{"title":"1. \u0397 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03b4\u0384 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03bf\u03c5 1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf\u03c5 4 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd. 1756\/1988 (\u0391\u0384 35), \u03cc\u03c0\u03c9\u03c2 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c4\u03ac\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u00b5\u03b5 \u03c4\u03bf \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf 64 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd. 3994\/2011 (\u0391\u0384 165), \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b8\u03af\u03c3\u03c4\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c9\u03c2 \u03b5\u03be\u03ae\u03c2:","text":"
\n\t\n\t
\n\t\t\u03a0\u03c1\u03bf\u03b3\u03b5\u03bd\u03ad\u03c3\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf \u03ba\u03b5\u03af\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf<\/strong>\n\t\t

\u03a3\u03c5\u03b3\u03ba\u03c1\u03cc\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03af\u03c9\u03bd - \u03c4\u03bc\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1.<\/strong><\/p>\r\n

1. \u03a4\u03b1 \u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac - \u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03b1 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03c1\u03bf\u03c4\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c9\u03c2 \u03b5\u03be\u03ae\u03c2: \"\u03b1. \u03a4\u03bf \u03b5\u03b9\u03c1\u03b7\u03bd\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf \u03c0\u03c4\u03b1\u03b9\u03c3\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf, \u03b1\u03c0\u03cc \u03b5\u03b9\u03c1\u03b7\u03bd\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c4\u03b1\u03b9\u03c3\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b7 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03af\u03c7\u03c9\u03c2\".<\/p>\r\n

\u03b2. \u03c4\u03bf \u03bc\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf \u03ae \u03c0\u03bb\u03b7\u03bc\u03bc\u03b5\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf, \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03ae \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b7,<\/p>\r\n

\u03b3. \u03c4\u03bf \u03c0\u03bf\u03bb\u03c5\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf \u03ae \u03c4\u03c1\u03b9\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03c0\u03bb\u03b7\u03bc\u03bc\u03b5\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf, \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b4\u03cd\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b5\u03c2, \u03b4. \u00ab\u03c4\u03bf \u03bc\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03b5\u03af\u03bf (\u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc) \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd \u03ae \u03b5\u03c6\u03ad\u03c4\u03b7, \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf \u03c4\u03c1\u03b9\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03b5\u03af\u03bf (\u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03ae \u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03b9\u03ba\u03cc) \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b4\u03cd\u03bf \u03b5\u03c6\u03ad\u03c4\u03b5\u03c2.\u00bb \u03b5. \u03c4\u03bf \u03c0\u03b5\u03bd\u03c4\u03b1\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03b5\u03af\u03bf (\u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03ae \u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03b9\u03ba\u03cc) \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03ad\u03c3\u03c3\u03b5\u03c1\u03b5\u03b9\u03c2 \u03b5\u03c6\u03ad\u03c4\u03b5\u03c2, \u00ab\u03c3\u03c4) \u03c4\u03bf \u03bc\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf \u03b1\u03bd\u03b7\u03bb\u03af\u03ba\u03c9\u03bd, \u03b1\u03c0\u03cc \u03ad\u03bd\u03b1\u03bd \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c3\u03b5 \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf, \u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf\u03c2 \u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b1\u03b6\u03af \u03bc\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1\u03bd \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03c4\u03ae, \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03ae \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b7, \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03ac\u03c4\u03b1\u03be\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf\u03c5 26, \u03b6) \u03c4\u03bf \u03c4\u03c1\u03b9\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf \u03b1\u03bd\u03b7\u03bb\u03af\u03ba\u03c9\u03bd, \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae \u03b1\u03bd\u03b7\u03bb\u03af\u03ba\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b7\u03b3\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf\u03c5 \u03b5\u03b4\u03b1\u03c6\u03af\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b4\u03cd\u03bf \u03bd\u03b5\u03cc\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5, \u03b1\u03bd \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b4\u03c5\u03bd\u03b1\u03c4\u03cc\u03bd, \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b5\u03c2, \u03b7) \u03c4\u03bf \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03b5\u03af\u03bf \u03b1\u03bd\u03b7\u03bb\u03af\u03ba\u03c9\u03bd, \u03b1\u03c0\u03cc \u03ad\u03bd\u03b1\u03bd \u03b5\u03c6\u03ad\u03c4\u03b7 \u03ae \u03c4\u03bf\u03bd \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03c4\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5, \u03c0\u03bf\u03c5 \u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03b5\u03af\u03bf \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03ac\u03c4\u03b1\u03be\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf\u03c5 26, \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03b4\u03cd\u03bf \u03ac\u03bb\u03bb\u03bf\u03c5\u03c2 \u03bd\u03b5\u03cc\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf\u03cd\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5, \u03b1\u03bd \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b4\u03c5\u03bd\u03b1\u03c4\u03cc\u03bd, \u03b5\u03c6\u03ad\u03c4\u03b5\u03c2, \u03c0\u03bf\u03c5 \u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b5\u03c6\u03ad\u03c4\u03b5\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b7\u03bb\u03af\u03ba\u03c9\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03b1\u03c5\u03c4\u03cc\u03bd \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03b5\u03c5\u03b8\u03cd\u03bd\u03b5\u03b9 \u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf\u00bb. \u03b8. \u03c4\u03bf \u03bc\u03b9\u03ba\u03c4\u03cc \u03bf\u03c1\u03ba\u03c9\u03c4\u03cc \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf, \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd, \u03b4\u03cd\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03ad\u03c3\u03c3\u03b5\u03c1\u03b9\u03c2 \u03b5\u03bd\u03cc\u03c1\u03ba\u03bf\u03c5\u03c2,<\/p>\r\n

\u03b9. \u03c4\u03bf \u03bc\u03b9\u03ba\u03c4\u03cc \u03bf\u03c1\u03ba\u03c9\u03c4\u03cc \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03b5\u03af\u03bf, \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd, \u03b4\u03cd\u03bf \u03b5\u03c6\u03ad\u03c4\u03b5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03ad\u03c3\u03c3\u03b5\u03c1\u03b9\u03c2 \u03b5\u03bd\u03cc\u03c1\u03ba\u03bf\u03c5\u03c2. \u039f\u03b9 \u03ad\u03bd\u03bf\u03c1\u03ba\u03bf\u03b9 \u03b5\u03ba\u03bb\u03ad\u03b3\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03c9\u03bd 379-400 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1 \u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03af\u03b1\u03c2.<\/p>\r\n

2. \u03a4\u03b1 \u03c4\u03b1\u03ba\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03b1 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03c1\u03bf\u03c4\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c9\u03c2 \u03b5\u03be\u03ae\u03c2:<\/p>\r\n

\u03b1. \u03c4\u03bf \u03bc\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf, \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03ae \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b7, \u03b5\u03b9\u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03c2 \u03c4\u03b1 \u03b1\u03c5\u03c4\u03bf\u03c4\u03b5\u03bb\u03ae \u03bc\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b5\u03bb\u03ae \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03b1 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03c1\u03bf\u03c4\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b7,<\/p>\r\n

\u03b2. \u03c4\u03bf \u03c4\u03c1\u03b9\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf, \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b4\u03cd\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b5\u03c2,<\/p>\r\n

\u03b3. \u03c4\u03bf \u03c4\u03c1\u03b9\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03b5\u03af\u03bf \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b4\u03cd\u03bf \u03b5\u03c6\u03ad\u03c4\u03b5\u03c2,<\/p>\r\n

\u03b4. \u03a4\u03bf \u03c0\u03b5\u03bd\u03c4\u03b1\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03b5\u03af\u03bf, \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03ad\u03c3\u03c3\u03b5\u03c1\u03b9\u03c2 \u03b5\u03c6\u03ad\u03c4\u03b5\u03c2.<\/p>\r\n

3. \u039a\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b9\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b5\u03b4\u03c1\u03b9\u03ac\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03bf\u03bb\u03c5\u03bc\u03b5\u03bb\u03ce\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03af\u03c9\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03b5\u03b4\u03c1\u03b5\u03cd\u03b5\u03b9 \u03bf \u03b1\u03bd\u03ce\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03b2\u03b1\u03b8\u03bc\u03cc \u03ae, \u03b1\u03bd \u03b4\u03b5\u03bd \u03c5\u03c0\u03ac\u03c1\u03c7\u03b5\u03b9 \u03ae \u03ba\u03c9\u03bb\u03cd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9, \u03bf \u03b1\u03c1\u03c7\u03b1\u03b9\u03cc\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c2.<\/p>\r\n

4. \u00ab\u03a3\u03c4\u03b9\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b5\u03b4\u03c1\u03b9\u03ac\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03af\u03c9\u03bd \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af, \u03cc\u03c0\u03bf\u03c5 \u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03b5\u03b9 \u03bf \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c2 \u03a0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u0394\u03b9\u03ba\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03af\u03b1\u03c2, \u03bd\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03af\u03c3\u03c4\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bf \u03b1\u03c1\u03bc\u03cc\u03b4\u03b9\u03bf\u03c2 \u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03ad\u03b1\u03c2, \u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03c4\u03cd\u03c3\u03c3\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b7 \u03b3\u03bd\u03ce\u03bc\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c5\u03c4\u03b1\u03af\u03bf\u03c2, \u03b5\u03ba\u03c4\u03cc\u03c2 \u03b1\u03bd \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b4\u03b9\u03ac\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2. \u03a3\u03c4\u03b9\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b5\u03b4\u03c1\u03b9\u03ac\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03af\u03c9\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03af\u03c3\u03c4\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c5\u03c0\u03bf\u03c7\u03c1\u03b5\u03c9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03bf \u03b1\u03c1\u03bc\u03cc\u03b4\u03b9\u03bf\u03c2 \u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03ad\u03b1\u03c2. \u03a3\u03c4\u03b1 \u03bc\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b5\u03bb\u03ae \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03c1\u03b9\u03bc\u03b5\u03bb\u03ae \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b7\u03bb\u03af\u03ba\u03c9\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03af\u03c3\u03c4\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c0\u03ac\u03bd\u03c4\u03bf\u03c4\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1\u03c2 \u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03ad\u03b1\u03c2 \u03ae \u03b1\u03bd\u03c4\u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03ad\u03b1\u03c2 \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03b5\u03af\u03bf \u03b1\u03bd\u03b7\u03bb\u03af\u03ba\u03c9\u03bd \u03ad\u03bd\u03b1\u03c2 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03ad\u03b1\u03c2 \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd \u03ae \u03bf \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03c4\u03ae\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5, \u03c0\u03bf\u03c5 \u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03b5\u03af\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b7\u03bb\u03af\u03ba\u03c9\u03bd \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bc\u03b9\u03b1 \u03c4\u03c1\u03b9\u03b5\u03c4\u03af\u03b1 \u03b1\u03c0\u03cc \u03b5\u03ba\u03b5\u03af\u03bd\u03bf\u03bd \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03b5\u03c5\u03b8\u03cd\u03bd\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03bd\u03c4\u03af\u03c3\u03c4\u03bf\u03b9\u03c7\u03b7 \u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03af\u03b1. \u03a3\u03c4\u03bf \u03c0\u03c4\u03b1\u03b9\u03c3\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf \u03c0\u03b1\u03c1\u03af\u03c3\u03c4\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bf \u03b1\u03c1\u03bc\u03cc\u03b4\u03b9\u03bf\u03c2 \u03b4\u03b7\u03bc\u03cc\u03c3\u03b9\u03bf\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ae\u03b3\u03bf\u03c1\u03bf\u03c2, \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af \u03cc\u03bc\u03c9\u03c2 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03af\u03c3\u03c4\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bf \u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03ad\u03b1\u03c2 \u03c0\u03bb\u03b7\u03bc\u03bc\u03b5\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03ae \u03bf \u03bd\u03cc\u03bc\u03b9\u03bc\u03bf\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03c4\u03ae\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5.\u00bb<\/p>\r\n

5. \u03a4\u03b1 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03b1, \u03b1\u03bd \u03c4\u03bf \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03c1\u03ad\u03c0\u03b5\u03b9 \u03bf \u03b1\u03c1\u03b9\u03b8\u03bc\u03cc\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ce\u03bd \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03b7\u03c1\u03b5\u03c4\u03bf\u03cd\u03bd \u03c3' \u03b1\u03c5\u03c4\u03ac, \u03b4\u03b9\u03b1\u03b9\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03c4\u03bc\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1. \u03a3\u03c7\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03b3\u03bd\u03c9\u03c3\u03c4\u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b7\u03c3\u03b7 \u03b3\u03af\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u03c7\u03ce\u03c1\u03bf \u03c4\u03c9\u03bd \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03bf\u03b9\u03bd\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd.<\/p>\r\n

6. (\u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03bb\u03b5\u03af\u03c0\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c9\u03c2 \u03bc\u03b7 \u03b9\u03c3\u03c7\u03cd\u03bf\u03c5\u03c3\u03b1).<\/p>\r\n

\u00ab6. \u03b1) \u03a3\u03c4\u03b1 \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b1 \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03b5\u03af\u03b1, \u03c3\u03c4\u03b1 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b1 \u03bb\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03bf\u03cd\u03bd \u03c4\u03c1\u03af\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5\u03bb\u03ac\u03c7\u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03c4\u03bc\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1, \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af \u03bd\u03b1 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b9\u03c3\u03c4\u03ce\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9, \u03bc\u03b5 \u03b1\u03c0\u03cc\u03c6\u03b1\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c4\u03c1\u03b9\u03bc\u03b5\u03bb\u03bf\u03cd\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03b5\u03cd\u03b8\u03c5\u03bd\u03c3\u03b7\u03c2 \u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03bf\u03ca\u03c3\u03c4\u03b1\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03af\u03bf\u03c5, \u03b5\u03b9\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac \u03c4\u03bc\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03ba\u03b4\u03af\u03ba\u03b1\u03c3\u03b7 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03ce\u03bd \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03bf\u03ba\u03cd\u03c0\u03c4\u03bf\u03c5\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03c6\u03b1\u03c1\u03bc\u03bf\u03b3\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2 \u03bd\u03bf\u03bc\u03bf\u03b8\u03b5\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c6\u03cc\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2, \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b4\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd\u03c2, \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b5\u03b9\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ad\u03c2, \u03c4\u03b1 \u03c4\u03ad\u03bb\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b1 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b1\u03c6\u03ae \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b9\u03ce\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03af\u03bf\u03c5, \u03c4\u03c9\u03bd \u039f\u03c1\u03b3\u03b1\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03ce\u03bd \u03a4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u0391\u03c5\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03bf\u03af\u03ba\u03b7\u03c3\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03c9\u03bd \u03bb\u03bf\u03b9\u03c0\u03ce\u03bd \u03bd\u03bf\u03bc\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03ce\u03c0\u03c9\u03bd \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03af\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03af\u03bf\u03c5. \u0388\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf \u03c4\u03ad\u03bb\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03ad\u03c4\u03bf\u03c5\u03c2, \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf \u03b5\u03ba\u03b4\u03af\u03b4\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b7 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c0\u03ac\u03bd\u03c9 \u03b1\u03c0\u03cc\u03c6\u03b1\u03c3\u03b7, \u03b7 \u039f\u03bb\u03bf\u03bc\u03ad\u03bb\u03b5\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bf\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b5\u03af \u03b1\u03bd\u03b1\u03bb\u03cc\u03b3\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03bd \u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5, \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03b1' \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03bf\u03c5 7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf\u03c5 14 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2. \u03a3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b5\u03bd \u03b5\u03b3\u03ba\u03c1\u03b9\u03b8\u03b5\u03af \u03b7 \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd, \u03c4\u03b1 \u03b5\u03b9\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac \u03c4\u03bc\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03c0\u03b1\u03cd\u03bf\u03c5\u03bd \u03bd\u03b1 \u03bb\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03bf\u03cd\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u03b5\u03c0\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03ad\u03c4\u03bf\u03c2. \u03b2) \u0397 \u03c3\u03cd\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7 \u03b5\u03b9\u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c4\u03bc\u03b7\u03bc\u03ac\u03c4\u03c9\u03bd \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03b7\u03b3\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5\u03bd\u03b7 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03b4\u03b5\u03bd \u03b1\u03c0\u03bf\u03ba\u03bb\u03b5\u03af\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae \u03c3\u03c4\u03b1 \u03bb\u03bf\u03b9\u03c0\u03ac \u03c4\u03bc\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 \u03ad\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03c9\u03bd \u03b2\u03bf\u03b7\u03b8\u03b7\u03bc\u03ac\u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bc\u03ad\u03c3\u03c9\u03bd \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd \u03c4\u03b9\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c0\u03ac\u03bd\u03c9 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03ad\u03c2. \u03b3) \u039a\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03c1\u03ce\u03c4\u03b7 \u03b5\u03c6\u03b1\u03c1\u03bc\u03bf\u03b3\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03bf\u03cd\u03c3\u03b1\u03c2, \u03b7 \u03b1\u03c0\u03cc\u03c6\u03b1\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u039f\u03bb\u03bf\u03bc\u03ad\u03bb\u03b5\u03b9\u03b1\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd \u03bb\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03af\u03b1\u03c2 \u03b5\u03ba\u03b4\u03af\u03b4\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ad\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf \u03c4\u03ad\u03bb\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03ad\u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 2011-2012.\u00bb\u00a0<\/p>\t<\/div>\n\t\n\t

\n\t\t\u03a0\u03c1\u03bf\u03c4\u03b5\u03b9\u03bd\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf \u03ba\u03b5\u03af\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf<\/strong>\n\t\t

\u03a3\u03c5\u03b3\u03ba\u03c1\u03cc\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03af\u03c9\u03bd - \u03c4\u03bc\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1.<\/strong><\/p>\r\n

\u00a0<\/strong><\/p>\r\n

1. \u03a4\u03b1 \u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac - \u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03b1 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03c1\u03bf\u03c4\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c9\u03c2 \u03b5\u03be\u03ae\u03c2: \"\u03b1. \u03a4\u03bf \u03b5\u03b9\u03c1\u03b7\u03bd\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf \u03c0\u03c4\u03b1\u03b9\u03c3\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf, \u03b1\u03c0\u03cc \u03b5\u03b9\u03c1\u03b7\u03bd\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c4\u03b1\u03b9\u03c3\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b7 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03af\u03c7\u03c9\u03c2\".<\/p>\r\n

\u03b2. \u03c4\u03bf \u03bc\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf \u03ae \u03c0\u03bb\u03b7\u03bc\u03bc\u03b5\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf, \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03ae \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b7,<\/p>\r\n

\u03b3. \u03c4\u03bf \u03c0\u03bf\u03bb\u03c5\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf \u03ae \u03c4\u03c1\u03b9\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03c0\u03bb\u03b7\u03bc\u03bc\u03b5\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf, \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b4\u03cd\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b5\u03c2, \u03b4. \u00ab\u03c4\u03bf \u03bc\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03b5\u03af\u03bf (\u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc) \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd \u03ae \u03b5\u03c6\u03ad\u03c4\u03b7, \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf \u03c4\u03c1\u03b9\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03b5\u03af\u03bf (\u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03ae \u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03b9\u03ba\u03cc) \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b4\u03cd\u03bf \u03b5\u03c6\u03ad\u03c4\u03b5\u03c2.\u00bb \u03b5. \u03c4\u03bf \u03c0\u03b5\u03bd\u03c4\u03b1\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03b5\u03af\u03bf (\u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03ae \u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03b9\u03ba\u03cc) \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03ad\u03c3\u03c3\u03b5\u03c1\u03b5\u03b9\u03c2 \u03b5\u03c6\u03ad\u03c4\u03b5\u03c2, \u00ab\u03c3\u03c4) \u03c4\u03bf \u03bc\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf \u03b1\u03bd\u03b7\u03bb\u03af\u03ba\u03c9\u03bd, \u03b1\u03c0\u03cc \u03ad\u03bd\u03b1\u03bd \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c3\u03b5 \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf, \u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf\u03c2 \u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b1\u03b6\u03af \u03bc\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1\u03bd \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03c4\u03ae, \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03ae \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b7, \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03ac\u03c4\u03b1\u03be\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf\u03c5 26, \u03b6) \u03c4\u03bf \u03c4\u03c1\u03b9\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf \u03b1\u03bd\u03b7\u03bb\u03af\u03ba\u03c9\u03bd, \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae \u03b1\u03bd\u03b7\u03bb\u03af\u03ba\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b7\u03b3\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf\u03c5 \u03b5\u03b4\u03b1\u03c6\u03af\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b4\u03cd\u03bf \u03bd\u03b5\u03cc\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5, \u03b1\u03bd \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b4\u03c5\u03bd\u03b1\u03c4\u03cc\u03bd, \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b5\u03c2, \u03b7) \u03c4\u03bf \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03b5\u03af\u03bf \u03b1\u03bd\u03b7\u03bb\u03af\u03ba\u03c9\u03bd, \u03b1\u03c0\u03cc \u03ad\u03bd\u03b1\u03bd \u03b5\u03c6\u03ad\u03c4\u03b7 \u03ae \u03c4\u03bf\u03bd \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03c4\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5, \u03c0\u03bf\u03c5 \u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03b5\u03af\u03bf \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03ac\u03c4\u03b1\u03be\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf\u03c5 26, \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03b4\u03cd\u03bf \u03ac\u03bb\u03bb\u03bf\u03c5\u03c2 \u03bd\u03b5\u03cc\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf\u03cd\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5, \u03b1\u03bd \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b4\u03c5\u03bd\u03b1\u03c4\u03cc\u03bd, \u03b5\u03c6\u03ad\u03c4\u03b5\u03c2, \u03c0\u03bf\u03c5 \u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b5\u03c6\u03ad\u03c4\u03b5\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b7\u03bb\u03af\u03ba\u03c9\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03b1\u03c5\u03c4\u03cc\u03bd \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03b5\u03c5\u03b8\u03cd\u03bd\u03b5\u03b9 \u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf\u00bb. \u03b8. \u03c4\u03bf \u03bc\u03b9\u03ba\u03c4\u03cc \u03bf\u03c1\u03ba\u03c9\u03c4\u03cc \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf, \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd, \u03b4\u03cd\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03ad\u03c3\u03c3\u03b5\u03c1\u03b9\u03c2 \u03b5\u03bd\u03cc\u03c1\u03ba\u03bf\u03c5\u03c2,<\/p>\r\n

\u03b9. \u03c4\u03bf \u03bc\u03b9\u03ba\u03c4\u03cc \u03bf\u03c1\u03ba\u03c9\u03c4\u03cc \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03b5\u03af\u03bf, \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd, \u03b4\u03cd\u03bf \u03b5\u03c6\u03ad\u03c4\u03b5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03ad\u03c3\u03c3\u03b5\u03c1\u03b9\u03c2 \u03b5\u03bd\u03cc\u03c1\u03ba\u03bf\u03c5\u03c2. \u039f\u03b9 \u03ad\u03bd\u03bf\u03c1\u03ba\u03bf\u03b9 \u03b5\u03ba\u03bb\u03ad\u03b3\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03ac\u03be\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03c9\u03bd 379-400 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1 \u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03af\u03b1\u03c2.<\/p>\r\n

2. \u03a4\u03b1 \u03c4\u03b1\u03ba\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03b1 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03c1\u03bf\u03c4\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c9\u03c2 \u03b5\u03be\u03ae\u03c2:<\/p>\r\n

\u03b1. \u03c4\u03bf \u03bc\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf, \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03ae \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b7, \u03b5\u03b9\u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03c2 \u03c4\u03b1 \u03b1\u03c5\u03c4\u03bf\u03c4\u03b5\u03bb\u03ae \u03bc\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b5\u03bb\u03ae \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03b1 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03c1\u03bf\u03c4\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b7,<\/p>\r\n

\u03b2. \u03c4\u03bf \u03c4\u03c1\u03b9\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf, \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b4\u03cd\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03af\u03ba\u03b5\u03c2,<\/p>\r\n

\u03b3. \u03c4\u03bf \u03c4\u03c1\u03b9\u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03b5\u03af\u03bf \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b4\u03cd\u03bf \u03b5\u03c6\u03ad\u03c4\u03b5\u03c2,<\/p>\r\n

\u00ab\u03b4. \u03c4\u03bf\u00a0 \u00b5\u03bf\u03bd\u03bf\u00b5\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03b5\u03af\u03bf (\u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03ae \u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03b9\u03ba\u03cc) \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03c1\u03bf\u03c4\u03b5\u03af\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd \u03ae \u03b5\u03c6\u03ad\u03c4\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf \u03c4\u03c1\u03b9\u00b5\u03b5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03b5\u03af\u03bf (\u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03ae \u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03b9\u03ba\u03cc) \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b4\u03cd\u03bf \u03b5\u03c6\u03ad\u03c4\u03b5\u03c2\u00bb.<\/p>\r\n

3. \u039a\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b9\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b5\u03b4\u03c1\u03b9\u03ac\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03bf\u03bb\u03c5\u03bc\u03b5\u03bb\u03ce\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03af\u03c9\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03b5\u03b4\u03c1\u03b5\u03cd\u03b5\u03b9 \u03bf \u03b1\u03bd\u03ce\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03b2\u03b1\u03b8\u03bc\u03cc \u03ae, \u03b1\u03bd \u03b4\u03b5\u03bd \u03c5\u03c0\u03ac\u03c1\u03c7\u03b5\u03b9 \u03ae \u03ba\u03c9\u03bb\u03cd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9, \u03bf \u03b1\u03c1\u03c7\u03b1\u03b9\u03cc\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c2.<\/p>\r\n

4. \u00ab\u03a3\u03c4\u03b9\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b5\u03b4\u03c1\u03b9\u03ac\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03af\u03c9\u03bd \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af, \u03cc\u03c0\u03bf\u03c5 \u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03b5\u03b9 \u03bf \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c2 \u03a0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u0394\u03b9\u03ba\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03af\u03b1\u03c2, \u03bd\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03af\u03c3\u03c4\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bf \u03b1\u03c1\u03bc\u03cc\u03b4\u03b9\u03bf\u03c2 \u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03ad\u03b1\u03c2, \u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03c4\u03cd\u03c3\u03c3\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b7 \u03b3\u03bd\u03ce\u03bc\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c5\u03c4\u03b1\u03af\u03bf\u03c2, \u03b5\u03ba\u03c4\u03cc\u03c2 \u03b1\u03bd \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b4\u03b9\u03ac\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf\u03c2. \u03a3\u03c4\u03b9\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b5\u03b4\u03c1\u03b9\u03ac\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03af\u03c9\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03af\u03c3\u03c4\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c5\u03c0\u03bf\u03c7\u03c1\u03b5\u03c9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03bf \u03b1\u03c1\u03bc\u03cc\u03b4\u03b9\u03bf\u03c2 \u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03ad\u03b1\u03c2. \u03a3\u03c4\u03b1 \u03bc\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b5\u03bb\u03ae \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03c1\u03b9\u03bc\u03b5\u03bb\u03ae \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b7\u03bb\u03af\u03ba\u03c9\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03af\u03c3\u03c4\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c0\u03ac\u03bd\u03c4\u03bf\u03c4\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1\u03c2 \u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03ad\u03b1\u03c2 \u03ae \u03b1\u03bd\u03c4\u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03ad\u03b1\u03c2 \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03b5\u03af\u03bf \u03b1\u03bd\u03b7\u03bb\u03af\u03ba\u03c9\u03bd \u03ad\u03bd\u03b1\u03c2 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03ad\u03b1\u03c2 \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd \u03ae \u03bf \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03c4\u03ae\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5, \u03c0\u03bf\u03c5 \u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03b5\u03af\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b7\u03bb\u03af\u03ba\u03c9\u03bd \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bc\u03b9\u03b1 \u03c4\u03c1\u03b9\u03b5\u03c4\u03af\u03b1 \u03b1\u03c0\u03cc \u03b5\u03ba\u03b5\u03af\u03bd\u03bf\u03bd \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03b5\u03c5\u03b8\u03cd\u03bd\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03bd\u03c4\u03af\u03c3\u03c4\u03bf\u03b9\u03c7\u03b7 \u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03af\u03b1. \u03a3\u03c4\u03bf \u03c0\u03c4\u03b1\u03b9\u03c3\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf \u03c0\u03b1\u03c1\u03af\u03c3\u03c4\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bf \u03b1\u03c1\u03bc\u03cc\u03b4\u03b9\u03bf\u03c2 \u03b4\u03b7\u03bc\u03cc\u03c3\u03b9\u03bf\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ae\u03b3\u03bf\u03c1\u03bf\u03c2, \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af \u03cc\u03bc\u03c9\u03c2 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03af\u03c3\u03c4\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bf \u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03ad\u03b1\u03c2 \u03c0\u03bb\u03b7\u03bc\u03bc\u03b5\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03ae \u03bf \u03bd\u03cc\u03bc\u03b9\u03bc\u03bf\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03c4\u03ae\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5.\u00bb<\/p>\r\n

5. \u03a4\u03b1 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03b1, \u03b1\u03bd \u03c4\u03bf \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03c1\u03ad\u03c0\u03b5\u03b9 \u03bf \u03b1\u03c1\u03b9\u03b8\u03bc\u03cc\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ce\u03bd \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03b7\u03c1\u03b5\u03c4\u03bf\u03cd\u03bd \u03c3' \u03b1\u03c5\u03c4\u03ac, \u03b4\u03b9\u03b1\u03b9\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03c4\u03bc\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1. \u03a3\u03c7\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03b3\u03bd\u03c9\u03c3\u03c4\u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b7\u03c3\u03b7 \u03b3\u03af\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u03c7\u03ce\u03c1\u03bf \u03c4\u03c9\u03bd \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03bf\u03b9\u03bd\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd.<\/p>\r\n

6. (\u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03bb\u03b5\u03af\u03c0\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c9\u03c2 \u03bc\u03b7 \u03b9\u03c3\u03c7\u03cd\u03bf\u03c5\u03c3\u03b1).<\/p>\r\n

\u00ab6. \u03b1) \u03a3\u03c4\u03b1 \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b1 \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03b5\u03c6\u03b5\u03c4\u03b5\u03af\u03b1, \u03c3\u03c4\u03b1 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b1 \u03bb\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03bf\u03cd\u03bd \u03c4\u03c1\u03af\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5\u03bb\u03ac\u03c7\u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03c4\u03bc\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1, \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af \u03bd\u03b1 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b9\u03c3\u03c4\u03ce\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9, \u03bc\u03b5 \u03b1\u03c0\u03cc\u03c6\u03b1\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c4\u03c1\u03b9\u03bc\u03b5\u03bb\u03bf\u03cd\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03b5\u03cd\u03b8\u03c5\u03bd\u03c3\u03b7\u03c2 \u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03bf\u03ca\u03c3\u03c4\u03b1\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03af\u03bf\u03c5, \u03b5\u03b9\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac \u03c4\u03bc\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03ba\u03b4\u03af\u03ba\u03b1\u03c3\u03b7 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03ce\u03bd \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03bf\u03ba\u03cd\u03c0\u03c4\u03bf\u03c5\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03c6\u03b1\u03c1\u03bc\u03bf\u03b3\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2 \u03bd\u03bf\u03bc\u03bf\u03b8\u03b5\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c6\u03cc\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2, \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b4\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd\u03c2, \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b5\u03b9\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ad\u03c2, \u03c4\u03b1 \u03c4\u03ad\u03bb\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b1 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b1\u03c6\u03ae \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b9\u03ce\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03af\u03bf\u03c5, \u03c4\u03c9\u03bd \u039f\u03c1\u03b3\u03b1\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03ce\u03bd \u03a4\u03bf\u03c0\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u0391\u03c5\u03c4\u03bf\u03b4\u03b9\u03bf\u03af\u03ba\u03b7\u03c3\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03c9\u03bd \u03bb\u03bf\u03b9\u03c0\u03ce\u03bd \u03bd\u03bf\u03bc\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03ce\u03c0\u03c9\u03bd \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03af\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03af\u03bf\u03c5. \u0388\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf \u03c4\u03ad\u03bb\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03ad\u03c4\u03bf\u03c5\u03c2, \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf \u03b5\u03ba\u03b4\u03af\u03b4\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b7 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c0\u03ac\u03bd\u03c9 \u03b1\u03c0\u03cc\u03c6\u03b1\u03c3\u03b7, \u03b7 \u039f\u03bb\u03bf\u03bc\u03ad\u03bb\u03b5\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bf\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b5\u03af \u03b1\u03bd\u03b1\u03bb\u03cc\u03b3\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03bd \u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5, \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03b1' \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03bf\u03c5 7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf\u03c5 14 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2. \u03a3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b5\u03bd \u03b5\u03b3\u03ba\u03c1\u03b9\u03b8\u03b5\u03af \u03b7 \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd, \u03c4\u03b1 \u03b5\u03b9\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac \u03c4\u03bc\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03c0\u03b1\u03cd\u03bf\u03c5\u03bd \u03bd\u03b1 \u03bb\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03bf\u03cd\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u03b5\u03c0\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03ad\u03c4\u03bf\u03c2. \u03b2) \u0397 \u03c3\u03cd\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7 \u03b5\u03b9\u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c4\u03bc\u03b7\u03bc\u03ac\u03c4\u03c9\u03bd \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03b7\u03b3\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5\u03bd\u03b7 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03b4\u03b5\u03bd \u03b1\u03c0\u03bf\u03ba\u03bb\u03b5\u03af\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03b9\u03c3\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae \u03c3\u03c4\u03b1 \u03bb\u03bf\u03b9\u03c0\u03ac \u03c4\u03bc\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 \u03ad\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03c9\u03bd \u03b2\u03bf\u03b7\u03b8\u03b7\u03bc\u03ac\u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bc\u03ad\u03c3\u03c9\u03bd \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd \u03c4\u03b9\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c0\u03ac\u03bd\u03c9 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03ad\u03c2. \u03b3) \u039a\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03c1\u03ce\u03c4\u03b7 \u03b5\u03c6\u03b1\u03c1\u03bc\u03bf\u03b3\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03bf\u03cd\u03c3\u03b1\u03c2, \u03b7 \u03b1\u03c0\u03cc\u03c6\u03b1\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u039f\u03bb\u03bf\u03bc\u03ad\u03bb\u03b5\u03b9\u03b1\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd \u03bb\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03af\u03b1\u03c2 \u03b5\u03ba\u03b4\u03af\u03b4\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ad\u03c9\u03c2 \u03c4\u03bf \u03c4\u03ad\u03bb\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03ad\u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 2011-2012.\u00bb\u00a0<\/p>\t<\/div>\n\t\n<\/div>\r