Για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας

1.Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

Προγενέστερο κείμενο

Αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούναι για τη διοίκηση του νομικού προσώπου, ή, αν τα συμφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου, ο πρόεδρος των πρωτοδικών διορίζει προσωρινή διοίκηση ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον.

Προτεινόμενο κείμενο

«Αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση του νοµικού προσώπου, ή, αν τα συµφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του νοµικού προσώπου, ο ειρηνοδίκης διορίζει προσωρινή διοίκηση ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον».

  ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΏΝ

  • 5 Ιανουαρίου 2012 08:01:52
    Παλιοδήμος Γιώργος

    Σημαντική υπηρεσία η οποία θα μας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη, ειδικά εαν εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση.

  • 5 Ιανουαρίου 2012 03:33:41
    ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΙΟΣ

    Ο ΔΣΑ, στην προσπάθεια του να συμβάλει ουσιαστικά στην Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου σχετικά με την «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» το οποίο αποτελεί νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετέχει ουσιαστικά στον διάλογο αυτό. Στα πλαίσια δε των δημόσιων διαβουλεύσεων δημιούργησε ένα πρότυπο από την άποψη δομής, κωδικοποίησης και περιεχομένου μοντέλο, το οποίο επιτρέπει στον έλληνα νομικό, αλλά και στον πολίτη να έχει πλήρη, εικόνα των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων αλλά και πλήρη εικόνα των μεταβολών που θα επιφέρουν στις ισχύουσες διατάξεις.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ


Σύνολο σχολίων 126