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03c5\u03b3\u03ae<\/strong><\/p>\r\n

\u03a9\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03b7 \u03bb\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03af\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b1\u03c0\u03bf\u03c6\u03ac\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0391\u03bd\u03c9\u03c4\u03ac\u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03a3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b9\u03bf\u03c3\u03cd\u03bd\u03b7\u03c2, \u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c6\u03c9\u03bd\u03af\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a5\u03c0\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03bf\u03cd, \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03c5\u03b3\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b5\u03bd\u03b4\u03b9\u03b1\u03c6\u03b5\u03c1\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c5 \u03ba.\u03bb\u03c0. \u03b9\u03c3\u03c7\u03cd\u03bf\u03c5\u03bd \u03b1\u03bd\u03b1\u03bb\u03cc\u03b3\u03c9\u03c2 \u03bf\u03b9 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf\u03c5 68 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b5\u03be\u03ae\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03bb\u03bb\u03b1\u03b3\u03ad\u03c2:<\/p>\r\n

\u03b1) \u03a3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03bf 3,\u03ba\u03b1\u03bb\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03bf\u03c7\u03ae \u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03b9\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf\u03b9\u03c7\u03b5\u03af\u03c9\u03bd, \u03b5\u03ba\u03c4\u03cc\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03ca\u03c3\u03c4\u03b1\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03c1\u03b9\u03bd\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03bf\u03ad\u03b4\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2 \u03ae \u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03b5\u03af\u03c2 \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd, \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bf\u03b9 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03b5\u03af\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0391\u03c1\u03b5\u03af\u03bf\u03c5 \u03a0\u03ac\u03b3\u03bf\u03c5, \u03ad\u03c3\u03c4\u03c9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03bd \u03b4\u03b5\u03bd \u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03c4\u03b7\u03bd \u03b9\u03b4\u03b9\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b5\u03c0\u03b9\u03b8\u03b5\u03c9\u03c1\u03b7\u03c4\u03ae. \u0395\u03c0\u03af\u03c3\u03b7\u03c2, \u03b7 \u03b5\u03bd\u03ad\u03c1\u03b3\u03b5\u03b9\u03b1 \u03b5\u03b9\u03b4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b5\u03be\u03ad\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7\u03c2 \u03ae \u03b5\u03c0\u03b9\u03b8\u03b5\u03ce\u03c1\u03b7\u03c3\u03b7\u03c2 \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af \u03bd\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c4\u03b5\u03b8\u03b5\u03af \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03ad\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0391\u03c1\u03b5\u03af\u03bf\u03c5 \u03a0\u03ac\u03b3\u03bf\u03c5.<\/p>\r\n

\u03b2) \u03a3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03bf 4, \u03b7 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c0\u03bf\u03bc\u03c0\u03ae \u03b1\u03bd\u03c4\u03af \u03c3\u03c4\u03bf \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf 34 \u03c0\u03b1\u03c1. 3 \u03ba\u03b1\u03b9 4 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd.\u03b4. 170\/1973 \u03b3\u03af\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf 302 \u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03bf\u03c2 2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1 \u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03af\u03b1\u03c2.<\/p>\r\n

\"\u03b3. \u03a3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03ac\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03bf 9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03af\u03b8\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf \u03b5\u03be\u03ae\u03c2 \u03b5\u03b4\u03ac\u03c6\u03b9\u03bf:<\/p>\r\n

\"\u03a3\u03c4\u03b7\u03bd \u039f\u03bb\u03bf\u03bc\u03ad\u03bb\u03b5\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0391\u03c1\u03b5\u03af\u03bf\u03c5 \u03a0\u03ac\u03b3\u03bf\u03c5 \u03c9\u03c2 \u03b4\u03b5\u03c5\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf\u03b2\u03ac\u03b8\u03bc\u03b9\u03bf \u03b1\u03bd\u03ce\u03c4\u03b1\u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03cd\u03bb\u03b9\u03bf \u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b9\u03bf\u03c3\u03cd\u03bd\u03b7\u03c2 \u03bc\u03b5\u03c4\u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03bf \u0395\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03ad\u03b1\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bf\u03b9 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03b5\u03af\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0391\u03c1\u03b5\u03af\u03bf\u03c5 \u03a0\u03ac\u03b3\u03bf\u03c5. \u03a3\u03c4\u03b7\u03bd \u03af\u03b4\u03b9\u03b1 \u039f\u03bb\u03bf\u03bc\u03ad\u03bb\u03b5\u03b9\u03b1, \u03cc\u03c4\u03b1\u03bd \u03c0\u03c1\u03cc\u03ba\u03b5\u03b9\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae, \u03c4\u03bf\u03c0\u03bf\u03b8\u03ad\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7, \u03bc\u03b5\u03c4\u03ac\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7, \u03bc\u03b5\u03c4\u03ac\u03c4\u03b1\u03be\u03b7 \u03ae \u03b1\u03c0\u03cc\u03c3\u03c0\u03b1\u03c3\u03b7 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03bb\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03ce\u03bd, \u03bc\u03b5\u03c4\u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03c7\u03c9\u03c1\u03af\u03c2 \u03c8\u03ae\u03c6\u03bf \u03bf\u03b9 \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf\u03b9 \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd, \u03bf\u03b9 \u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03b5\u03af\u03c2 \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd, \u03bf\u03b9 \u03b5\u03c6\u03ad\u03c4\u03b5\u03c2 \u03ae \u03bf\u03b9 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03b5\u03af\u03c2 \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd \u03c0\u03bf\u03c5 \u03bc\u03b5\u03c4\u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c3\u03c4\u03bf \u0391\u03bd\u03ce\u03c4\u03b1\u03c4\u03bf \u0394\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03a3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03cd\u03bb\u03b9\u03bf \u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b9\u03bf\u03c3\u03cd\u03bd\u03b7\u03c2, \u00ab\u03bf\u03b9 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf\u03b9 \u03ba\u03b1\u03bb\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03c5\u03c0\u03ce\u03c3\u03bf\u03c5\u03bd \u03c4\u03b7 \u03b3\u03bd\u03ce\u00b5\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf \u03ba\u03c1\u03b9\u03bd\u03cc\u00b5\u03b5\u03bd\u03bf \u03b6\u03ae\u03c4\u03b7\u00b5\u03b1\u00bb<\/span>, \u03bf\u03c6\u03b5\u03af\u03bb\u03bf\u03c5\u03bd \u03b4\u03b5 \u03bd\u03b1 \u03b1\u03c0\u03bf\u03c7\u03c9\u03c1\u03ae\u03c3\u03bf\u03c5\u03bd \u03c0\u03c1\u03b9\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03ad\u03bd\u03b1\u03c1\u03be\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c8\u03b7\u03c6\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03af\u03b1\u03c2.\"<\/p>\t<\/div>\n\t\n<\/div>\r