Διαβούλευση Σχεδίων Νόμων για τη Δικαιοσύνη

Αθήνα, 11.8.2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Τίθεται για διαβούλευση, μετά από την από 23.7.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ, ο Κανονισμός Προμηθειών ΔΣΑ, όπως κατετέθη από την Επιτροπή, που απαρτίζεται από τους Συμβούλους κ.κ. Παν. Περάκη, Μιχ. Καλαντζόπουλο, Νικ. Κουτκιά και Ελ. Ράντο.

Κάθε παρατήρησή σας θα είναι ιδιαιτέρως εποικοδομητική και χρήσιμη για την τελική διαμόρφωση του Κανονισμού και την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ