{"title":"\u0386\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf 28 \u03a4\u03ae\u03c1\u03b7\u03c3\u03b7 \u0392\u03b9\u03b2\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u0394\u03b9\u03bf\u03c1\u03b9\u03b6\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd - \u039c\u03b7\u03c4\u03c1\u03ce\u03bf\u03c5 - \u0391\u03c4\u03bf\u03bc\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03a6\u03b1\u03ba\u03ad\u03bb\u03bf\u03c5","text":"
  \r\n
 1. \u03a3\u03c4\u03bf \u03a5\u03c0\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03b5\u03af\u03bf \u0394\u03b9\u03ba\u03b1\u03b9\u03bf\u03c3\u03cd\u03bd\u03b7\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c1\u03b5\u03af\u03c4\u03b1\u03b9 \u0392\u03b9\u03b2\u03bb\u03af\u03bf \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd, \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7 \u03c3\u03b5\u03b9\u03c1\u03ac \u03b4\u03b9\u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2..<\/li>\r\n
 2. \u03a3\u03c4\u03bf \u03b2\u03b9\u03b2\u03bb\u03af\u03bf \u03b1\u03c5\u03c4\u03cc \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03bd\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 :<\/li>\r\n<\/ol>\r\n

  \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (\u03b1) \u03b7 \u03a5\u03c0\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03b9\u03ba\u03ae \u0391\u03c0\u03cc\u03c6\u03b1\u03c3\u03b7 \u03b4\u03b9\u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd,<\/p>\r\n

  \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (\u03b2) \u03bf\u03b9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5\u03c4\u03b1\u03b8\u03ad\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd<\/p>\r\n

  \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (\u03b3) \u03bf\u03b9 \u03b5\u03bd\u03b4\u03b5\u03c7\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf\u03b9 \u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03b9 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b2\u03bf\u03bb\u03ae\u03c2 \u03ae \u03c0\u03b1\u03cd\u03c3\u03b7\u03c2 \u03ae \u03bb\u03cd\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b9\u03b4\u03b9\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1\u03c2<\/p>\r\n

  \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3. \u039a\u03ac\u03b8\u03b5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03cc\u03c2 \u03c3\u03cd\u03bb\u03bb\u03bf\u03b3\u03bf\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c1\u03b5\u03af \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b1 \u03bc\u03ad\u03bb\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039c\u03b7\u03c4\u03c1\u03ce\u03bf \u03bc\u03b5\u03bb\u03ce\u03bd \u03c3\u03c4\u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03bd\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9:<\/p>\r\n

  \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (\u03b1) \u03b7 \u03a5\u03c0\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03b9\u03ba\u03ae \u0391\u03c0\u03cc\u03c6\u03b1\u03c3\u03b7 \u03b4\u03b9\u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd,<\/p>\r\n

  \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (\u03b2) \u03b7 \u03c0\u03c1\u03ac\u03be\u03b7 \u03bf\u03c1\u03ba\u03bf\u03b4\u03bf\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03c5<\/p>\r\n

  \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (\u03b3) \u03bf\u03b9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5\u03c4\u03b1\u03b8\u03ad\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd<\/p>\r\n

  \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (\u03b4) \u03bf\u03b9 \u03b5\u03bd\u03b4\u03b5\u03c7\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf\u03b9 \u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03b9 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b2\u03bf\u03bb\u03ae\u03c2 \u03ae \u03c0\u03b1\u03cd\u03c3\u03b7\u03c2 \u03ae \u03bb\u03cd\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b9\u03b4\u03b9\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1\u03c2<\/p>\r\n

  \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 4. \u039a\u03ac\u03b8\u03b5 \u03c3\u03cd\u03bb\u03bb\u03bf\u03b3\u03bf\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c1\u03b5\u03af \u03c6\u03ac\u03ba\u03b5\u03bb\u03bf \u03b3\u03b9\u03b1 \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf, \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03ad\u03c1\u03c7\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03bb\u03b1\u03bc\u03b2\u03ac\u03bd\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ad\u03b3\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03b1 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03bd \u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b4\u03ad\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03ac\u03c3\u03ba\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bb\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5.<\/p>\r